Site logo
Se på kortet
Læs om byen

Stralsunds rige historie som blomstrende hansestad ses mange steder i den smukke gamle nordtyske by, hvor købmandsbygninger ligger i gaderne mellem de tre store kirker og andre offentlige byggerier, der blev rejst som symboler på byens formåen og rigdom i middelalderens hansetid.

De mange små gader er stemningsfulde som fra en svunden tid, og man opdager hurtigt, hvorfor bykernen er kommet på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Når man nærmer sig Stralsund, ser man straks byens store middelalderkirker; St. Nikolai, St. Marien og St. Nikolai. De er alle seværdige og et besøg værd, og i gaderne omkring dem gælder det blot om at gå på opdagelse.

Byens pladser er også hyggelige. Mest kendt er Alter Markt, hvor man også finder Stralsunds mest berømte bygning; Rathaus. Rådhuset står nærmest som en manifestering af byens historiske rigdom.

Der er vand hele vejen omkring Stralsunds bykerne, og de våde områder fordeler sig på sundet mod Østersøen og rester fra byens gamle befæstninger. Områderne ved vandet er meget levende steder, hvor der ofte er større arrangementer. Det maritime kan man også komme tættere på ved besøg på et af de fornemme museer i form af Deutsches Meeresmuseum og det moderne akvarium Ozeaneum.

Topseværdigheder

  Stralsunder Rathaus

  Rådhuset
  Rathaus

  Stralsunds rådhusbygning er opført i typisk nordtysk murstensgotik med utallige fine detaljer i både den indre og ydre udsmykning. Byggeriet er påbegyndt omkring 1250, relativt få år efter, at Stralsund havde opnået købstadsrettigheder.

  Hen mod år 1400 blev rådhuset udvidet, blandt andet med den høje facade mod Alte Markt. På facaden kan man se byvåbnene fra byerne Greifswald, Hamburg, Lübeck, Rostock, Wismar og naturligvis Stralsund. De blev sat op for at understrege tilhørsforholdet til Hanseforbundet.

  En brand raserede store dele af rådhuset i 1680, noget blev genopbygget, og der kom også nybygninger til. I slutningen af 1600-tallet blev den indre gård, Innenhof, etableret i den smukke udgave, der kan opleves i dag. Inden for i bygningen er der flere smukke detaljer og sale som fx Löwensche Saal. Svenskeporten, Schwedenportal, er også seværdig.

   

  Ozeaneum, Stralsund

  Ozeaneum

  Ozeaneum åbnede juli 2008 som et af Tysklands største akvarier med dyr fra Østersøen, Nordsøen og Atlanterhavet. Utallige akvarier og en akvarietunnel viser blandt andet makrel, sild, torsk, hajer og andre fisk fra farvandene.

  Særligt interessant er også udstillinger af hvalmodeller i naturlig størrelse, som er hængt op i loftet. Man kan ligge på gulvet under dem og lade sig henføre til et liv omkring havets kæmper, der fx tæller blåhvalen.

  Selve Ozeaneums bygning er med dens moderne arkitektur også seværdig. De enkelte og afrundede bygninger i museumskomplekset er opført med tanken på sten i havet.

   

  Marienkirche, Stralsund

  Skt. Maria Kirke
  Kirche St. Marien

  Mariakirken er nok den mest markante profil i Stralsunds skyline. Kirken blev indviet i 1298 som den største af byens sognekirker. Kirken stod dog kun i dens oprindelige form indtil 1382, hvor tårnet styrtede sammen med noget af kirkebygningen.

  Det var efter den begivenhed, det mægtige bygningsparti mod vest blev opført. Dengang blev der bygget et højt spir på tårnet, der nåede en højde på 250 meter. Efter et lynnedslag blev det nuværende tårn skabt i 1708.

  Man kan komme op i det 104 meter høje tårn, og efter flere hundreder trappetrin bliver man belønnet med en pragtfuld udsigt over Stralsund.

