Se på kortet

Stralsund, Germany

Læs om byen

Stralsunds rige historie som blomstrende hansestad ses mange steder i den smukke gamle nordtyske by, hvor købmandsbygninger ligger i gaderne mellem de tre store kirker og andre offentlige byggerier, der blev rejst som symboler på byens formåen og rigdom i middelalderens hansetid.

De mange små gader er stemningsfulde som fra en svunden tid, og man opdager hurtigt, hvorfor bykernen er kommet på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Når man nærmer sig Stralsund, ser man straks byens store middelalderkirker; St. Nikolai, St. Marien og St. Nikolai. De er alle seværdige og et besøg værd, og i gaderne omkring dem gælder det blot om at gå på opdagelse.

Byens pladser er også hyggelige. Mest kendt er Alter Markt, hvor man også finder Stralsunds mest berømte bygning; Rathaus. Rådhuset står nærmest som en manifestering af byens historiske rigdom.

Der er vand hele vejen omkring Stralsunds bykerne, og de våde områder fordeler sig på sundet mod Østersøen og rester fra byens gamle befæstninger. Områderne ved vandet er meget levende steder, hvor der ofte er større arrangementer. Det maritime kan man også komme tættere på ved besøg på et af de fornemme museer i form af Deutsches Meeresmuseum og det moderne akvarium Ozeaneum.

Andre seværdigheder

  Alter Markt, Stralsund

  • Gammeltorv/Alter Markt: Alter Markt er Stralsunds gamle markedsplads, og den har gennem århundreder været byens mest betydende torv. Herfra blev byen regeret, og her blev det første af Stralsunds store kirkebyggerier startet. I dag er der en fin stemning på torvet, hvor man bl.a. kan se bygningen Commandantenhaus, som svenskerne opførte 1748-1751 til deres lokale kommandant.
  • Skt. Nikolaj Kirke/Kirche St. Nikolai: Nikolaikirche er den ældste af Stralsunds tre store, gamle sognekirker. Den blev indviet i 1276 og dedikeret Sankt Nikolaj, der er skytshelgen for sømænd, der altid har været en vigtig en af byens udvikling. Kirkens to tårne blev ødelagt i 1662, og i 1667 fik sydtårnet en barokhat på, mens nordtårnet blev stående uden genopbygning.

  Kloster St. Johannis, Stralsund

  • Skt. Johannes Kloster/Kloster St. Johannis: Sankt Johannes Kloster blev grundlagt i 1254 af franciskanerne. Det var en af denne munkeordens største bygninger langs den sydlige Østersøkyst. I dag står stedet som en ruin med seværdige huse i klostergårdmiljøet.
  • Bymuren/Stadtmauer: Stralsund har som mange andre byer i middelalderen været omgivet af en forsvarsmur. Den målte 3.100 meter og bestod fra 1300-tallet af stenmure og 30 tårne. Byens forsvar blev senere udbygget af både svenskere og franskmænd under Napoleonstiden. Bymuren blev sløjfet i sidste halvdel af 1800-tallet, men kan stadig ses nogle steder i byen.

  Deutsches Meeresmuseum, Stralsund

  • Det Tyske Havmuseum/Deutsches Meeresmuseum: På Det Tyske Havmuseum kan man opleve mange aspekter verdens havområder; fx havbiologi, forskning fiskeri samt miljø- og beskyttelsesindsats. Det er et af Nordtysklands største naturvidenskabelige museer med interessante udstillinger.
  • Museumshuset/Museumshaus: Museumshuset er en del af byens kulturhistoriske museum; Kulturhistorisches Museum Stralsund. Huset stammer fra byens blomstringstid i 1300-tallet og blev bygget i sengotik stil. Husets museum er som en tidsrejse gennem husets over 600-årige historie og med begivenheder, der er sket undervejs.

  Kniepertor, Stralsund

  • Kniepertor: Byporten Kniepertor er en af de ti oprindelige porte, der ledte gennem Stralsunds bymure fra 1300-tallet. I byen kan man stadig se rester af bymurene, og ud over Kniepertor er Kütertor også bevaret til i dag. I 1960erne blev porten bygget om til beboelse, og tidligere kørte Stralsunds sporvogne gennem Kniepertor.
  • Flere seværdigheder og mere infoKøb pdf-bogen om Stralsund her.

Historisk overblik

  Bosættelser i området
  Stralsunds historie går tilbage til 900-tallet, hvor der blev etableret en slavisk bosættelse her. Inden byens nuværende navn hed den Stralow, taget fra et slavisk ord for pil. Herredømmet over landområdet skiftede i 1169 med den danske kong Valdemar den Stores erobring af Rügen.

