Site logo
Se på kortet
Læs om byen

Catania er en siciliansk storby, der ligger ved vulkanen Etna, og det har præget historien, ligesom det præger bybilledet med de mange bygninger, der gennem tiden er blevet opført i sort lavasten. Geologiske begivenheder har flere gange sat sit fysiske og ødelæggende aftryk på Catania, der flere gange har måttet genopbygges. Dagens Catania er således et resultat af en kolossal mængde nyanlæg efter det jordskælv, der lagde byen og området i grus den 11. januar 1693.

Catanias dominerende historiske arkitektoniske stil er siciliansk barok, som ikke mindst bycentrums mange kirker er opført i. Kirkerne med byens katedral i spidsen er en oplevelse i sig selv, hvor det ene smukke og righoldigt dekorerede ydre og indre afløser det andet. Nogle steder ligger kirkerne nærmest dør om dør, og det gælder blot om at gå på opdagelse i dem.

Rundt omkring i byen kan man også opleve Catanias græske og romerske fortid. Odeon, et amfiteater og et teater med op til 20.000 tilskuere ligger således mellem den moderne bys fine bygninger, og de giver en spændende kontrast i gadebilledet. Catanias bykerne er overskuelig, og det er derved god by at se til fods; eventuelt suppleret af en tur med turistbus eller minitog. Man kan nemt gå mellem alle seværdighederne, og vil man til havet eller ud i naturen, er der heller ikke langt.

Topseværdigheder

  Piazza del Duomo, Catania

  Domkirkepladsen
  Piazza del Duomo

  Pladsen Piazza del Duomo er Catanias centrale plads, og her ligger nogle af byens førende institutioner med rådhuset og domkirken i spidsen. Det er også her, Giovanni Battista Vaccarinis berømte Elefantspringvand/Fontana dell'Elefante står.

  Springvandet er fra 1736, og det viser en obeliskbærende elefant, der er Catanias vartegn og en væsentlig del af byens våbenskjold. Inspirationen til springvandet kom fra Berninis elefanter på kirken Santa Maria sopra Minerva i Rom.

  Elefanten i Catania blev fundet i byens ruiner efter et jordskælv i 1693 og stammer givet vis fra byens romerske tid. Vaccarinis renoverede den i sort lavasten med hvid marmorsaddel, og på toppen er der en egyptisk obelisk. Helt øverst er et kristent kors for at beskytte byen mod nye naturkatastrofer.

   

  Duomo, Catania

  Catania Domkirke
  Duomo di Catania

  Duomo di Catania er byens romersk-katolske katedral og sæde for ærkebiskoppen af Catania. Den imponerende kirkebygning har en lang og spændende historie startende med det oprindelige byggeri i årene 1078-1093. Dengang skete det på toppen af byens tidligere romerske bade. Kirkebyggeriet blev igangsat af greve Roger I af Sicilien, der havde besejret det islamiske emirat på øen.

  Flere gange gennem århundrederne er Duomo blevet ødelagt af jordskælv. Første gang skete det i 1169, hvor en efterfølgende brand gjorde, at kirken nærmest måtte nybygges. Historien gentog sig i 1693, hvor et voldsomt skælv havde sit epicenter tæt på Catania. Efter dette blev kirken genrejst i den nuværende barokke stil.

  Man kan fortsat se spor efter den tidligere normannerkirke fra 1000-tallet. Det gælder ikke mindst de solide halvcirkulære apsisser, der er i lavasten fra de romerske byggerier. Hovedsageligt står Duomo dog i Gian Battista Vaccarinis arbejder fra 1711. Det var dette år, den nye barokfacade gjorde kirken færdig efter 1693-jordskælvet. Her er tre søjleprydede lag, hvor man blandt andet kan se Sankt Agata over indgangen.

  Sankt Agata er den, kirkens officielle navn er blevet opkaldt efter; Cattedrale di Sant'Agata. På hoveddøren kan man således også se scener fra Agatas martyrium gengivet. Agata var en jomfru, der levede i 200-tallet i Catania. Hun blev kristen og led martyrdøden under kejser Decius' forfølgelser.

  På toppen af domkirken er der en smuk kuppel, der stod færdig i 1802. Klokketårnet var oprindeligt bygget i 1387 i en højde på omkring 70 meter. Højden steg med 20 meter i 1662, hvor der blev indbygget i ur i tårnet. Efter jordskælvet i 1693 måtte det genopføres, og Italiens tredjestørste klokke blev hængt op her.

  Indvendigt i kirken åbenbarer et smukt kirkerum sig med grundplan som et latinsk kors. Dele af det er i barok, mens apsis går tilbage til 1100-tallet. Her er også fra kapeller som blandt andet Sankt Agatas. Man kan også se Helligkorskapellet, hvor medlemmer af den sicilianske del af den aragonesiske kongefamilie ligger begravet; fx kong Frederick III.

   

  Det Romerske Teater
  Teatro Romano

  Det romerske teater i Catania blev allerede anlagt under byens tid som græsk koloni. Det blev bygget på sydsiden af det højdedrag, hvor Akropolis lå. Romerne ombyggede teatret, så det blev et klassisk romersk teater, hvilket skete i 100-tallet. Teatret blev opført i lavasten fra Etna, og det var tidligere beklædt med marmor.

