Se på kortet

Rostock, Germany

Læs om byen

Rostock er en af de nordtyske byer, som voksede med Hanseforbundets økonomiske succes, og den historiske rigdom har smittet godt af på byens bygningsværker. Store kirker, regionens ældste universitet og et bredt kulturudvalg hører til i Rostock, der også har nydt godt af både tidligere hertugers og DDRs investeringer.

Rostock er en lille storby med alt, hvad det indebærer. Forretningsstrøg og indkøbscentre, gode restauranter og et varieret bybillede giver mange impulser og muligheder under et besøg, hvor bycentrum både har brede gader, forretningsstrøg og hyggelige kvarterer.

Rostocks kirker og byporte står som nogle af byens bygningsværker fra den boomende tid med rig handel omkring Østersøen under blandt andet Hanseforbundet. Marienkirche og Sankt Petri Kirche er de to mest kendte, mens Nikolaikirches indretning med lejligheder i en del af bygningen er ganske speciel. Hertil kommer flere bevarede byporte og dele af muren fra Rostocks forsvar.

Arkitektonisk byder Rostock også på interessante eksempler fra DDR-tiden, hvor elementbyggerier var en del af tidens valg. I Rostock er der fine eksempler på denne type opførelser med inspiration fra hansetiden. Ikke langt nord for Rostock ligger Østersøen, og badebyen Warnemünde ved Warnowflodens munding er et naturligt sted for en udflugt.

Andre seværdigheder

  St.-Petri-Kirche, Rostock

  • Sankt Peter Kirke/St.-Petri-Kirche: Sankt Petri Kirche kan med sit 117 meter høje tårn ses fra stort set hele Rostock. Kirken er historisk spændende, fordi den markerer stedet for byens grundlæggelse.
  • Barocksalen/Barocksaal: Interessant er det tidligere palæ for Mecklenburg-Schwerins hertuger; Herzogliche Palais. Det blev opført 1714 under hertug Carl Leopold, der ville benytte palæet under besøg i Rostock.

  Nikolaikirche, Rostock

  • Nikolaj Kirke/Nikolaikirche: Nikolaikirche er Rostocks ældste bevarede kirkebygning, og den er en af byens tre store middelalderkirken. I 1900-tallet blev kirkens formål ændret, og der blev bygget boliger i det høje tag. I dag bruges kirkerummet igen.
  • Mönchenporten/Mönchentor: Mönchentor er en af byportene fra Rostocks tid som indesluttet af bymure; det er den eneste bevarede på den såkaldte strandside. Porten blev åbnet første gang 1316.

  Hausbaumhaus, Rostock

  • Hausbaumhaus: Dette er et sengotisk hus i typisk trappegavlsstil. Huset har fået navn efter sin konstruktionsform, der er som et træ. Træet støtter stenene i huset med ideen om en tyk stamme nederst med forgreninger øverst.
  • Kröpelinporten/Kröpeliner Tor: Kröpeliner Tor er navnet på byporten, der udgjorde den historiske adgangsvej til Rostock fra vest. Porten blev opført omkring 1300.

  Kuhtor, Rostock

  • Kvægporten/Kuhtor: Byporten Kuhtor er den ældste i hele Mecklenburg, den er nævnt første gang i 1262. Porten blev stilmæssigt bygget som en egentlig del af byens fæstning, og den var oprindeligt hovedporten mod syd.
  • Am Vögenteich: Området omkring gaden Am Vögenteich er byplanmæssigt og arkitektonisk interessant for bestræbelserne på at skabe en moderne storby i DDR.
  • Flere seværdigheder og mere infoKøb pdf-bogen om Rostock her.

Historisk overblik

  Den tidlige historie
  Rostock er den største by i Mecklenburg-Vorpommern, og der er en af Tysklands største havnebyer, blandt andet grundet nærheden til Berlin kun få timers kørsel mod syd. Starten var dog stille, idet der gennem århundreder fra 600-tallet menes at have været spredt bosættelse her syd for Warnow-flodens munding.

  Slaver menes i 1000-tallet at have grundlagt den egentlige by Roztoc. I 1161 ødelagde den danske konges tropper Roztoc, der efterfølgende blev genopbygget. Byen lå omkring det nuværende Alte Markt, og omkring 1200 blev det tyske Rostock grundlagt ved den nuværende Sankt Petri Kirche. Kort tid efter blev en ny bydel etableret ved Neuer Markt, og derved var der to Rostock’er tæt på hinanden. I 1218 blev Rostock første gang beskrevet, så på den tid var byen naturligvis etableret.

