Site logo
Se på kortet
Læs om byen

Den russiske hovedstad Moskva er en af historiens store kulturelle og politiske centre. Den er med sine 15 millioner borgere Europas største by, og her er et utal af store seværdigheder, fornemme museer og spændende attraktioner.

Eventyret starter i hjertet af Moskva, hvor Vasilijkatedralens farvestrålende løgkugler pryder midten af Den Røde Plads overfor Kremls imponerende tårne, spir, katedraler og fine museer. Meget af arkitekturen stammer fra Ruslands tid med zarstyre, men også som kolossale monumenter over den sovjetiske supermagt.

Under jorden kører Moskvas undergrundsbane, der uden tvivl er den smukkeste i verden. I Moskva er der også smukke klostre og parker, og her ligger steder som museet over Ruslands kosmonauter og landet som rumpioner og UNESCO-verdenarv.

Topseværdigheder

  Den Røde Plads

  Den Røde Plads
  Красная площадь
  Krasnaja Plosjtjad

  Den Røde Plads er en af verdens smukkeste og mest berømte pladser. Den 300 meter lange plads har siden anlæggelsen i 1400-tallet været Moskvas centrum, og her har utallige historiske begivenheder udspillet sig. Pladsen blev oprindeligt anlagt som det centrale markedstorv i byen, og dens navn kommer fra et gammelt russisk ord for smuk. Derved stammer navnet ikke fra Kremls lange røde mure langs pladsen, som man måske ellers kunne tro.

  Både zarer og Vladimir Lenin har holdt taler på Den Røde Plads, og gennem sovjettiden blev de imponerende, årlige militærparader holdt på pladsen. Ved de lejligheder stod de politiske ledere på Lenins mausoleum og overværede begivenheden.

  I tidligere århundreder har Den Røde Plads blandt andet har været skueplads for offentlige henrettelser og har derved altid været central for byens historie. Man kan se en større, flad sted mellem Vasilij den Velsignede Katedral og GUM. Det var her, henrettelserne i sin tid fandt sted.

  De fleste bygninger rundt om Den Røde Plads er seværdige, og man bør bruge god tid her. Mod vest ligger Lenins Mausoleum/Мавзолей Ленина og Kreml/Кремль med Frelsertårnet/Спасская башня som det dominerende element. Tårnet er prydet af uret Kuranty/куранты, der er kendt over det store land som uret, der slår nytåret ind.

  Mod øst ligger det kolossale varehus GUM/ГУМ og mod nord Kazan Katedral/Собор Казанской Богоматери, Historisk Museum/Исторический музей og den røde opstandelsesport fra 1680. På midten står den enestående og ikoniske Vasilij Katedral/Храм Василия Блаженного.

   

  Lenins Mausoleum
  Мавзолей Ленина
  Mavsolej Lenina

  Lenins Mausoleum er stedet, hvor Sovjetunionens grundlægger har ligget balsameret det meste af tiden siden hans død i 1924. Det ligger centralt på Den Røde Plads umiddelbart neden for Kremls mure. Der var nogle få år under 2. Verdenskrig, hvor Lenins bevarede lig blev evakueret til Ural for at undgå, at han blev ødelagt af bombardementer eller eventuelt stjålet og bragt til Tyskland.

  I begyndelsen blev der opført en midlertidig bygning, mens det nuværende mausoleum er fra 1930. Byggematerialerne er rød, sort og grå granit. Efter at have gået i erbødighed gennem selve mausoleet, kommer man forbi en række grave for Sovjetunionens ledere og helte langs Kremls mure. Her er blandt andet buster og gravsteder for Josef Stalin, Leonid Bresjnev, Felix Dzerzhinskij, Mikhail Kalinin, Maxim Gorkij og verdens første mand i rummet, Jurij Gagarin.

  Efter Stalins død blev han lagt ved siden af Lenin inde i selve mausoleet, men i 1961 blev han flyttet til det nuværende sted umiddelbart bag Lenins Mausoleum. At blive begravet ved Kremls mur var det fineste sted i Sovjetunionen; naturligvis efter Lenins Mausoleum.

   

  Vasilijkatedralen

  Vasilij den Velsignede Katedral
  Храм Василия Блаженного
  Khram Vasilija Blasjennogo

  Den eventyrlige 61 meter høje Vasilij den Velsignede Katedral med de spraglede løgkupler er et af Moskvas mest kendte bygningsværker og et vartegn for byen. Katedralen blev bygget i årene 1555-1561 under zar Ivan IV med tilnavnet Den Grusomme.

  Årsagen til opførelsen var sejren over byen og staten Kazan i 1552. Det var en begivenhed, der skulle markeres og fejres, idet sejren markerer den endelige afslutning på truslen fra tatarerne, der som den sidste nære bastion i det mongolske rige huserede i netop Kazan. I den tid var der tradition for at opføre en kirke som monument for en militær sejr; og derved ikke eksempelvis statuer eller skulpturgrupper.

  Ved færdiggørelsen var katedralen byens højeste og smukkeste bygning. Ivan den Grusomme spurgte efter sigende arkitekten, om han kunne bygge noget endnu smukkere, hvilket han svarede ja til. Det ønskede Ivan dog ikke skulle kunne ske, og han lod arkitekten blinde.