  Teatret er relativt godt bevaret og menes at have kunnet huse omkring 7.000 tilskuere. Det halvcirkelformede galleri, cavea, har en diameter på 98 meter, mens orkestergraven i bunden af teatret måler 22 meter i sin største diameter. I dag ses teatret ganske godt, og det skyldes nedrivninger i 1900-tallet af en del forskellige bygninger, der var skudt op på teaterområdet gennem årene.

   

  Basilica Collegiata, Catania

  Collegiata Basilika
  Basilica della Collegiata

  Basilica della Collegiata blev opført som kirke og har virket som kongelige paladskapel i Catania. På dette sted stod der allerede i den tidligste kristne tid et kapel. Det var dedikeret til Sankt Maria dell'Elemosina, der også har givet navn til den nuværende kirkes officielle navn.

  Det var Aragoniens konger, der fra slutningen af 1300-tallet besøgte kirken, der derved fik tilnavnet Det Kongelige Kapel/Regia Cappella. Efter en pavelig forordning fra 1446 blev der i forbindelse med kirken etableret et præstekollegium, og derfra stammer tilnavnet Collegiata. Efter ødelæggelser fra Etnas udbrud i 1669 måtte kollegiet genopbygges, og også kirken blev beskadiget i 1600-tallets naturkatastrofer, der ramte byen med et ødelæggende jordskælv i 1693.

  Den nuværende kirkes smukke og rigt udsmykkede facade stod færdig i 1758 efter Stefano Ittars design. Indvendigt er der et ligeledes fornemt dekoreret kirkerum, der i sin grundplan danner et lantinsk kors. I den særdeles flotte loft- og kuppeludsmykning kan man se fresker af kunstnerne Francesco Gramignani, Giuseppe Sciuti og Olivio Sozzi.

   

  San Nicolò l’Arena Kirke
  Chiesa di San Nicolò l’Arena

  Chiesa di San Nicolò l'Arena er en af Siciliens største kirkebygninger. De imponerende dimensioner er 105 meter i længden, 71 meter i bredden ved tværskibet og en højde på op til 66 meter til kuplens top. Her lå oprindeligt en anden kirke, som blev ødelagt af Etnas udbrud i 1669. Den var blevet indviet under overværelse af vicekongen i 1578 og menes dedikeret til Sankt Nicholas af Bari.

  Ved Etnas udbrud i 1669 havde lavastrømme ramt den vestlige del af Catania, hvor denne kirkes benediktinerklosters ejendom lå. Den nye kirke blev bygget fra 1687 et andet sted på benediktinernes ejendom og designet af den romerske arkitekt Giovanni Battista Contini. Kirkens størrelse var både et symbol på magt og rigdom for denne katolske orden og en praktisk foranstaltning, der kunne give plads til en så stor menighed i kirken som muligt til de religiøse begivenheder, der fandt sted her. Den store bygning var bygningsmæssigt en fortsættelse af det tilliggende og overdådige renæssancekloster fra 1608. Inspirationen til komplekset kom ikke mindst fra Rom og fra dennes Peterskirke.

  Det store jordskælv i 1693 satte en midlertidig stopper for opførelsen, der først kom i gang igen efter nogle årtier. Facaden på kirken blev løbende justeret og ændret i designet, og den nåede ikke at blive endeligt færdig, før den nye italienske stat konfiskerede stedet i 1866. Kirken blev dekonsekreret under 2. Verdenskrig og fungerede ikke som kirke i mange år, før benediktinerne fik bygningen tilbage i 1989. En større restaurering blev derefter igangsat.

  Det primære indtryk af den ganske ufærdige facade i dag stammer dog fra Carmelo Battaglia Santangelos design, som han havde indgivet i 1775. Stilmæssigt blev facade rejst i en blanding af siciliansk barok og en nyklassicisme, der blandt andet ses i de otte kraftfulde søjler, der står ud fra facaden. Samme design ses også med de tre store portaler med vinduer og balustrader, der er en del af den centrale gavl. Alt arbejdet blev udført i en stor skala, der er uovertruffen i byen, og som var tilpasset de lige så storslåede dimensioner af den bagvedliggende kirke.

  Inspirationen fra Peterskirken og Vatikanet er relativt tydelig. Søjlerne og korintiske pilastre og gesimser udgør dele af den romerske arkitektur, og det samme gælder kirkens grundplan som latinsk kors med flere nav, tværskib og kuppel, sidekapeller og et hævet kor. Lysindfaldet gennem kirkens høje vinduer og mellem gangenes buer er desuden meget fin og giver et lyst kirkerum, hvor en rummelig monumentalitet hersker. Både alteret og kirkens sidekapeller er seværdige med anvendelsen af marmor og en del kunstværker af forskellige kunstnere, der for manges vedkommende også arbejdede i Rom.

  Det bagvedliggende kloster blev opført af Benediktinerordenen, og det er i dag indrettet som campus for en del af byens universitet. Benediktinerne var kommet til Etnas skrænter i 1100-tallet, hvor de etablerede deres første mindre kapel i området. Efter et vulkanudbrud i 1500-tallet havde de forladt deres oprindelige sted og etableret sig på dette sted i Catania. Klostret blev opført fra 1558, og samme år blev det ufærdige kloster indviet af Siciliens vicekonge. Klostret blev bygget så stort, at det var et af Europas største. Klosterbygningernes facade står i fin siciliansk barok og færdiggjort delvist i lavasten efter Giovanni Battista Vaccarinis tegninger i 1752.