   

  St. Jacobi Kirche, Stralsund

  Skt. Jakob Kirke
  Kirche St. Jacobi

  Sankt Jakob Kirke blev indviet i 1303 som den tredje af de centralt beliggende store kirkebyggerier i Stralsund. Gennem 1300-tallet blev den udvidet over flere gange, blandt andet med et tårn.

  1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet blev særligt hårde tider for den smukke kirke. Under den svenske belejring i 1628 blev den ramt af flere end 30 skud, og i 1662 brændte tårnets top efter et lynnedslag. I både 1678 og 1715 forårsagede artilleribeskydning skader indvendigt.

  I begyndelsen af 1800-tallet benyttede franske tropper det store kirkerum som hestestald, og i 2. Verdenskrig blev kirken ramt under et bombeangreb den 6. oktober 1944. Nogle kunstværker kunne reddes, og i de senere år har en gennemgribende restaurering været i gang.

   

  Flere seværdigheder og mere info

  Køb pdf-bogen om Stralsund her.

Andre seværdigheder

  Alter Markt, Stralsund

  Gammeltorv
  Alter Markt

  Alter Markt er Stralsunds gamle markedsplads, og den har gennem århundreder været byens mest betydende plads. Herfra blev byen regeret, og her blev den første af Stralsunds store kirkebyggerier startet. I dag er der en fin atmosfære blev de storslåede byggerier rundt om pladsen.

  Man kan blandt andet se bygningen Commandantenhaus, som svenskerne opførte 1748-1751 til deres lokale kommandant. Den mest kendte bygning er dog Stralsunds rådhusbygning, der blev opført i typisk nordtysk murstensgotik med utallige fine detaljer i både den indre og ydre udsmykning fra omkring år 1250.

   

  Skt. Nikolaj Kirke
  Kirche St. Nikolai

  Nikolaikirche er den ældste af Stralsunds tre store, gamle sognekirker. Den blev indviet i 1276 og dedikeret til Sankt Nikolaj, der er søfarernes skytshelgen. Kirkens sydtårn med spiret er 103 meter højt. Den barokke top blev påbygget i 1667, fem år tidligere havde en brand ødelagt de gotiske spir.

  Kirken er 87 meter lang, og højden i kirkeskibet er 29 meter. Det er nogle imponerende dimensioner, der understreger den rigdom, søfarten førte med sig i Stralsund.

  Kirkens alter er seværdigt, og bag alteret kan man se Nicolaus Lilienvelds astronomiske ur, der blev bygget i 1394. I kirkerummet finder man også den monumentale skulptur, Anna Selbdritt.

   

  Kloster St. Johannis, Stralsund

  Skt. Johannes Kloster
  Kloster St. Johannis

  Sankt Johannes Kloster blev grundlagt i 1254 af franciskanerne. Det var en af denne munkeordens største bygninger langs den sydlige Østersøkyst, og det er nu en af de ældste bevarede bygninger i Stralsund.

  Langtfra hele komplekset er fra grundlæggelsen. Det er derimod præget af flere udbygninger, der stilmæssigt står tydeligt frem. Gotik, barok og klassicisme er hovedstrømningerne i bygningerne.

  Efter reformationen, hvor klostret blev nedlagt, blev klosterbygningerne anvendt som fattighus. I dag benyttes stedet blandt andet til koncerter, og der er flere interessante at se som fx barokbiblioteket. I 1761 fik byen skænket en bogsamling fra den svenske generalguvernør Axel von Löwen, og den opbevares her.

   

  Bymuren
  Stadtmauer

  Stralsund har som mange andre byer i middelalderen været omgivet af en forsvarsmur. Den målte 3.100 meter og bestod fra 1300-tallet af stenmure og tårne. Da svenskerne kom til i 1648, udbyggede de forsvaret med bastioner.

  I dag er en del af den gamle mur både bevaret og restaureret, så den giver et fint indtryk af datidens forsvarsværker. Der er også bevaret to byporte, Kütertor og Kniepertor, fra tiden, hvor netop byporte var de eneste indfaldsveje til byen.