  Selve den nuværende bys udvikling startede i 1234, da Rügens fyrst Wizlaw I gav Stralow rettigheder efter forbilleder fra Lübeck og Rostock. Byen blev herefter koloniseret af tyskere i det ellers vestslavisk-influerede område; mange kom fra Westfalen, Niedersachsen og andre vestlige, tyske regioner.

  Handelsboom i byen
  I 1240 gav fyrst Wizlaw I byen navnet Stralesund, der senere er blevet til Stralsund, der allerede fra starten hurtigt udviklede sig til en blomstrende handelsby ved Østersøen, og i 1300-tallet var den førende efter Lübeck i det nordtyske område.

  Byens centrum var fra starten markedspladsen, hvor store bygningsværker så dagens lys; ikke mindst Stralsunds rådhus og den mægtige Sankt Nikolaj Kirke. Hele byen omfattende bebyggelser omkring de nuværende to markedspladser, og fra slutningen af 1200-tallet omsluttede en bymur Stralsund og forsvarede den mod eventuelle angribere.

  I 1249 havde konkurrenten Lübeck dog angrebet og brændt Stralsund, der hørte under den danske krone. Lübeckerne havde overvundet den danske konge og kunne derved også angribe handelsopkomlingen Stralsund.

  I 1271 hærgede en større brand Stralsund, og mange af byens træhuse gik til i flammerne. Efterfølgende blev mange flere huse opført i sten. Med Stralsunds naturlige afgrænsning af vand til alle sider, var der i den første tid nok plads at bebygge, og alene det gav yderligere vækst. I 1200-1300-tallene voksede økonomien gennem ikke mindst handel, håndværkere og skibsbygning, men også de stadigt flere internationale handelssamarbejder.

  Starten på hansetiden
  I 1293 blev et forbund om gensidig bistand indgået mellem Stralsund, Greifswald, Lübeck, Rostock og Wismar. Det blev starten på det senere så fremgangsrige Hanseforbundet, hvor mange flere byer kom til at indgå.

  Politisk kom Stralsund efter opløsningen af fyrstendømmet på Rügen med Wizlaw IIIs død i 1325 til at høre under Pommern-Wolgast, der var et af de mange historiske hertugdømmer, som denne region har set gennem tiden.

  Den 24. maj 1370 blev Freden i Stralsund indgået mellem den danske kong Valdemar Atterdag og Hanseforbundet. Freden afsluttede den anden krig mellem Danmark og hansestæderne; en krig der var startet med Danmarks erobring af blandt andet hansestaden Visby på Gotland 1361. Resultatet af fredsslutningen blev for Stralsund og de øvrige hansestæders vedkommende, at der fortsat herskede frihandel.

  Efter Freden i Stralsund herskede der dog ikke en langvarig ro i Østersøområdet. I begyndelsen af 1400-tallet blev Hanseforbundet indblandet i striden mellem Danmark og Holsten, og med Danmarks indførelse af Øresundstolden i 1420erne kom der afgifter på handlen.

  Også Hanseforbundets mindre betydning fra 1400-1500-tallene, svækkede Stralsunds indflydelse og udvikling. I stedet for den lukrative handel, blev det i højere grad skibsbygning, der blev byens levebrød.

  1600-1800-tallenes Stralsund
  Under Trediveårskrigen forsvarede Stralsund sig fra maj til august 1628 med hjælp fra Danmark og Sverige mod Albrecht von Wallensteins kejserlige tropper. Efter krigen, fra 1648, fulgte Stralsunds svenske tid i regionen Svensk Forpommern.

  Under Store Nordiske Krig 1700-1721 blev Svensk Forpommern invaderet af danske, russiske og saksiske tropper, og med belejringen af byen 1715 overgav svenskerne sig, og Preussens konge, Friedrich Wilhelm, gav Stralsund til Danmark. Med Freden i Frederiksborg 1720 blev Stralsund igen svensk, og denne gang varede det svenske herredømme til 1815.

  I begyndelsen af 1800-tallet ville Sveriges kong Gustav IV Adolf integrere Svensk Forpommern i det øvrige Sverige, og med et pennestrøg blev svensk lov gældende fra 1. januar 1807. Det var dog tiden, hvor Frankrig ekspanderede under Napoleon, og i sommeren samme år kom kampene til Stralsund.

  Den svenske konge var i byen, og det samme var den preussiske general Gebhard Leberecht von Blücher og tusindvis af engelske soldater. 6. august kom det første franske angreb, og fjorten dage senere var Stralsund fransk. Efter krigen, på Wienerkongressen, den 23. oktober 1815, blev Stralsund og Forpommern preussisk, og fra 1818 blev Stralsund regionalt administrativt centrum.

  Gennem 1800-tallet var det igen skibsbyggeri og skibsfart, der økonomisk blev Stralsunds store industri. Flere hundrede skibe var registreret i byen, og de sejlede til havne over hele verden. Som en følge af det maritime blev en navigationsskole oprettet 1854. De sidste årtier i århundredet bød dog på et dramatisk fald i nybygningen af skibe fra byens værfter.