   

  Castello Ursino, Catania

  Ursino Borg (Bymuseet)
  Castello Ursino (Museo Civico)

  Borgen Castello Ursino menes bygget i årene 1239-1250 som et af Siciliens kong Frederick IIs residensslotte. Starten af 1200-tallet var en urolig tid på Sicilien, og i 1220 havde Frederick II beordret alle ikke-kongelige slotte på Sicilien ødelagt for at undgå mulige oprør og løsrivelser af dele af riget. Castello Ursino blev opført som understregelse af Frederick IIs kongelige magt, og desuden skulle den nærmest uindtagelige residensborg forsvare kongerigets hovedstad Catania.

  Flere forskellige politisk-historiske begivenheder udspillede sig gennem årene på Castello Ursino, der dog mistede sin betydning med tiden. Dette skyldtes både, at hovedstaden og derved det politiske centrum flyttede fra Catania, og at nye våbenteknologier svækkede borgens forsvar.

  Efter jordskælvet i 1693 var Castello Ursino en af de få bygninger, der stod tilbage efter den store naturkatastrofe. Derved er middelalderarkitekturen med de tykke og høje borgmure bevaret til i dag. Grundplanen er kvadratisk med borgtårne i hvert hjørne. Det lå oprindeligt ved kysten, men lavastrømme og landhævninger efter jordskælv har flyttet det betydeligt væk fra vandet i dag. Lava fra vulkanen Etna har også fyldt borgens voldgrave op, hvilket skete i 1600-tallet.

  I dag huser borgen Catanias bymuseum og et galleri med lokale kunstværker. Man kan således både opleve det fine bygningsværk og en række samlinger fra Castello Ursino og fra regionens historie. Blandt andet er en stor del af Biscari-prinsernes store og fine samlinger udstillet her.

   

  Flere seværdigheder og mere info

  Køb pdf-bogen om Catania her.

Andre seværdigheder

  Teatro Bellini, Catania

  Massimo Bellini Teater
  Teatro Massimo Bellini

  Teatro Massimo Bellini er Catanias klassiske operahus. Det er opkaldt efter bysbarnet og komponisten Vincenzo Bellini og indviet 31. maj 1890. Indvielsesopsætningen var Bellinis mesterværk Norma, og man kan fortsat nyde hans værker på denne syditalienske scene med de smukke publikumsområder.

  Teaterbygningens historie startede allerede i kølvandet på jordskælvet i 1693. Dengang blev det diskuteret, om der skulle opføres en slags stadsteater. Resultatet blev en grundstensnedlæggelse i 1812 for Teatro Nuovaluce, der skulle være en grandios bygning i en stil, der ville markere sig i hele Italien. Grundet manglende finansiering stoppede projektet i adskillige årtier, og i første omgang kunne et mindre teater åbne i 1822 et andet sted i byen.

  I 1883 fandt bystyret midlerne til at sætte Teatro Massimo Bellini i gang, og efter syv års opførelse kunne det således åbne i 1890. Den ydre arkitektoniske stil er tydelig siciliansk barok i stil med de omkringliggende bygninger fra slutningen af 1600-tallet. Indvendigt er stilen overdådig, og centralt under foyerens buer står en statue af Bellini.

   

  Rotonda Termer
  Terme della Rotonda

  I hjertet af Catania ligger flere ruiner og bygninger fra byens romerske tid; blandt andet Terme della Rotonda, der var et romersk badeanlæg. I Romerriget var bade en central del af dagliglivet og således også i Catania. Badene blev opført i århundredet e.Kr., og de blev ændret i 200-tallet, før de blev forladt i 400-tallet. Stedets navn henviser til konstruktionen med en stor kuppel understøttet af massive støttepiller placeret på et firkantet rum.

  Ruinerne af badene ligger i dag under gadeniveau. Gennem tiden var badene gået i glemmebogen, og der blev rent fysisk bygget oven på dem. I 600-tallet blev en ortodoks kirke bygget her; den overgik i øvrigt senere til den romersk-katolske kirke. Ved jordskælvet i 1693 skete der ikke noget med kirken, og også de romerske anlæg med fine fresker kan ses i dag.

   

  Palazzo Tezzano, Catania

  Tezzano Palæ
  Palazzo Tezzano

  Palazzo Tezzano er et af Catanias imponerende palæer. Det blev bygget som residens fra 1709 af Niccolò Tezzano, men allerede efter få år blev det doneret til byen Catania, som ombyggede det til et hospital i 1720erne.

  Gennem 1800-tallet fik palæet flere gange nye formål. Det startede med økonomiske vanskeligheder for hospitalet i 1837, som gjorde, at en del af bygningen blev udlejet til at huse et arkiv. Senere blev andre dele gjort til en retsbygning, og i årene 1878-1880 flyttede hospitalet til en anden beliggenhed.

  Det store palæ blev opført i senbarok arkitektur, og facaden er symmetrisk opbygget omkring en central indgangsportal. Det smukke ydre står kontrastrigt med anvendelse af sort vulkansk basalt og hvide udsmykninger

   

  Manganelli Palæ
  Palazzo Manganelli

  Dette palæ blev opført af familien Tornambene i 1400-tallet. I 1505 blev det solgt til de adelige Alvaro og Isabella Paterno, og det stod som residens til 1693, hvor det blev ødelagt i forbindelse med dette års jordskælv.

  Kort efter lod ejeren, Antonio Paterno, huset genrejse med brug af de ydermure, der stod tilbage. Arbejdet blev skabt af arkitekterne Alonzo di Benedetto og Felice Palazzotto, og på deres bygning blev en overetage påbygget i 1873.