   

  Deutsches Meeresmuseum, Stralsund

  Det Tyske Havmuseum
  Deutsches Meeresmuseum

  På Det Tyske Havmuseum kan man opleve mange aspekter verdens havområder; fx havbiologi, forskning fiskeri samt miljø- og beskyttelsesindsats. Der er en særlig udstilling om Østersøens dyr og planter, og så kan man beundre museets mange akvarier.

  Det var i 1951, Det Tyske Havmuseum blev indrettet i det tidligere Katharinakloster/Kloster St. Katharinen, der blev grundlagt af dominikanermunke i 1200-tallet. Det er sjældent velbevaret og står hovedsageligt i den oprindelige såkaldte teglstengotik.

  De tidligere klosterbygninger er meget smukt indrettede med blandt andet 1400-talsmalerier i salen Kapitelsaal. En af de smukke bygninger er den 70 meter lange klosterkirke. Med reformationen i 1525 blev kloster opløst og stedet overtaget af bystyret. Efter opløsningen har stedet været anvendt som blandt andet gymnasium, vajsenhus og tøjhus, før det blev museum.

   

  Museumshuset
  Museumshaus

  Museumshuset er en del af byens kulturhistoriske museum; Kulturhistorisches Museum Stralsund. Huset stammer fra byens blomstringstid i 1300-tallet, hvor bygningsværker skød op på stribe, og hvor Stralsund konkurrerede med handelsbyen Lübeck. Middelalderen kan opleves i selve huset, der er indrettet som indblik i de følgende århundreders liv og indretning i byen.

   

  Kniepertor, Stralsund

  Kniepertor

  Kniepertor er en af de oprindelige ti byporte i Stralsunds historiske befæstning. Porten blev indviet 1293 og opkaldt efter en af byens familier.

  Porten er 20 meter høj og 11 meter bred; indtil 1960erne kørte en sporvognslinje gennem åbningen. Forskellige bygninger op ad porten blev revet ned i sidste halvdel af 1800-tallet for ikke at bremse den stigende trafik, men selve Kniepertor blev bevaret.

   

  Flere seværdigheder og mere info

  Køb pdf-bogen om Stralsund her.

Ture fra byen

  Putbus, Tyskland

  Putbus

  Putbus er en af de nyere og meget seværdige byer på øen Rügen. Den er i dag både arkitektonisk spændende og har status af at være badeby med sin fine beliggenhed sydøst på Rügen. Det var fyrst Wilhelm Malte I, der grundlagde Putbus i 1808. Han igangsatte anlægget af byen i 1808, og den skulle være residens og badeby med Bad Doberan og Heiligendamm som forbilleder.

  I årtierne derefter blev der bygget meget i byen, der tog sin helt egen form. På trods af kun at have få tusind indbyggere kan man finde både slotskirke, teaterbygning, badehoteller og rester af byens slot i Putbus, og tingene er centreret omkring byens torve, Markt og Circus, der har cirkulær form. Den overvejende arkitektoniske stil er klassicisme, som man tydeligt kan se i et ensemble omkring netop Circus, der har en obelisk i midten.

  Det første badehotel åbnede Wilhelm Malte I i 1816, og i årene 1819-1821 blev Residensteatret/ Residenztheater bygget. I 1827-1832 blev Putbus' slot ombygget i klassicisme, mens slotskirken blev opført i årene 1844-1846. Slotskirken hedder i dag Kristuskirken/Christus-Kirche og ligger i byens slotspark.

  Putbus' slot blev bortsprængt i DDR-tiden i 1962, og i dag kan man blot se omridset af slottet og anlæg fra slottets terrasse. Oprindeligt lå der en borg her, hvor Putbus' adelsslægt allerede residerede i 1300-tallet. 1300-1400-tallenes borg var i gotisk stil, og denne blev ombygget i 1720erne og altså igen af Wilhelm Malte I i 1800-tallet.