  Kirkens ydre er enestående og ikke noget, man i sin helhed kan se noget lignende af i den byzantinske-russiske arkitektur, der blev anvendt i omkring tusind år før Vasilij Katedral stod færdig. De anvendte materialer er de for Moskva så klassiske hvide sten til fundament, et træskelet og de i samtiden moderne røde mursten, som også ses i blandt andet Kremls anlæg. Gennem århundrederne efter indvielsen fik kirken efterhånden sin karakteristiske farvepragt.

  Før kirkens opførelse var stedet markedsplads, og i 1300-tallet blev en treenighedskirke bygget her. Ivan IV lod ved hver større sejr i krigen mod Kazan et kapel af træ bygge rundt om den egentlige kirke, og på den måde lå her syv små kirker omkring kirken, da zaren beordrede den nuværende stenkirke opført. Den fik siden otte sidekirker omkring den centrale del, og ved siden af dette ensemble kan man ses katedralens klokketårn. Regner man kapellet for Sankt Vasilij med, er der i alt ti kirker i bygningskomplekset.

  I nederste etage efter indgangen kan man besøge kapellet, hvor Sankt Vasilij ligger begravet. Det er et smukt udsmykket rum fra 1588. Sankt Vasilij er en russisk-ortodoks helgen, der levede fra cirka 1468 til 1552, og dette kapel har givet navn til hele kirken, hvis hovedkirke i midten ellers hedder Maria Beskyttelseskirke ved Voldgraven/Покровский Собор что на Рву. Årsagen til det nuværende navn er, at de øvre kirker kun var åbne og aktive ved særlige lejligheder, mens Sankt Vasilijs kapel var en opvarmet vinterkirke, der var åben hver dag. Derfor sagde folk, at de skulle til Sankt Vasilij, når de skulle til kirken, og det navn blev hængende.

  I den øvre del af kirken kan man fortsat se de mange sidekirker i katedralens nærmest labyrintiske indre. De står som rigt udsmykkede kapeller og er i perfekt symmetri omkring det centrale rum, der selv har en asymmetri i konstruktionen. Det ses fra siden udefra, mens katedralen ser symmetrisk korrekt ud fra Kreml. Det centrale rum har en imponerende højde til taget på 47 meter, og man kan blandt andet her se de påmalede røde mursten; nøjagtig som den oprindelige udsmykning. Rundt om rummet går en indre gang med adgang til alle otte små kapeller, og langs disses ydre går en ydre gang.

  Katedralen blev indrettet som museum i 1923, men fortsatte som kirke indtil 1929, hvor den blev helt sekulariseret og overført til og indrettet som en del af det historiske museum i byen. Kirkebygningen er fortsat føderal ejendom og derved ikke kirkens. I kirken kan man se originale ikoner og andre skatte i et særligt rum som en del af museet.

  Foran kirken kan man se et monument til minde om Minin og Pozharskij, der i 1612 stod bag etableringen af den frivillige russiske hær, der overvandt tidens polske besættere og derved gjorde Rusland fri af fremmed herredømme. Monumentet blev indviet i 1818 og var det første sejrsmonument, der fremstillede personer i Moskva. Tidligere opførte herskerne kirker som monumenter for de vigtige sejre i diverse krige.

   

  Kreml
  Кремль

  Kreml er Moskvas gamle borg, som oprindeligt blev anlagt som befæstet by i 1100-tallet, og etableringen af Kreml blev startskuddet til grundlæggelsen og udviklingen af byen. Det tidlige Kreml blev rejst med træmure omkring boliger og en række mindre bygninger som fx kirker. Kreml udgjorde datidens bysamfund, hvor borgerne boede inden for murene.

  Med etableringen af staten Moskva efter mongolernes herredømme siden 1200-tallet, ønskede man i 1400-tallet at vise Kreml som et stærkt centrum i det nye russiske rige, og derved blev mange af de tidligere bygninger revet ned, og nye blev opført.

  Fra ydersiden kan man i dag se Kremls høje mure, der blev rejst i 1400-tallet. Murene omslutter hele anlægget, og de har en længde på over to kilometer. Murene er 6 meter tykke og 17 meter høje. I selve muren er der 19 fæstningstårne, og mod vest står et 20. tårn, der virkede som fremskudt fæstningstårn, idet der her var indgang til Kreml ad en vindebro. Kreml var nemlig omgivet af vand bestående af to floder og en voldgrav. Der var oprindeligt fem broer, men kun denne ene er bevaret.

  Af de mange bygninger inden for Kremls mure er de fleste af kirkerne fra slutningen af 1400-tallet, mens de øvrige bygninger blev opført gennem hele perioden frem til 1900-tallet. Der har også ligget to klostre, som det er besluttet at genopføre.

  Indtil Peter den Store flyttede hovedstaden til Sankt Petersborg i 1703, var Kreml magtens centrum i Rusland. Det var en rolle, stedet fik igen ved Lenins valg af stedet som politisk centrum i 1917.