  I dag står palæet som et fint eksempel på en residens fra først og fremmest senbarokken, hvor tagetagen hviler på de gamle mure fra den oprindelige opførelse.

   

  Palazzo dell'Universita, Catania

  Universitetspalæet
  Palazzo dell’Università

  Palazzo dell'Università er et smukt palæ, der som så mange andre i Catania blev opført i årene efter det katastrofale jordskælv i 1693. Palæet står imposant på pladsen Piazza Università i tre etager med en central og klokkeprydet portal som centralt element i arkitekturen.

  Til palæets konstruktion blev design af flere arkitekter anvendt; herunder Francesco og Antonino Battaglia og Giovanni Battista Vaccarini. Efter jordskælvet i 1818 blev det nødvendigt med en yderligere restaurering, som blev udført af Mario Di Stefano. Ud over den elegante facade har palæet en storslået riddersal med malerier af Giovanni Battista Piparo. Her er også en gobelin med symboler for det regerende aragoniske dynasti.

  Catanias universitet blev grundlagt i 1434 af Alfonso il Magnanimo; Alfonso den Storsindede. Undervisning begyndte efter en pavelig godkendelse af Eugenius IV i 1445, dengang med seks lærere og i en bygning der stod på pladsen ved siden af ​byens ​domkirke. I 1684 blev universitetet flyttet til det lokale hospital San Marco, som blev ødelagt i 1693. Tre år senere startede så byggeriet af det nuværende sæde for institutionen.

   

  San Benedetto Kirke
  Chiesa di San Benedetto

  Kirken San Benedetto blev bygget i årene 1704-1713 med en fornem udsmykning i et meget elegant kirkerum i tidens barok. San Benedetto har en enkelt nav, som er dekoreret med fresker af kunstnerne Sebastiano Lo Monaco, Giovanni Tuccari og Matteo Desiderato. I hvælvingen ses scener fra Sankt Benedikts liv. For enden i rummet er det flerfarvede marmoralter.

  Ud over den smukke og meget levende udsmykning i kirkerummet er San Benedetto berømt for Englenens Trappe/Scalinata dell'Angelo, der er en marmortrappe med statuer af engle.

   

  Anfiteatro Romano, Catania

  Catania Romerske Amfiteater
  Anfiteatro Romano di Catania

  Det romerske amfiteater i Catania var et af byens store teatre. Det blev opført i 100-tallet og kunne rumme 15.000-20.000 tilskuere til forestillinger. Den eliptiske bygning er konstrueret i lavasten fra vulkanen Etna, og teatret var oprindeligt klædt i marmor, som senere blev anvendt til byggeriet af Catanias katedral.

  Efter jordskælvet i 1693 blev pladsen Piazza Stesicoro anlagt, og flere huse og kirken San Biagio blev bygget på resterne af teatret, som derved blev skjult. I årene 1904-1907 blev der foretaget udgravninger, der blotlagde den del af teatret, man i dag kan se ligge stemningsfuldt mellem andre af Catanias smukke bygninger.

  I hele sin udstrækning var amfiteatrets ydre mål imponerende med diametre på 70 og 50 meter på de to akser, og det er således fortsat kun en lille del, der kan ses nu. Den italienske kong Vittorio Emanuele III overværede i øvrigt den officielle åbning af det udgravede område i 1907.

   

  Det Romerske Odeon
  Odeon Romano

  Odeon er et teater, der blev bygget sammen med det større romerske teater, der ligger umiddelbart sydøst for Odeon. Odeon er en mindre scene end det romerske teater, og den er ganske velbevaret. Tilskuerkapaciteten anslås til at have været cirka 1.500 og byggematerialerne var som på det større teater lavasten. På Odeon menes at have været fremført musikalske forestillinger, og stedet har givet vis også virket som øvescene for opsætninger på det romerske teater.

   

  Vecchia Dogana, Catania

  Den Gamle Toldbygning
  Vecchia Dogana

  Vecchia Dogana er en elegant gammel toldbygning, der ligger ned til Catanias havn, hvor varer tidligere blev fortoldet i stor stil. Den imponerende historiske bygning er i dag indrettet med en del moderne design i et futuristisk design i stål og glas bag det ældre ydre.

  Bygningen fungerer som indgang for blandt andet krydstogtrejsende, og her er også generelt fokus på gastronomi og forskellige aktiviteter som fx udstillinger.

   

  Flere seværdigheder og mere info

  Køb pdf-bogen om Catania her.

Ture fra byen

  Etna, Italien

  Etna

  Etna er den højeste og mest aktive vulkan i Europa. Med sine 3.323 meter i højden er den desuden det altdominerende bjerg på Sicilien, og Etna kan ses viden om og naturligvis også fra Catania og de nærliggende områder.

  Geologisk ligger Etna oven på den afrikanske kontinentalplades neddykning under den europæiske, hvilket giver magma fra den underskudte plade. Denne magma er tyktflydende, men alligevel anses Etna som en meget eksplosiv vulkan. Man mener desuden, at Etna er på vej til at blive et vulkansk hot spot, hvilket vil sige, at den kan komme til at have nærmest konstant opsendelse af magma fra jorden.

  Etnas største udbrud i nyere tid forekom i 1669, hvor lavestrømme flød gennem og ødelagde en del af Catania. I dag gå Etna relativt tit i udbrud, hvilket sker med få års mellerum. Magma- og vulkantypen gør, at en del lava fra udbrud eksploderer i små fontæner op fra topkrateret. Andre gange kan lavaen blot flyde langsomt ned langt vulkanens sider.