  Adelsfamilien i Putbus var i besiddelse af slottet til 1944, hvorefter det kom under den tyske stats forvaltning og brug. Efter 2. Verdenskrigs afslutning blev slottet løbende plyndret, og det gik i et sådant forfald, at man både af ideologiske og økonomiske grunde vurderede, at det ikke skulle restaureres. Slotsparken ligger sydvest for Circus, og i den kan man opleve stedets smukke orangeri.

   

  Binz

  Byen Binz er den største og mest berømte badeby på øen Rügen. Dens historie startede som fiskerby i 1300-tallet, mens den allerede omkring år 1830 er udflugtsby grundet sine dejlige strande, der strækker sig kilometervis nord for byen.

  Badeturismen tog til i 1870erne, og i det følgende årti fik Binz prædikat af Seebad. En bade- og promenadebro blev anlagt, og den elegante badebyarkitektur kom til at præge bybilledet i årtierne omkring år 1900.

  I dag står Binz som en smuk, hyggelig og mondæn badeby, der fortsat tiltrækker mange turister. Ud over naturrigdommen med byens strand er her en del beundringsværdig arkitektur. Det drejer sig blandt andet om Kurhaus Binz (Strandpromenade) fra 1908, der er et luksushotel ved vandet.

  Ved Binz ligger det forhenværende jagtslot Granitz (Tempelberg), hvis bygningshistorie startede i 1726, da grev Moritz Ulrich I lod et udsigtstårn og jægerhuset Solitüde bygge. Det nuværende slot blev opført 1838-1846 af fyrst Wilhelm Malte I i norditaliensk renæssancestil. Slottet står på egnens højeste punkt, og fra taget er der panoramaudsigt over Rügen fra 144 meters højde.

   

  Prora, Tyskland

  Prora (KdF-Seebad Rügen)

  Kolossen i Prora er det populære navn for dette bygningsværk, der hører til blandt verdens største. Kolossen blev opført 1936-1939 og bestod af flere sammenhængende bygningsdele langs kysten.

  Det var den nazistiske organisation Kraft durch Freude, der byggede stedet, som skulle kunne huse 20.000 samtidige feriegæster. Feriekomplekset nåede dog ikke at blive færdigt, før 2. Verdenskrig brød ud, og derved blev en krydstogtmole og en stor central aktivitetshal aldrig bygget.

  Efter 2. Verdenskrigs afslutning forsøgte man at sprænge bygningen bort, men konstruktionen gjorde det til en opgave, der blev opgivet. I stedet blev der indrettet en kaserne i den kolossale bygning. I dag er der ikke længere kaserne, men man kan se museer og også interiøret i det tiltænkte hotel.

   

  Greifswald

  Hansestaden Greifswald ved den lille flod Ryck er en atmosfærerig by med alt hvad, der hører til indbegrebet af en nordtysk by. Smukke bygninger, imponerende kirker, en central markedsplads og et rådhus med rødder i hansetiden er bare nogle af højdepunkterne.

  I forhold til andre nordtyske hansestæder er Greifswald en forholdsvis lille by, og det giver mulighed for i ro og mag at opleve byen til fods. Der er ikke langt mellem seværdighederne, der for manges vedkommende er en fin oplevelse.

  Læs mere om Greifswald

   

  Anklam, Tyskland

  Anklam

  Byen Anklam er en af de mindre nordtyske hansestæder med en spændende historie og fine seværdigheder. Byens historie går tilbage til dens første benævnelse i 1243; dengang med navnet Tachlim, som senere i 1200-tallet var blevet til Anclem.

  Torvet Markt er centrum af Anklam, og det har siden byens grundlæggelse udgjort byens markedsplads og været hjemsted for byens styre. Byen opstod i 1243, og Markt blev etableret ikke senere end i 1260erne. På torvet blev byens gotiske rådhus opført, og gennem tiden blev der også bygget mange af de for hansestæderne så typiske gavlhuse omkring Markt.

  Der er flere ting at se ud over Markt. Man kan blandt andet se det gamle fæstningstårn, Pulvertårn, og Marienkirche, der er den ene af Anklams to store gamle kirkebyggerier. Den anden er Nikolaikirche, der også stadig kan opleves i byen, der også er kendt for flypioneren Otto Lilienthal, der mindes med et interessant museum.