  Der er adgang til Kreml fra vest gennem Alexanderhaven/Александровский сад fra 1820. Her kan man se Treenighedstårnet/Троицкая башня på 76 meter i højden midt på muren. Når man først er inde i Kreml, bør man afsætte meget tid til de mange seværdigheder, der ligger som perler på en snor. Er der kortere tid til rådighed, bør man dog ikke snyde sig for et besøg, men udvælge højdepunkterne og blot nyde synet på en vandretur gennem området.

   

  Genopstandelseskatedralen

  Genopstandelsens Katedral
  Успенский собор
  Uspenskij Sobor

  Genopstandelsens Katedral er og har gennem historien været en af de vigtigste kirker i hele Rusland. Den første kirke på stedet blev grundlagt i 1326, og i 1472 beordrede Ivan III en ny katedral opført. Den ufærdige katedral kollapsede to år senere, og den nuværende kirke blev bygget i perioden 1475-1479. Genopstandelsens Katedral var en vigtig kirke, og den fungerede blandt andet som zarernes kroningskirke. Selv under de godt 200 år med Sankt Petersborg som hovedstad og derved kejserlig residensby drog Ruslands regenter til Moskva for at blive kronet i denne kirke.

  Når man besøger Genopstandelsens Katedral, ser man tydeligt, at der er investeret store summer i dens udsmykning. Det skyldes naturligvis dens høje status med både kroninger og en række andre vigtige ceremonielle begivenheder, der har fundet sted her; blandt andet begravelser af mange af Moskvas metropolitter og den russisk-ortodokse kirkes patriarker.

  Den smukke ikonostas er fra 1653, og den blev udarbejdet under patriarken Nikon. Ikonostasen eller ikonvæggen, som den også kan kaldes, er klassisk opdelt med den hellige port i midten flankeret af Jomfru Maria og Jesus i nederste af fem ikonrækker i højden. Nederste række har normalt Jomfru Maria som inkarnationen af Kristus og Jesus som symbol på hans genkomst, og på denne række er også ikonet af den, som kirken er dedikeret til. Næste række opad af en ikonrække, hvor ærkeenglene Gabriel og Mikael er blandt de repræsenterede. I næste række illustreres de væsentligste begivenheder gennem det litugiske år. Næste række viser tidligere kristne personer som fx profeter fra Det Gamle Testamente. Den øverste række er rækken for de tolv disciple. Nogle ikonostaser kan dog også have færre end fem niveauer af ikoner.

  Foran ikonvæggen kan man se zarens, zarinaens og patriarkens bedestole; zarens stol står længst væk fra alteret, og den stammer fra Ivan den Grusommes tid. Patriarkens stol er den midterste af de tre stole foran alteret, og den tredje var zarinaens. Disse placeringer af stolene følger traditionen for besøg i russisk-ortodokse kirker, hvor kvinder stod til venstre og mænd til højre.

  Et af de dominerende indtryk i katedralen er vægmalerierne, der på smukkeste vis fylder vægge, søjler og lofter komplet ud. Enkelte fragmenter går tilbage til kirkens tidlige tid, og malerierne er påført i klassisk historiefortælling. Det betyder, at nord- og sydvæggene illustrerer Jesu og Jomfru Maria liv, mens den vestlige skildrer Dommedag.

   

  Ærkeengel Katedral
  Архангельский собор
  Arkhangelskij Sobor

  Ærkeengel Katedral fra 1505-1508 er en af Kremls større kirkebyggerier. Katedralen var zarernes begravelseskirke, indtil Peter den Store flyttede hoffet fra Moskva til Sankt Petersborg. Alle zarer på nær Boris Godunov i perioden fra 1328 til 1698 ligger begravet her, så det er i bogstaveligste forstand en væsentlig del af Moskvas og Ruslands historie, man kan opleve her i katedralen. En af de kendteste zarer fra den tid var Ivan IV med tilnavnet den Grusomme.

  En enkelt zar fra Sankt Petersborg-tiden ligger dog også begravet her. Det er Peter II, som var på besøg i Moskva, da han døde af kopper i 1730. Grundet sygdommens smitsomhed valgte man at foretage begravelsen i Moskva i stedet for at risikere spredning af sygdommen under transporten til Sankt Petersborg.

  Ud over de begravede historiske personer, så er katedralens interiør meget seværdigt og derfor også en tur værd i sig selv. Som traditionen foreskriver, er kirkens nord- og sydvendte vægge udsmykket med motiver fra det, som kirkens er dedikeret til; i dette tilfælde ærkeenglen. Mod vest er dommedag afbilledet, og mod øst kan man se kirkens ikonostas.

   

  Rustkammeret
  Оружейная палата
  Orusjejnaja Palata

  I borganlægget Kremls sydvestlige hjørne ligger museerne med navnet Rustkammeret, hvori århundreders smykker, våben og samlinger fra zarernes personlige ejendom kan opleves. Man kan blandt andet se Ivan den Grusommes trone af elfenben, Katarina den Stores krone fra 1762 og Monomakhas Hue/Шапка Мономаха fra det tidlige 1300-tal blandt de udstillede genstande. Man kan også se ti Fabergé-æg og et væld af uvurderlige historiske skatte.