  Der er mange forskellige måder at opleve Etna på. Man kan nyde synes fra distancen eller tage bus eller bil noget af vejen op af vulkanen, hvor udsigten over området blot bliver bedre og bedre med højden. Om sommeren er der flere vandremuligheder fra sydsiden, og om vinteren kan man stå på ski på Etnas sider.

   

  Pantalica Nekropolis
  Necropoli di Pantalica

  Sammen med de fornemt bevarede ruiner i nærliggende Siracusa er Pantalica Nekropolis et sted, der er optaget på UNESCO's liste over verdens kulturarv. Det er et område, der ligger i bjergene mellem floderne Anapo og Calcinara. Gravpladsen blev benyttet fra 1200-tallet f.Kr. til 700-tallet f.Kr., og der menes at være omkring 4.000 grave her.

  De bevarede dele til i dag er domineret af de mange indhuggede grave i selve klipperne. De antager mange forskellige former og størrelser på det store område, der hovedsageligt blev udgravet mellem 1895 og 1910. Området er ganske særegent at gå rundt i og giver en fornemmelse af denne del af livet for omkring 3.000 år siden.

   

  Noto Cathedral

  Noto

  Noto er en af de gamle sicilianske byer, hvis historie startede med folkeslaget sikelerne. Byen kendes fra flere steder i græsk mytologi, idet Daedalus efter sigende skulle have overfløjet den, og Herkules skulle også have været her. Byen gennemgik samme historie som området med Romerriget, før den blev erobret af arabere i 866. Normannerne vandt senere over det arabiske styre, og Noto blev en af deres velstående byer.

  I Noto trivede kulturen, og gennem århundrederne blev byen udbygget i forhold til den begrænsende middelalderby. Jordskælvet, der ramte det sydøstsicilianske område med kolossal kraft i 1693, lagde dog også Noto i grus, hvorved den skulle genopbygges. Det nye Noto blev anlagt tættere på havet end det antikke Noto, og det blev på alle måder en ny by. Byplanen var moderne og anlagt af Giovanni Battista Landolina, og flere dygtige arkitekter skabte en samlet perle i siciliansk barok i byens gader.

  Noto er optaget på UNESCO's liste over verdens kulturarv for sine fine 1700-talsbygninger. Blandt dem er Noto Katedral/Cattedrale di Noto (Corso Vittorio Emanuele) et fint eksempel. Kirken blev opført fra starten af 1700-tallet, og den stod færdig i 1776. Facaden står i fin barok, og her kan man se helgenstatuer. Det indre af kirken er i dag enkel i sin udsmykning, hvilket skyldes, at dele af kirken kollapsede i 1996, hvorved vægmalerier gik tabt. En anden smuk bygning er byens rådhus, Palazzo Ducezio (Corso Vittorio Emanuele), der stammer fra midten af 1700-tallet.

   

  Siracusa, Italien

  Siracusa

  Siracusa er en by, der blev grundlagt som en græsk koloni med navnet Syrakus i 734 f.Kr., da grækerne kom til Sicilien. Området var allerede beboet af sikelerne, men det græske Syrakus voksede hurtigt, og byen blev i løbet af få århundreder en af datidens største byer med en vigtighed som fx Athen og Sparta. Den gamle græske start var på øen Ortigia, men Syrakus bredte sig til fastlandet og voksede der. Kulturelt var Syrakus også en af de førende græske byer, og store kunstnere og tænkere arbejdede her.

  Det ekspanderende Romerrige erobrede Syrakus i 212 f.Kr., og byen blev nu hovedstad i en romersk provins. Efter Roms fald kom vandaler til, og senere blev det til flere århundreder under Det Østromerske Rige; en tid under kejser Konstans II var Syrakus endda regeringssæde for riget. Dette var i årene 660-668.

  Læs mere om Siracusa

   

  Taormina, Italy

  Taormina

  Taormina er en smukt beliggende by ved havet mellem Catania og Messina på den sicilianske østkyst. Området har været et yndet turistmål siden 1800-tallet, men Taorminas historie går meget længere tilbage. Grækerne kom til Sicilien i 734 f.Kr., hvor de grundlagde byen Naxos, men Taormina-området mentes allerede beboet på det tidspunkt af sikelerne. Sicilien var efter Den Første Puniske Krig blevet en romersk provins, og højtstående embedsmænd fra Rom fik med deres familier bygget huse i stil med deres romerske palæer.

  Samtidig blev der etableret store vandreservoirer, så Taormina på sin bjergrige position kunne modstå lange belejringer. Byen var en vigtig provinsby, men efter Romerrigets fald skiftede byen herskere flere gange mellem blandt andre byzantinere og arabere. Efter to opstande mod det arabiske styre i 962 og 969 blev byen ødelagt. Det var først nogle århundreder senere, at Taormina igen blev koloniseret, men den nåede aldrig igen sin tidligere betydning.

  Især efter et oprør mod det spanske styre 1674-1678 gjorde situationen for Taormina værre, og da vejen mellem Messina og Siracusa blev flyttet til kysten i det 18. århundrede og derved ikke længere kørte gennem Taormina, blev den henlagt som en ubetydelig landsby. Det var gennem 1800-tallets turisme, Taormina igen oplevede et økonomisk boom, og den er i dag forbundet med de efterspurgte strande nedenfor bjerget, hvor byens gamle centrum ligger.