  Handelsforbund og vækst
  1251 var året, hvor den danske kong Abel gav Rostock købstads- og handelsrettigheder, der var identiske med Lübecks, og derved var vejen mod status som en af de rige hansestæder startet. I konkurrencen med andre nordtyske handelsbyer, ikke mindst Lübeck og Wismar, opførte Rostock bymure i 1200-tallet, og de kom til at gælde som grænse for byens vækst helt indtil 1800-tallet.

  I 1283 blev et større forbund af nordtyske handelsbyer stiftet, Rostocker Landfriedensbündnis, og med det var der fokus på beskyttelse og udvikling af handel. I 1323 købte Rostock Warnemünde af danskerne, og dermed kunne Rostocks handel vokse yderligere. To år senere opnåede byen møntrettigheder, og møntfoden Rostocker Pfennige blev præget. Alt sammen understregede Rostocks betydning, og kulturelt udvikling byen sig også, blandt andet blev universitetet allerede grundlagt i 1419.

  Rostock udviklede sig i hanseforbundet, indtil Trediveårskrigen endegyldigt satte en stopper for hansen. Gentagne plyndringer blev byen udsat for, inden den i 1631 måtte kapitulere til svenskerne, der herskede i Rostock indtil 1648, hvor de trak sig tilbage til Warnemünde. Som om det ikke var nok, brændte omkring en tredjedel af byen i 1677, og byens indbyggere var siden storhedstiden i slutningen af 1500-tallet faldet fra 15.000 til 5.000. Rostocks betydning og succes som handelsby var væk for en periode.

  1700-1800-tallene
  I slutningen af 1700-tallet bedredes forholdene sig, og Rostock var igen på vej mod bedre tider. Frankrig besatte Mecklenburg i 1806, og Rostock måtte underlægge sig franske krav og forhold. Bysbarnet Gebhard Leberecht von Blücher var en af dem, der kæmpede mod Frankrig, og han hædres den dag i dag i sin fødeby.

  1800-tallet bragte industrialisering til Rostock, og byen brød i 1830 ud af sine grænser, der indtil da var udstukket af linjerne for de gamle bymure. I 1891 blev Neptun-værftet grundlagt, og det var en af Mecklenburgs største industrier. På samme tid blev Warnemünde etableret som en af de mest besøgte tyske kurbyer, og det bragte alt sammen ny velstand til Rostock.

  Fortsat udvikling og 2. Verdenskrig
  Den positive udvikling fortsatte i starten af 1900-tallet, hvor flyfabrikken Heinkel blev grundlagt i 1922. Heinkel producerede blandt andet verdens første funktionsduelige jetfly. Med udgangspunkt i Heinkel-fabrikken og byens værfter blev Rostock et af centrene for rustningsindustrien i årene op til og under 2. Verdenskrig. Det gjorde, at engelske bombardementer allerede fra 1942 ødelagde dele af både Rostock og Warnemünde. Kun cirka 20 % af Rostocks beboelseshuse slap uskadte gennem krigsårene, og det var derfor et stort genopbygningsarbejde, DDR skulle i gang med fra 1945.

  DDR til i dag
  I 1950erne blev der opført prestigebyggerier i Rostock i den såkaldte socialistiske/sovjetiske klassicisme, og de imponerende bygninger kan blandt andet ses i Lange Straße. Genopbygningen i centrum er generelt sket med moderne byggerier, der er tillempet den historiske hansestil med gavlhuse, og det har givet bykernen en spændende blanding af gammelt og nyt, der ikke ses i andre af delstatens hansestæder. I forstæderne af Rostock kan man se nogle af de store boligbyggerier i komponenter, Plattenbau, der skulle afhjælpe bolignøden i en by, der gennem DDR-tiden fik stadigt større betydning.

  Rostock blev Berlins havneby efter den polske overtagelse af Stettin/Szczecin, og skibsfart, handel og skibsproduktion kom igen til at præge den gamle hansestad. I 1988 nåede indbyggertallet 250.000.

  De seneste år er bykernen gennemgribende renoveret, og mange nye bygninger er skudt op. Trafiknettet er blevet udvidet med blandt andet en tunnel under Warnow-floden, og det effektive sporvognsnet nærmest nykonstrueret. Det var således en meget effektiv og flot by, der var vært ved G8-mødet i foråret 2007 og som hilser turister velkomne i dag.