  En særlig samling er den såkaldte Diamantsamling/Алмазный фонд, der går tilbage til Peter den Stores Sankt Petersborg og Diamantsalen/Бриллиантовая комната i Vinterpaladset. Peter den Store og alle følgende zarer har bidraget til samlingen, og den bliver fortsat udvidet. Fx har den russiske stat monopol på brydning af ædelsten, og rådiamanter over 50 karat kommer i statens samling. Grænsen for rubiner, safirer og smaragder er 30 karat. Siden 1980 er der fx fundet tre diamanter på hver over 298 karat og en guldklump på 33 kilo.

  Rustkammerets historie går tilbage til 1508, hvor det startede som kongelig våbensmedje med mere. Her blev der produceret våben, opbevaret smykker og andet for zaren. Den nuværende museumsbygning for Rustkammeret blev opført 1844-1851.

   

  Bolshoj Teater

  Bolshoj Teater
  Большой Театр
  Bolsjoj Teatr

  Moskvas Bolshoj Teater blev bygget i 1854, og dets navn betyder Det Store Teater. Bygningen imponerer med dens monumentale kolonnade samt musikkens helgen Apollon med et bronzefirspand på toppen over det søjleprydede indgangsparti.

  Indenfor i det verdensberømte teater er der en overdådig udsmykning i fx den store sal, hvor der kan sidde 2.150 tilskuere. Teatret blev oprindeligt bygget som Zarens Store Teater, og det var her, Lenin i 1922 holdt sin sidste offentlige tale.

  Der er også seværdigheder omkring teatrets bygning. Lige vest for teatret kan man se scenen Det Russiske Akademiske Ungdomsteater/Российский академический Молодежный театр (Teatralnaja Pl. 2/Театральная пл. 2). På Revolutionspladsen/ Площадь Революции over for teatret kan man se en monumental granitstatue af Karl Marx. Statuen blev stillet op i 1961.

   

  Tretjakov Galleri
  Третьяковская галерея
  Tretjakovskaja Galereja

  Tretjakov Galleri er nærmest et must for alle kunstinteresserede, idet det rummer en af verdens fineste samlinger russisk kunst; kun Det Russiske Museum i Sankt Petersborg kan matche kvaliteten og omfanget af Tretjakov. Indkøbet af museets mange værker startede i 1856 af Pavel Tretjakov, der var en ivrig kunstsamler. Han ønskede at etablere en samling som start på et nyt nationalt museum.

  Tretjakov havde selv samlet over 2.000 værker, da offentligheden første gang kunne nyde samlingen i 1892. I dag er der over 100.000 værker på galleriet, der byder på alt, hvad hjertet kan begære fra 1100-talsikoner til kunst fra begyndelsen af 1900-tallet. Galleriets moderne kunstværker er dog udstillet i den nærliggende afdeling af Tretjakov Galleri på adressen Krymskij Val 10/Крымский вал 10.

  Museumsbygningen blev opført 1902-1904, og den specielle byggestil er inspireret af russiske eventyr.

   

  Frelserkatedralen

  Kristi Frelser Katedral
  Храм Христа Спасителя
  Khram Khrista Spasitelja

  Kristi Frelser Katedral er med sine 105 meter verdens højeste russisk-ortodokse kirke, og den er absolut også en af de mest seværdige fra nyere tid.

  Da de sidste af Napoleons soldater var tvunget tilbage fra og havde forladt Rusland, ønskede zar Alexander I i 1812 at opføre en ny kirkebygning som tak til Frelseren for at redde Ruslands skæbne. Samtidigt skulle det være en mindekirke for de russiske ofre under netop Napoleonskrigen.

  I 1817 blev et nyklassicistisk forslag vedtaget, men byggeriet var ikke for alvor kommet i gang, da zar Nikolaj I besteg tronen. Han ændrede planerne til den byzantinsk-inspirerede katedral, man kan se i dag. Byggeriet stod på i perioden 1839-1883.

  Med etableringen af Sovjetunionen ønskede man at benytte den godt beliggende plads ved Moskvafloden til andet end den smukke frelserkatedral, og i 1931 blev den sprængt i luften og revet ned for at give plads til det planlagte 415 meter høje Sovjetpalads, hvori der indgik en 100 meter høj statue af Lenin på toppen.

  Kun fundamentet til Sovjetpaladset blev færdigt, før 2. Verdenskrig og øvrige årsager stoppede byggeriet, der aldrig kom i gang igen. I stedet blev fundamentet i 1958 ombygget til verdens største og måske mest velbeliggende svømmebad.

  Fra 1990 og ti år frem blev katedralen genopbygget, og den stråler nu som aldrig før. Dens vigtighed blev understreget i 2007 ved den tidligere russiske præsident Boris Jeltsins død. Han blev lagt på lit de parade her, før han blev begravet på kirkegården ved Ny Jomfrukloster nogle kilometer mod sydvest.

  Kirken står genopført som en kopi af den oprindelige 1800-talskirke, men idet man ikke kunne genskabe den oprindelige bakke, valgte man under kirkegulvet at nybygge en kælderetage med blandt andet lokaler til den russisk-ortodokse kirke, og også her ligger et kirkerum; det er stedets nedre kirke, som er både smuk og stemningsfuld.