  En af de første turister i Taormina kom allerede i 1787. Det var Johann Wolfgang von Goethe, som besøgte stedet med ledsagelse af Christoph Heinrich Kniep. Han beskrev Taormina og markedsførte derved byen. Senere udarbejdede maleren Otto Geleng landskabsmalerier af Taormina, og de gjorde også stedet kendt. Takket være det milde klima blev Taormina et populært vinteropholdssted for flere europæiske aristokrater som fx den tyske kejser Wilhelm II.

  I anledning af den østrigske kejserinde Elisabeths besøg i 1866 i Taormina blev Taormina-Giardini banegård udvidet betydeligt, og den nuværende hovedbygning i jugendstil blev opført. Senere satte mange kendisser sit præg på byen, der blev feriested for filmstjerner som Greta Garbo, Marlene Dietrich, Cary Grant, Elizabeth Taylor og mange andre.

  Ud over Taorminas naturskønhed er der er del seværdigheder at se og opleve i byen. Taormina Antikke Teater/Teatro antico di Taormina (Via Teatro Greco) er fx et af de største på Sicilien. Teatret blev opført af romerne i 100-tallet f.Kr. på toppen af et mindre græsk teater på stedet. Oprindeligt var det et skuespilteater, men med en udbygning til en egentlig arena i 100-tallet e.Kr. blev der også afviklet gladiatorkampe her. Dimensionerne var 120x50 meter og 20 meter i højden. Atypisk for et romersk teater var det delvist bygget ind i klippen, men dette skyldtes fortiden som græsk bygningsværk. Teatret er ganske godt bevaret, og ved siden af det ligger Antiquarium, der er et arkæologisk museum.

  I Taormina blev der i den romerske tid også opført et mindre teater; det såkaldte Odeon (Via Don Bosco). Resterne af Odeon blev opdaget i 1892, og man mener nu, at teatret blev anvendt som teater for byens spidser samt som samlingssted for diskussioner mellem samme.

  Af kirker kan man se Domkirken/Duomo (Piazza Duomo), der blev bygget i 1400-tallet på ruinerne af en kirke fra den tidlige middelalder. Domkirken er treskibet, og man kan se en række sidealtre på vejen mod hovedaltret. Portalen og rosetten i facaden blev til ved en ombygning i renæssance i 1638.

  Der er også flere interessante verdslige bygninger i Taormina. Palæet Palazzo Corvaja (Corso Umberto, Via Fratelli Ingegneri) er en bemærkelsesværdig bygning, idet det byder på et bevaret 1000-tals forsvarstårn. Tårnet står som et af meget få eksempler på arabiske fæstningstårne i Europa. Et andet palæ er Palazzo Duchi di Santo Stefano (Corso Umberto), der var residens for den spanske adelsfamilie De Spucches, som var hertuger af Santo Stefano.

  Ved et besøg i Taormina bør man også tage en slentretur af gågaden Corso Umberto, der er byens forretningsstrøg. Det er også i hver ende af Corso Umberto, man kan se Taorminas to bevarede byporte; Porta Messina og Porta Catania.

   

  Duomo, Messina

  Messina

  Messina er den tredjestørste by på Sicilien, og den er kendt for beliggenheden ved Messinastrædet mellem øen og det italienske fastland. Den blev grundlagt af græske kolonister i 700-tallet f.Kr. med navnet Zancle, der kom fra kong Zanclus. Siden da har Messina været fristad og regeret af blandt andre romere, goter, byzantinere og normanner.

  Gennem tiden er flere store begivenheder sket her; fx menes pesten at været kommet hertil med genovesiske skibe som det første sted i Vesteuropa, og i 1548 grundlagde Sankt Ignatius verdens første jesuiterkollegium her. Det var fra Messina, Den Hellige Ligas skibes stævnede ud fra på vejen mod Slaget ved Lepanto i 1571. I 1783 lagde et jordskælv meget af byen i grus, og stort set hele byen skulle genopføres efter et stort skælv med efterfølgende tsunami den 28. december 1908.

  Læs mere om Messina

   

  Palermo, Italien

  Palermo

  Palermo er Siciliens gamle kongeby og fortsat den regionale hovedstad med øens parlament. De gamle kvarterer med hyggelige gader og pladser er oplagte for hygge og syditalienske storbyoplevelser, og her er et væld af fornemme kirker, palæer og naturligvis normannernes gamle residensslot.

  Blandt højdepunkterne i slottet og byen er Cappella Palatina, hvor der er fantastiske byzantinske 1100-talsmosaikker at se. De stammer fra Roger IIs normannerbyggerier, der fortsat sætter præg på dette kvarter af Palermo.

  Ved en tur gennem Palermos gader kan man blot nyde den hyggelige bykerne med sine storslåede byggerier, der ikke mindst imponerer gennem imponerende kirker, palæer, paladser og den altid stemningsfulde sicilianske atmosfære. Vil man lidt væk fra storbyen, så ligger bjerge og strand ikke langt væk. Mange lokale vælger det mondæne Mondello mod nord med en dejlig strand.

  Palermo og Sicilien har gennem tiden været regeret af mange forskellige lande og systemer, og der er interessante spor af dem alle. Fra oprindelige folkeslag til grækere, romere, byzantinere, arabere, normanner, aragonere til italienere og sicilianere.