  Læs mere om Anklam

   

  Demmin

  Byen Demmin er en af Mecklenburg-Vorpommerns hansestæder, og der er flere seværdigheder i byen fra dens historie som befæstet handelssted. I dag bor der lidt flere end 10.000 indbyggere i Demmin, og den centrale plads er Markt.

  Pladsen er byens markedsplads, og den er et godt udgangspunkt for en spadseretur i bykernen. Tag et kig på det elegante rådhus, før gåturen går forbi St.-Bartholomaei-Kirche og det maritime miljø ved byens før så travle flodhavn, der har medvirket til en stor el af Demmins vækst.

  Læs mere om Demmin

Køb og download den fulde PDF Guide
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Shopping

  Linden Center

  Lindenallee 25
  lindencenter.de

   

  Real

  Gustower Weg 3
  real.de

   

  Strelapark

  Grünhufer Bogen 11-14
  strelapark.de

   

  Indkøbsgader

  Ossenreyerstraße, Appolonienmarkt, Mönchstraße, Tribseer Damm

Med børn
Gode links
Historisk overblik

  Bosættelser i området

  Stralsunds historie går tilbage til 900-tallet, hvor der blev etableret en slavisk bosættelse her. Inden byens nuværende navn hed den Stralow, taget fra et slavisk ord for pil. Herredømmet over landområdet skiftede i 1169 med den danske kong Valdemar den Stores erobring af Rügen.

  Selve den nuværende bys udvikling startede i 1234, da Rügens fyrst Wizlaw I gav Stralow rettigheder efter forbilleder fra Lübeck og Rostock. Byen blev herefter koloniseret af tyskere i det ellers vestslavisk-influerede område; mange kom fra Westfalen, Niedersachsen og andre vestlige, tyske regioner.

   

  Handelsboom i byen

  I 1240 gav fyrst Wizlaw I byen navnet Stralesund, der senere er blevet til Stralsund, der allerede fra starten hurtigt udviklede sig til en blomstrende handelsby ved Østersøen, og i 1300-tallet var den førende efter Lübeck i det nordtyske område.

  Byens centrum var fra starten markedspladsen, hvor store bygningsværker så dagens lys; ikke mindst Stralsunds rådhus og den mægtige Sankt Nikolaj Kirke. Hele byen omfattende bebyggelser omkring de nuværende to markedspladser, og fra slutningen af 1200-tallet omsluttede en bymur Stralsund og forsvarede den mod eventuelle angribere.

  I 1249 havde konkurrenten Lübeck dog angrebet og brændt Stralsund, der hørte under den danske krone. Lübeckerne havde overvundet den danske konge og kunne derved også angribe handelsopkomlingen Stralsund.

  I 1271 hærgede en større brand Stralsund, og mange af byens træhuse gik til i flammerne. Efterfølgende blev mange flere huse opført i sten. Med Stralsunds naturlige afgrænsning af vand til alle sider, var der i den første tid nok plads at bebygge, og alene det gav yderligere vækst. I 1200-1300-tallene voksede økonomien gennem ikke mindst handel, håndværkere og skibsbygning, men også de stadigt flere internationale handelssamarbejder.

   

  Starten på hansetiden

  I 1293 blev et forbund om gensidig bistand indgået mellem Stralsund, Greifswald, Lübeck, Rostock og Wismar. Det blev starten på det senere så fremgangsrige Hanseforbundet, hvor mange flere byer kom til at indgå.

  Politisk kom Stralsund efter opløsningen af fyrstendømmet på Rügen med Wizlaw IIIs død i 1325 til at høre under Pommern-Wolgast, der var et af de mange historiske hertugdømmer, som denne region har set gennem tiden.