  I den øvre og primære katedrals kirkerum kan man se særdeles smukke udsmykninger, hvilket gælder både gulve, vægge, lofter og den store kuppel. Overalt er der smukke bemalinger, forgyldninger, skrifter med videre, som man blot kan gå at nyde på en tur i katedralen.

   

  Ny Jomfrukloster
  Новодевичий монастырь
  Novodevitjij Monastyr

  Ny Jomfrukloster er det mest berømte af Moskvas klostre og grundlagt af zar Vasilij III i 1524. Det skete som minde om og monument for erobringen af Smolensk ti år tidligere. Klostret blev anlagt som et fort, og det blev en vigtig del af byens sydlige forsvarslinje, og netop dette formål kan ses i dag i form af den solide mur, der omgiver anlægget.

  Af klostrets nonner gennem tiden er Peter den Stores søster, prinsesse Sofija, en af de mest kendte. Sofija forærede klostret den store ikonostas, der pryder den centralt beliggende Smolensk Katedral/Соборный храм Смоленской, som blev opført i årene 1524-1525.

  Anlæggets fornemme barokklokketårn måler 72 meter i højden og blev opført 1689-1690. Rundt om på klosterkomplekset er en tilsvarende fornemt udsmykket mur, og både på og inden for muren er der flere kirker og porte, der er seværdige.

  En særlig historie knytter sig til Ny Jomfrukloster. Det var nemlig hertil, Irina Godunova, der var blevet enke efter Ivan den Grusommes søn, flyttede. Den tid var den såkaldte problemtid uden sikker arvefølge, og det gjorde Irinas bror, Boris Godunov, til zar i Rusland. Boris residerede selv i klostret for at at understrege forbindelsen til den tidligere zars hustru og derved fastholde sin position som indflydelsesrig politiker. Flere delegationer drog hertil for at bede Godunov om at acceptere zartitlen, og det gjorde han inden for murene af Ny Jomfrukloster. Han blev senere kronet i Kreml. Godunov blev i øvrigt begravet i et andet kloster; Treenighedsklostret i Sergiev Posad.

  Under Sovjetunionen blev klostret først lukket og indrettet som både museum og boliger, men siden da blev det i 1944 genåbnet som teologisk skole. Katedralen blev i 1945 genåbnet som kirke.

  Ved siden af klostret kan man se en sø, som muligvis var den, som Tjajkovskij efter sigende lod sig inspirere af til at skrive Svanesøen. Omkring søen er en smuk park, og fra det vestlige bred kan man se et smukt panorama over søen og klostret. Fra bredden ved klostret er der en fin udsigt til Moskvas moderne område med arkitektonisk spændende skyskrabere.

   

  VDNKh

  VDNKh
  ВДНХ

  VDNKh er et interessant udstillingsområde for opnåede resultater i den nationale russiske økonomi og samtidig en enestående arkitektonisk skat fra Stalinæraens socialistiske realisme og empirestil. Området blev anlagt fra 1935 som VSKhV/ВСХВ, der var en sovjetisk landbrugsudstilling, hvor de forskellige sovjetrepublikkers fremskridt og resultater blev fremvist.

  VSKhV blev åbnet i 1939, hvor pavilloner fra flere egne i og faglige områder af Sovjetunionen blev åbnet. I årtierne efter 2. Verdenskrigs afslutning blev der igen bygget på udstillingsområdet; denne gang fortsat også i form af mange pavilloner for forskellige industrielle brancher. Fra denne tid stammer fx en atomkraftpavillon fra 1954 og en rumfartspavillon fra 1966. På området var det også produktion af afgrøder og husdyrhold, så statens mange forskellige industrier var repræsenteret. I forbindelse med en del pavilloner var der butikker og også restauranter for det tema, de respektive pavilloner stod for.

  VDNKh var manifesteringen af den fremtid, som Sovjetunionen og det sovjetiske folk kæmpede for. Mange så fremtiden her på VDNKh, og særligt effektive arbejdere og bønder blev belønnet med en tur til Moskva og VDNKh. Det var noget særligt at komme her, hvor der var storladen arkitektur, elegante springvand, restauranter og andet, der ikke sås andre steder samlet på et sted i unionen.

  I dag er udstillingsområdet fortsat aktivt, og her er mange forskellige aktiviteter og oplevelser i vente. Arkitektonisk kan man nyde de imponerende pavilloner fra indgangen og langs det centrale udstillingsområde. Mange af disse står i smuk og imponerende sovjetisk stil med udsmykninger, hvis inspiration kommer fra de republikker og fagområder, de repræsenterede. Man kan stadig se nærmere på varer fra dele af det tidligere Sovjetunionen; fx med køb af hviderussiske varer i den hviderussiske pavillon.

  På VDNKh-området kan man også besøge en forlystelsespark i sæsonen, en skøjtebane om vinteren og også det store Moskvarium/ Mосквариум, hvor man kan komme tæt på fisk, delfiner og anden marinebiologi. Der holdes også løbende forskellige temaudstillinger i VDNKh. Der er også et fly (Jak-42) udstillet, lige som man kan komme på rundvisning i den sovjetiske rumfærge Buran, der kom til VDNKh fra Gorkij Park i 2014. En Vostok-raket som symbol på Sovjetunionens forspring i rummet i 1900-tallet kan også ses foran den store pavillon, der blev åbnet som udstilling af teknik og mekanik, og som senere blev pavillon for rumfarten; blandt andet med et stort billede af Jurij Gagarin.