  Læs mere om Palermo

Køb og download den fulde PDF Guide
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Shopping
Med børn

  Vandland

  Etnaland
  C. de Agnelleria, Belpasso
  etnaland.eu

   

  Strand

  Viale Presidente Kennedy

   

  Dukker og teater

  Marionettistica Fratelli Napoli
  Via Reitano 55
  fratellinapoli.it

   

  Borg

  Castello Ursino (Museo Civico)
  Piazza Frederico di Svevia
  comune.catania.it

Gode links
Historisk overblik

  Græsk grundlæggelse

  Catanias historie går tilbage til den græske kolonisering af Sicilien, og byen startede som bosættelsen Κατάνη/Katánē. På det tidspunkt var grækere allerede til stede i nærliggende Naxos, og det var da også herfra, byen blev grundlagt. Der er ikke sikkerhed for, hvornår Katánē blev etableret, men det menes at være sket i år 730 f.Kr.

  Ud fra kilder menes det, at Katánē hurtigt kom til at handle med andre græske byer. Det skete ikke kun på Sicilien, men også med steder i Magna Graecia. Katánē var gennem mange år også en uafhængig by, hvilket stoppede i 476 f.Kr., da regenten Hieron af Syrakus udviste alle byens indbyggere og lod dem erstatte af sine egne folk fra fra kolonien Leontini. Det vurderes, at flere end 10.000 nye indbyggere kom til fra dels Syrakus og dels Peloponnes. Ved den lejlighed ændrede Hieron også byens navn til Αἴτνη/Aítnē, der var navnet på vulkanen umiddelbart mod nord; vore dages Etna. 

   

  Den Sicilianske Ekspedition

  Αἴτνη/Aítnēs tid med nyt navn og nye indbyggere blev kortvarig, idet borgerne blev tvunget på retræte blot få år efter Hierons død. Ejendommene blev givet tilbage til de oprindelige ejere, der igen boede i deres by i 461 f.Kr.

  De følgende årtier blev en blomstrende periode for Katánē og for mange sicilianske byer generelt. Den tid varede til 415 f.Kr., hvor Athens sicilianske ekspedition nåede øen. Det skete i forbindelse med Peloponneskrigen, der derved bredte sig over Middelhavet.

  Syrakus var den stærkeste by på Sicilien, og det blev også den, athenerne kom til at kæmpe mod, mens Katánē blev brugt som havn for en del af Athens flåde. Katánē var tvunget til en form for alliance med Athen, og det gav naturligt tilbageslag, da Syrakus vandt opgøret med athenerne.

  I 403 f.Kr. var Katánē underlagt Syrakus, hvorfra Dionysos I solgte byens borgere som slaver og overlod den til plyndringer. Denne tid varede til 396 f.Kr., hvor Kartagos tropper nærmere sig Syrakus. Det kom til et stort søslag ud for Katánē, der efterfølgende faldt i hænderne på Kartago.

  Katánē vandt igen sin frihed, og gennem den følgende periode opretholdt byen via diplomati og skiftende alliancer sig fri af tidens kampe. Byen var i øvrigt den første på Sicilien, der modtog den græske hærfører Pyrrhos, der kom til at kæmpe mod Roms voksende rige.

   

  Romerriget og puniske krige

  I 264 f.Kr. brød Den Første Puniske Krig ud mellem Kartago og den romerske republik. Rom havde vokset sig stærk på det italienske fastland, men Kartagos herredømme strakte sig over store dele af Sicilien, Sardinien, Korsika, Balearerne, Sydspanien og den nordafrikanske kyst.

  Catania var fra starten en aktiv under den romerske republik. Det blev en tid med stor vækst, og det skete til trods for, at byen i modsætning til vores dages Taormina og Messina ikke fik status som føderal by; foederata civitas. Under Rom var Catania blandt andet en vigtig eksporthavneby.

  Gennem århundrederne under Romerrigets skiftende politiske systemer og herskere oplevede Catania generelt en god tid med vækst. I 300-tallet nævnede Decimus Magnus Ausonius således Catania og Syrakus som de eneste sicilianske byer i sit værk Ordo Urbium Nobilium.

  Det var dog også perioder med svære tider i århundrederne omkring Kristi fødsel. I år 121 f.Kr. gik vulkanen Etna i et stort udbrud, som sendte en lavastrøm over dele af byen, der blev delvist ødelagt. Udbruddets omfang foranledigede blandt andet, at byen blev fritaget for tribut til Rom i en periode på ti år.

   

  Vandaler og byzantinere

  Romerriget blev med tiden opdelt i Det Vestromerske Rige og Det Østromerske Rige, og med det vestlige riges fald kom andre folk og erobrede til området. Det gjaldt også Catania, hvor vandaler plyndrede byen i 440-441.

  Gotere etablerede senere et styre i regionen, før Catania i 535 blev erobret af det byzantinske østromerske rige, der blev styret fra Konstantinopel. Den byzantinske guvernør på Sicilien fik sæde i Catania, hvilket understregede byens status. Byen hørte under Konstantinopel indtil 800-tallet.

   

  Muslimer og igen kristent styre

  I 831 blev det muslimske emirat Sicilien etableret, og dets hovedstad blev Palermo. Muslimer havde invaderet øen fra 652, og de overvandt de byzantinske styrker i perioden 827-902.

  I emiratet blev der etableret en blandingskultur mellem byzantinere og arabere. I denne tid blev arkitekturen og andet udviklet med den kultur, som de muslimske arabere kom med. Der blev også investeret i offentlige byggerier, og der blev gennemført jordreformer.