Topseværdigheder

  Lange Strasse, Rostock

  • Langgade/Lange Straße: Gaden Lange Straße er en bred gade med en række imposante 1900-talsbygningsværker på hver side. De nuværende bygninger blev opført i DDR-tidens tidlige genopbygningsfase, hvor der blev kælet meget for byggerierne.
  • Kröpelingaden/Kröpeliner Straße: Kröpeliner Straße er Rostocks førende handelsstrøg, og udover de mange gode forretninger kan man beundre flere gamle huse med høje gavle, smukke pladser og i det hele taget en rar atmosfære her midt i byens centrum.

  Universitätsplatz, Rostock

  • Universitetspladsen/Universitätsplatz: På pladsen er rejst et mindemonument for bysbarnet og frihedshelten Gebhard Leberecht von Blücher. Man kan også se et eksempel på en smuk variant af det såkaldte elementbyggeri fra DDR-tiden, Plattenbau, på Universitätsplatz.
  • Rådhuset/Rathaus: Rostocks rådhus har virket som byens hus i mere end 700 år. Den nuværende facade i barok stil kom til i begyndelsen af 1700-tallet, og her blev den smukke festsal, Rathausfestsaal, også indrettet.

  Steintor, Rostock

  • Stenporten/Steintor: I årene 1574-1577 blev muren og Steintor opført på ny. Steintor fremstod denne gang i hollandsk renæssance med en imponerende portal og et nærmest kolossalt spir for en byport.
  • Mariakirken/Marienkirche: Den første Marienkirche blev bygget fra år 1230, men måtte opføres på ny efter en sammenstyrtning i 1398. Kirken blev byens største, og det er meget at se her; bl.a. døbefonten fra 1290, højalteret fra 1721 og det astronomiske ur fra 1472.
  • Flere seværdigheder og mere infoKøb pdf-bogen om Rostock her.

Ture fra byen

  Warnemünde, Tyskland

  • Warnemünde: Warnemünde er en havneby, der ligger som en nordlig forstad til Rostock. I Warnemünde er der flere ting at opleve. Om sommeren er byens særdeles brede og flere kilometer lange sandstrand et stort trækplaster for hele området.
  • Bad Doberan: Bad Doberan er en hyggelig by vest for Rostock. Det er en by med flere seværdigheder, og der er også herfra, den berømte smalsporsbane Mollibahn udgår og kører gennem Bad Doberans gader på vejen mod Kühlungsborn og Heiligendamm.

  Heiligendamm, Tyskland

  • Heiligendamm: Heiligendamm er en kurbadeby, der blev grundlagt som sådan allerede i 1793. Derved er det Tysklands og det kontinentale Europas ældste af denne slags.
  • Wismar: Wismar er en af de historiske nordtyske hansestæder, hvor man kan se mange gamle bygningsværker i den såkaldte teglstengotik. Arkitekturen er typisk for de engang så velstående byer i Hanseforbundet. Med beliggenheden ved vandet kan man også tage på sejlture i havneområdet.

  Schwerin, Tyskland

  • Schwerin: Schwerin er hovedstaden i delstaten Mecklenburg-Vorpommern og den historiske residensby for hertuger og storhertuger af Mecklenburg-Schwerin. Slottet i Schwerin er et sandt eventyrslot med de mange tårne og spir. Det er et must at besøge under en tur i byen.
  • Güstrow: Güstrow er en by i Mecklenburg-Vorpommern med en seværdig bykerne, der er opført gennem århundreders spændende udvikling. Byen er i dag kendt for blandt andet sit renæssanceslot. Ud over slottet er der mange andre seværdigheder i Güstrow, hvor man med korte afstande kan spadsere en fin tur i den gamle bydel. Her finder man blandt andet Markedet/Markt, hvor byens elegante rådhus ligger.

  Stralsund, Tyskland

  • Stralsund: Stralsunds rige historie som blomstrende hansestad ses overalt i byen, hvor købmandsbygninger ligger i gaderne mellem de tre store kirker og andre offentlige byggerier. De mange små gader er stemningsfulde som fra en svunden tid, og man opdager hurtigt, hvorfor bykernen er kommet på UNESCOs liste over verdens kulturarv.
  • Greifswald: Hansestaden Greifswald ved den lille flod Ryck er en atmosfærerig by med alt hvad, der hører til indbegrebet af en nordtysk by. Smukke bygninger, imponerende kirker, en central markedsplads og et rådhus med rødder i hansetiden er bare nogle af højdepunkterne.

Køb og download den fulde PDF Guide
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Shopping
Med børn
Gode links