  I de senere år er VDNKh blevet restaureret, så pavillonerne igen fremstår så smukke og imponerende, som da de blev bygget og udsmykket. Det er et område, der fortæller sin historie om Sovjetunionen og et sted, hvis lige man ikke finder andre steder i verden.

   

  Arbejderen og Kolkhozkvinden
  Работник и колхозничка
  Rabotnik i Kolkhosnitjka

  Dette er en af de mest berømte statuer, der findes noget sted i det tidligere Sovjetunionen i stilen socialistisk realisme. Statuen er et 24,5 monument i rustfrit stål dedikeret en mandlig sovjetisk arbejder og en kvindelig sovjetisk landarbejder fra et statskollektiv. De strækker deres arbejde med henholdsvis hammer og segl som symbol på unionen mellem arbejdere og bønder.

  Statuen blev udarbejdet af kunstneren Vera Mukhina til anvendelse på den sovjetiske del af verdensudstillingen i Paris i 1937. Den sovjetiske pavillon på udstillingen stod ved Seinen over for Eiffeltårnet direkte modsat den tyske pavillon, og de to stod som ideologiske konkurrenter; også i deres design.

  Stilmæssigt står den 24,5 meter høje sovjetiske statue på en piedestal af en pavillon på 34,5 meter, og det giver en total højde på 60 meter. Den socialistiske realisme er tydelig, og det samme er inspirationen fra tidens art deco. Statuen blev i øvrigt anvendt som logo for det kendte filmselskab Mosfilm/ Мосфильм, og i piedestalbygningen er der i dag indrettet et udstillingsområde.

   

  Metro

  Moskva Metro
  Московский метрополитен
  Moskovskij Metropoliten

  Efter en tur i Moskvas arkitektoniske overdådighed over jorden kan man fortsatte ned i andre af byens imponerende bygningsværker. Det drejer sig om Moskva Metro, der i sin tid blev opført som rene paladser for folket.

  Moskvas undergrundsbane er en af verdens mest trafikerede og uden tvivl den smukkeste. Den ene station efter den anden imponerer således med nye design, materialer og udsmykninger, der ikke mindst blev skabt under Stalins Sovjetunionen.

  Metroens første linje åbnede i 1935, og den har i dag over 200 stationer og et skinnenet på cirka 400 kilometer. De fleste linjer i centrum blev efter Stalins ønske opført nærmest som paladser og udført i de fineste materialer hentet fra hele Sovjetunionen.

  Metroens betydning for Moskva og Moskvas befolkning skal man ikke underkende; dels grundet en kolossal transportkapacitet under byens gader, dels som historisk beskyttelsesrum og dels som et manifest symbol på den sovjetiske formåen. Landet opnåede på få år kendskab til byggeteknikker og åbnede derefter linje efter linje.

  Under 2. Verdenskrig blev Moskvas metrostationer anvendt som beskyttelsesrum mod tyske bombardementer, og civilbefolkningen søgte hertil i stort tal. Brugen af metroen var struktureret i form af maddistribution, sengepladser, mobile biblioteker, biografer med videre. På stationen Krasnyje Vorota/Красные ворота blev der endda indrettet fødestue, og i alt kom 217 børn til verden i metroen i disse år. Under krigen fortsatte anlægget af nye metrostrækninger og stationer i øvrigt.

  Metrobyggeriet stod på fra 1930erne, og for mange nåede anlægget af systemet sit arkitektoniske højdepunkt i 1950erne og 1960erne; dels i omfang og dels i udsmykning, hvor især 1950ernes ornamenteringer over sovjetisk kultur og ideologi dominerer. Der var fire vogne i metrotogene i starten, hvor togene kørte hvert femte minut. I dag er der otte vogne i hvert togsæt, og i gennemsnit kører der 40 tog i hver retning pr. station i myldretiden.

  Metroens smukkeste stationer og indtryk er et must i byen, så tag på en udflugt og bliv overrasket. Man kan tage rundt på alle de gamle stationer, udvælge en linje eller blot se nogle få stationer. Det hele giver gode indtryk og store oplevelser, men ønsker man at vælge en enkelt linje, er ringlinjen et godt valg. Her nævnes de absolutte højdepunkter, og ud over disse kan følgende være gode valg at se: Arbatskaja/Арбатская fra 1935 (linje 4) og 1953 (linje 3), Belorusskaja/Белорусская fra 1938 (linje 2) 1952 (linje 5), Park Kultury/Парк культуры fra 1950 (linje 5), Prospekt Mira/Проспект Мира fra 1952 (linje 5) og Park Pobedy fra 2003, som blev anlagt med Europas længste rulletrapper.

  Kendetegnende for mange af stationerne er, at deres udsmykning hænger sammen med deres navn. Fx er Kievskaja/Киевская fornemt udsmykket med motiver fra Ukraine såsom typisk landbrugsproduktion.