  Vendepunktet kom i år 1071, hvor den kristne Roger I af Sicilien overvandt muslimerne, og Roger fik dermed nøglerne til Palermo. Den nye regent var normanner, og han var derved kristent med rødder i de skandinaviske vikinger. Roger I var blevet støttet af syditalienske magter, der ville generobre Sicilien.

  Den første periode med normannernes styre var præget af en tilværelse med religiøs og etnisk tolerance, men dette ændrede sig gradvist allerede i 1100-tallet, hvor mange muslimer gik i opposition til områdets latinske påvirkning. Konkret blev befolkningsgrupperne geografisk adskilt, og Catania hørte i den sammenhæng til den kristne, nordøstlige del af Sicilien.

   

  Det Tysk-Romerske Rige og paven

  I 1194-1197 blev Catania plyndret af tyske soldater under kongen og kejseren Henrik VI. I det følgende århundrede kom Det Tysk-Romerske Rige igen til at påvirke byen; denne gang blandt andet med Frederik IIs opførelse af borgen Castello Ursino.

  Det var også på denne tid, at Catania blev en kongelig by til forskel fra det bispestyre, der tidligere var blevet etableret efter den kristne generobring af Sicilien.

  I 1266 var styret af Sicilien blevet underlagt Karl I af Napoli med støtte fra paven i Rom. Det nye styre kom til den såkaldte sicilianske vesper, der er navnet på et oprør, der fandt sted i 1282. Vesperens baggrund er den magtkamp, der fandt sted mellem Det Tysk-Romerske Rige i form af de regerende hohenstaufere og Pavestaten.

  Oprøret Den Sicilianske Vesper brød ud i Palermo, men Catania var også blandt de vigtigste steder under oprøret, der ledte til, at Aragoniens konge kunne tiltræde som Peter I af Sicilien; selve ceremonien fandt sted i netop Catania.

  Kampen mellem aragonerne og de slagne angevinere, som paven havde støttet, var dog ikke overstået. Catania var valgt af aragonerne som kongelig by og også som sæde for det regionale parlament.

  Den gamle vesper-strid endte i 1347, hvor der blev indgået en aftale, der indlemmede Sicilien i Aragoniens Krone. Dette medførte en relativ nedgang for Catania, hvis status som politisk hovedby bortfaldt med aftalen.

   

  1500-tallet, Etna 1669 og jordskælv

  I det tidlige 1500-tal blev Castillen og Aragonien forenet, og derved blev Sicilien en del af det spanske imperium. Det gjorde, at den politiske magt kom endnu længere væk fra Catania og resten af øen. Det kom til oprør både i 1516 og i 1647.

  Århundredernes største og mest ødelæggende begivenhed for Catania indtraf dog først i 1669 og i 1693. I 1669 gik vulkanen Etna i det største udbrud siden år 122 f.Kr. Udbruddet startede den 11. marts, og en lavastrøm flød og ødelagde ti landsbyer over de følgende uger.

  Den 15. april nåede lavaen Catanias bymure, der viste sig så stærke, at meget at lavastrømmen blev omdirigeret til havet, og derved blev byens havn nærmest helt fyldt op. Et stykke af bymuren gav dog efter, og lavaen ødelagde en del huse, før den størknede.

  I 1693 indtraf en ny en større katastrofe i form af et jordskælv, der ramte store dele af den sicilianske østkyst og derved også Catania. Det antages, at omkring en tredjedel eller 60.000 indbyggere mistede livet i forbindelse med skælvet. Kolossale bygningsskader var også et resultat, og derved skulle byen genopbygges.

  I kølvandet på jordskælvet blev Catania genopbygget i den såkaldte sicilianske barok, der tydeligt sætter sit præg på byen den dag i dag. Byggematerialerne var i stort omfang lavasten fra Etna.

   

  Catania i det nye Italien

  1700-tallet og første halvdel af 1800-tallet var en periode uden afgørende udvikling i Catania. Politisk blev byen mere vigtig i 1800-tallet i form af dens nye status som provinshovedstad.

  I midten af Italien nærmere et forenet Italien sig også, og deri kom Catania og Sicilien også til at indgåenDet såkaldte risorgimento tog fart i 1860, hvor et kontingent frivillige under ledelse af Giuseppe Garibaldi gik i land på Sicilien for at erobre Kongeriget To Sicilier, der var regeret af bournboner.

  Garibaldi indtog succesfuldt Sicilien, og dermed banede han vejen for det samlede Italien. Catania blev en del af det nye land i 1861.

   

  1900-tallet til i dag

  Under 2. Verdenskrig blev Catania udsat for flere bombardementer. De startede den 5. juni 1940, og i alt måtte omkring 100.000 af byens indbyggere evakueres til landsbyer i nærheden grundet bomberne. Den 5. august 1943 evakuerede tyskerne Catania, og i stedet kom en britisk hær hertil.

  Efter 2. Verdenskrigs afslutning blev Catania og resten af landet en del af den nye italienske republik, der senere var blandt stifterne af det, der senere ledte til Den Europæiske Union. Catania oplevede gennem sidste halvdel af 1900-tallet skiftende tider med henholdsvis vækst og stagnation, der stod i kontrast til det økonomisk stærkere Norditalien.

  I dag er Catania er by, der blandt andet tager mod mange krydstogtsturister, som blandt andet vil se nærmere på byens smukke barokbygninger, stemning og nærheden til historiske bosættelse og den majestætiske vulkan Etna.