  Industritiden satte også sit præg på Stralsund, der kom på det tyske jernbanenet i 1863, det var med en sidebane til strækningen mellem Berlin og Stettin. I 1873 blev byens fæstninger sløjfet, og det bragte meget nybyggeri med sig, og i år 1900 blev den første elektriske sporvognslinje indviet.

  1900-tallet til i dag
  Under 2. Verdenskrig blev store dele af Stralsund ødelagt med det allierede bombeangreb på byen 6. oktober 1944; blandt andet var over 35 % af byens lejligheder blevet ramt. Den 1. maj 1945 indtog russiske tropper Stralsund, og området blev en del af DDR de følgende årtier.

  I DDR-tiden blev Stralsund udbygget kraftigt med nye boligområder, og økonomien som havneby kom igen i gang med en stor værftsindustri. Politisk kom et pust fra den svenske fortid med mødet mellem DDRs Erich Honecker og Sverige statsminister, Olof Palme, den 29. juni 1984.

  Efter den tyske genforening i 1990 har Stralsunds gamle bydel gennemgået en storstilet renovering, og i 2002 erklærede UNESCO stedet for verdenskulturarv. I dag er der åbnet nye museer, og Stralsund er både politisk, økonomisk og turistmæssigt centrum i det nordøstlige hjørne af Tyskland.

Topseværdigheder

  Stralsunder Rathaus

  • Rådhuset/Rathaus: Stralsunds rådhusbygning blev opført i typisk nordtysk teglstensgotik med utallige fine detaljer i både den indre og ydre udsmykning. Byggeriet blev påbegyndt omkring 1250, og det står fortsat smukt og er et af Stralsunds vartegn.

  Ozeaneum, Stralsund

  • Ozeaneum: Ozeaneum åbnede juli 2008 som et af Tysklands største akvarier med dyr fra Østersøen, Nordsøen og Atlanterhavet. Det er meget at se i akvariet, der ligger på Stralsunds havnefront. Akvariets moderne arkitektur er spændende og en fin kontrast til den gamle by.

  Marienkirche, Stralsund

  • Skt. Maria Kirke/Kirche St. Marien: Marienkirche er nok den mest markante profil i Stralsunds skyline. Kirken blev indviet i 1298 som den største af byens sognekirker, og stilen er Nordtysklands kendte teglstensgotik. Marienkirche havde et 151 meter højt tårn, der fra 1549 til 1647 gjorde den til verdens højeste bygning; undtaget årene 1569-1573. I 1647 brændte det høje spir, og efterfølgende blev det nuværende baroktårn opført.

  St. Jacobi Kirche, Stralsund

  • Skt. Jakob Kirke/Kirche St. Jacobi: Sankt Jakob Kirke blev indviet i 1303 som den tredje af de centralt beliggende store kirkebyggerier i Stralsund. Gennem 1300-tallet blev den udvidet over flere gange, blandt andet med et karakteristisk tårn. Gennem DDR-tiden blev Jacobikirche brugt som lager, mens den i dag er en kulturkirke med mange forskellige arrangementer.
  • Flere seværdigheder og mere infoKøb pdf-bogen om Stralsund her.

Ture fra byen

  Putbus, Tyskland

  • Putbus: Putbus er en af de nyere og meget seværdige byer på øen Rügen. Den er i dag både arkitektonisk spændende og har status af at være badeby. Man kan særligt se byens fine arkitektur og elegante anlæg.
  • Binz: Byen Binz er den største og mest berømte badeby på øen Rügen. Dens historie startede som fiskerby i 1300-tallet, mens den allerede omkring år 1830 er udflugtsby grundet sine dejlige strande.

  Prora, Tyskland

  • Prora (KdF-Seebad Rügen): Kolossen i Prora er det populære navn for dette bygningsværk, der hører til blandt verdens største. Kolossen blev opført 1936-1939 og bestod af flere sammenhængende bygningsdele langs kysten.
  • Greifswald: Universitetsbyen Greifswald er en af Mecklenburg-Vorpommerns østligste hansestæder, og her er der en del seværdigheder i den hyggelige bymidte. Blandt dem er byens markedsplads og kendte rådhus.

  Anklam, Tyskland

  • Anklam: Byen Anklam er en af de mindre nordtyske hansestæder med en spændende historie og fine seværdigheder som et par kirker og torvet i centrum. Den lille by er meget overskuelig at gå rundt i, og man kan også besøge et museum for Otto Lilienthal.
  • Demmin: Byen Demmin er en af de mindre hansestæder, man kan opleve i området. Byen byder på en spændende historie og fine seværdigheder som fx rådhuspladsen med Demmins elegante rådhus.

Køb og download den fulde PDF Guide
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Shopping
Med børn
Gode links