  På metrostationen Sportivnaja/Спортивная er der indrettet et metromuseum, hvor man kan se de simple værktøjer fra den tidlige anlægsperiode, en førerkabine, metroens historiske udbygning og planer, gamle skilte og interiør og meget andet.

   

  Opstandelseskirken
  Церковь Вознесения Господня
  Tserkov Vosnesenija Gospodnja

  Opstandelseskirken er den ældste bevarede bygning i Kolomenskoje, og den er optaget på UNESCO’s liste over verdens kulturarv. Kirken blev opført i 1532 i hvide sten som monument for, at der var blevet født en ny arvtager til den russiske trone; det var den fremtidige Ivan IV.

  Kirkens arkitektur var enestående på sin tid med sin spidse facon, der afveg fra de traditionelle kirker efter byzantinsk forbillede. Deraf kommer også kirkens tilnavn som den hvide søjle. Stilen menes at være inspireret af arkitektur fra det nordlige Rusland, og den opfattes som et mesterværk indenfor russisk bygningsarkitektur.

   

  Flere seværdigheder og mere info

  Køb pdf-bogen om Moskva her.

Andre seværdigheder

  GUM

  GUM
  ГУМ

  GUM er verdens måske mest kendte varehus, og det ligger i hjertet af Moskva. Det store gamle statsvarehus blev bygget i nyrussisk stil 1890-1893 på det sted, der siden 1600-tallet havde været byens centrale markedsplads.

  I Sovjetunionen var huset et kolossalt varehus, og her fik det navnet GUM, der betyder Statens Universelle Magasin/Государственный универсальный магазин. I dag er der flere hundreder mindre butikker i de smukke arkader under glastagene, og derved er den oprindelige idé med små handlende blevet genskabt.

  I GUMs vestlige ende kan man i øvrigt få sig en særlig oplevelse i form af et besøg på Det Historiske Toilet/Исторический туалет, hvis indretning går tilbage til 1893. Toilettet er smukt og bliver løbende vedligeholdt for at forblive originalt.

   

  Statens Historiske Museum
  Государственный Исторический музей
  Gosudarstvennyj Istoritjeskij Musej

  Moskvas historiske museum er en del af det russiske nationalmuseum. I den store rødstensbygning fra 1880erne kan mans se større arkæologiske samlinger, kunsthåndværk, indbo med mere fra forskellige perioder i Ruslands historie. Samlingerne er overvældende, og med flere millioner effekter er museets gemmer de største af sin art i landet.

  Bag museet på pladsen Manezhnaja Ploshad/Манежная площадь kan man se en statue af marskal Sjukov, der er en af de store helte fra 2. Verdenskrigs kolossale militære indsats i krigen mod Tyskland, hvor Sovjetunionen overvandt de angribende tyskere.

  En detalje ved statuen er, at Sjukov rider med strakte ben. Denne stil hænger sammen med, at Sjukov ved festligholdelsen af sejren over Tyskland i 2. Verdenskrig blev udstyret med en forholdsvis vild hest af Stalin. Sjukov var ikke en ryttergeneral, men valgte de stive ben i stigbøjlerne for at bevare kontrollen over hesten og ride som planlagt ved paraden.

   

  Aleksanderhaven

  Aleksanderhaven
  Александровский сад
  Aleksandrovskij Sad

  Aleksanderhaven er en dejlig park, der blev anlagt i 1823 langs Kreml vestlige mur. Parken måler omkring 865 meter i længden og er opdelt i forskellige afdelinger fra den nordlige Øvre Have til Den Mellemste Have og Den Nedre Have.

  Parken blev anlagt på initiativ af zar Aleksander I, som den grønne oase også er opkaldt efter. Det skete efter ødelæggelser efter Napoleons franske troppers hærgen. På stedet for haven løb vandløbet Neglinnaja/Неглинная, og den blev rørlagt ved anlægget af Aleksanderhaven.

  Hovedindgangen til parken ligger mod nord og derved tæt på Den Røde Plads. Bag de smukke gitterporte kan man langs Kremls mur se Den Ukendte Soldats Grav/Могила Неизвестного Солдата, hvor der brænder en evig flamme, som blev bragt hertil fra den evige flamme på Marsmarken i Leningrad. Graven mindes faldne under 2. Verdenskrigs kampe, og den blev flyttet hertil fra Zelenograd i udkanten af Moskva i 1966 som markering af 25-året for Slaget om Moskva i 1941. Ved graven kan man hver time følge vagtskiftet af Kremls soldater, der står vagt på stedet.

  Kort mod syd herfra og også op ad Kremls mur finder man mindesten for sovjetiske heltebyer og derefter en grotte med et mindesmærke, der er et monument for sejren over Napoleon i 1812. Grotten blev bygget med sten fra bygninger, der blev ødelagt under Napoleons angreb på byen.

  På området foran grotten kan man se den såkaldte Romanov-obelisk. Den blev stillet op i 1914 ved parkens hovedingang og siden da flyttet til dens nuværende placering. Obelisken i finsk granit blev stillet op med prydning af Romanov-bojarernes skjold og zarernes dobbelthovedet ørn på toppen. På obelisken blev Romanov-regenternes navne skrevet.