  Den 24. maj 1370 blev Freden i Stralsund indgået mellem den danske kong Valdemar Atterdag og Hanseforbundet. Freden afsluttede den anden krig mellem Danmark og hansestæderne; en krig der var startet med Danmarks erobring af blandt andet hansestaden Visby på Gotland 1361. Resultatet af fredsslutningen blev for Stralsund og de øvrige hansestæders vedkommende, at der fortsat herskede frihandel.

  Efter Freden i Stralsund herskede der dog ikke en langvarig ro i Østersøområdet. I begyndelsen af 1400-tallet blev Hanseforbundet indblandet i striden mellem Danmark og Holsten, og med Danmarks indførelse af Øresundstolden i 1420erne kom der afgifter på handlen.

  Også Hanseforbundets mindre betydning fra 1400-1500-tallene, svækkede Stralsunds indflydelse og udvikling. I stedet for den lukrative handel, blev det i højere grad skibsbygning, der blev byens levebrød.

   

  1600-1800-tallenes Stralsund

  Under Trediveårskrigen forsvarede Stralsund sig fra maj til august 1628 med hjælp fra Danmark og Sverige mod Albrecht von Wallensteins kejserlige tropper. Efter krigen, fra 1648, fulgte Stralsunds svenske tid i regionen Svensk Forpommern.

  Under Store Nordiske Krig 1700-1721 blev Svensk Forpommern invaderet af danske, russiske og saksiske tropper, og med belejringen af byen 1715 overgav svenskerne sig, og Preussens konge, Friedrich Wilhelm, gav Stralsund til Danmark. Med Freden i Frederiksborg 1720 blev Stralsund igen svensk, og denne gang varede det svenske herredømme til 1815.

  I begyndelsen af 1800-tallet ville Sveriges kong Gustav IV Adolf integrere Svensk Forpommern i det øvrige Sverige, og med et pennestrøg blev svensk lov gældende fra 1. januar 1807. Det var dog tiden, hvor Frankrig ekspanderede under Napoleon, og i sommeren samme år kom kampene til Stralsund.

  Den svenske konge var i byen, og det samme var den preussiske general Gebhard Leberecht von Blücher og tusindvis af engelske soldater. 6. august kom det første franske angreb, og fjorten dage senere var Stralsund fransk. Efter krigen, på Wienerkongressen, den 23. oktober 1815, blev Stralsund og Forpommern preussisk, og fra 1818 blev Stralsund regionalt administrativt centrum.

  Gennem 1800-tallet var det igen skibsbyggeri og skibsfart, der økonomisk blev Stralsunds store industri. Flere hundrede skibe var registreret i byen, og de sejlede til havne over hele verden. Som en følge af det maritime blev en navigationsskole oprettet 1854. De sidste årtier i århundredet bød dog på et dramatisk fald i nybygningen af skibe fra byens værfter.

  Industritiden satte også sit præg på Stralsund, der kom på det tyske jernbanenet i 1863, det var med en sidebane til strækningen mellem Berlin og Stettin. I 1873 blev byens fæstninger sløjfet, og det bragte meget nybyggeri med sig, og i år 1900 blev den første elektriske sporvognslinje indviet.

   

  1900-tallet til i dag

  Under 2. Verdenskrig blev store dele af Stralsund ødelagt med det allierede bombeangreb på byen 6. oktober 1944; blandt andet var over 35 % af byens lejligheder blevet ramt. Den 1. maj 1945 indtog russiske tropper Stralsund, og området blev en del af DDR de følgende årtier.

  I DDR-tiden blev Stralsund udbygget kraftigt med nye boligområder, og økonomien som havneby kom igen i gang med en stor værftsindustri. Politisk kom et pust fra den svenske fortid med mødet mellem DDRs Erich Honecker og Sverige statsminister, Olof Palme, den 29. juni 1984.

  Efter den tyske genforening i 1990 har Stralsunds gamle bydel gennemgået en storstilet renovering, og i 2002 erklærede UNESCO stedet for verdenskulturarv. I dag er der åbnet nye museer, og Stralsund er både politisk, økonomisk og turistmæssigt centrum i det nordøstlige hjørne af Tyskland.