  Under Sovjetunionen besluttede Lenin at ændre obelisken, så sovjetiske helte og kommunistiske ideologer fik deres navne på obelisken i stedet for rækken af Romanover. I 2013 blev en kopi af den oprindelige obelisk stillet op som afløser for Lenins udgave.

   

  Lubjanka (KGB)
  Лубянка (КГБ)

  Pladsen Lubjanka går tilbage til slutningen af 1400-tallet, hvor Ivan III lod en del folk fra Novgorod slå sig ned her. De byggede en kirke efter en i deres hjemby; lige som de kaldte stedet Lubjanka, der også refererede til et sted i netop Novgorod.

  Pladsen blev senere både berømt og berygtet for Det Store Hus/Большой дом på den nordøstlige side. Det blev opført i en noget mindre udgave end den nuværende i perioden 1897-1898. Dengang husede det forsikringsselskabet Rossija/Россия.

  Under Sovjetunionen blev statens sikkerhedstjeneste indrettet i bygningen, der blev væsentligt udbygget. Tjenesten blev grundlagt af hviderusseren Felix Dzerzhinskij, der også fik Lubjanka-pladsen opkaldt efter sig indtil 1990.

  Sikkerhedstjenesten blev til KGB/КГБ, der står for Komiteen for National Sikkerhed/Комитет государственной безопасности, og det er en bogstavkombination, de fleste mennesker kender til. KGB var den sovjetiske efterretningstjeneste, hvis afløser er russiske FSB/ФСБ.

  Vil man se nærmere på FSB og den russiske grænsesikkerhedshistorie, ligger der et museum i nærheden; Tsentralnyj Pogranitsnyj Musej FSB Rossii/Центральный пограничный музей ФСБ России (Jauzkij Bulvar 13/Яузский бульвар 13).

  Betegnelsen Det Store HusБольшой дом er i øvrigt en, der gik igen over hele Rusland, hvor KGB havde kontorer. For ikke at tale direkte om KGB, kaldte man deres lokale hovedkvarterer for Det Store Hus.

   

  Frelsertårnet

  Frelsertårnet
  Спасская башня
  Spasskaja Basjnja

  Langs Kremls mure er der adskillige forsvarstårne, og det måske mest interessante er Frelsertårnet. Med sine 71 meter er det et af de højeste af dem alle og placeringen ud mod Den Røde Plads gør det også til et af de mest markante og berømte.

  Tårnet blev bygget i 1491 af en italiensk arkitekt, og det statelige ydre skyldes, at dette altid har været hovedindgangen til Kreml. I 1624-1625 blev tårnet udbygget i en mere pyntet stil, og i 1707 blev det første ur installeret her efter ordre fra Peter den Store. Det ur, der ses i dag, er fra 1863, og det er det ur, hele Rusland ser på tv, når nytåret ringes ind. Urets skive er over 6 meter i diameter, og det er derved så stort, at et metrotog fx ville kunne køre gennem urskiven.

  I 1935 blev den første røde stjerne sat på toppen, og to år senere blev den udskiftet med en større, der var 3,75 meter høj og oplyst indefra. Før stjernen var tårnet kronet af den russiske ørn med to hoveder. Flere andre tilsvarende stjerner er sat op på toppen af Kremls vigtigste tårne, og med deres stærke lys kan de ses vidt omkring i byen.

  Kremls røde stjerner er blevet et vartegn, og der er to kraftige pærer i hver stjerne. Hvis den ene går ud, tænder den anden automatisk, så lyset aldrig slukker i stjernerne.

   

  Park Sarjade
  Парк Зарядье

  Park Sarjade er en stor og moderne park, som blev åbnet 9. september 2017 på en af Moskvas absolut bedste beliggenheder umiddelbart ved siden af Kreml og Den Røde Plads. Det er en park med mange forskellige aktiviteter og overraskende muligheder. Det gælder blot om at gå på opdagelse.

  Parken huser en koncertsal, byens filharmoni, grønne områder, klimazoner fra hele Rusland og meget mere. Den nok mest spektakulære del af gangbroen Den Flydende Bro/Парящий мост, der leder besøgende i en V-form fra selve parken og ud over Moskvafloden og tilbage igen. Fra broen er der en fornem udsigt til Kreml, Den Røde Plads og mange kendte bygningsværker i byens centrum.

  Man kan også besøge parkens mediacenter, hvor der er forskellige oplevelser som fx en flyvning over Rusland og udstillinger om Moskvas og Rusland historie, der blandt andet bliver levendegjort gennem flere spændende film. I parken er der også en isgrotte, hvor udviklingen af de nordlige polaregne af Rusland bliver skildret.

  Navnet Sarjade kommer fra det historiske kvarter, der lå her indtil en større sanering i 1940erne. Dengang var det planen, at der skulle opføres en skyskraber i den såkaldte Stalingotik på stedet, og denne ville være den ottende af denne type bygninger, der i dag betegnes som Moskvas Syv Søstre. Fundamentet til skyskraberen blev anlagt, men efter Stalins død i 1953 blev projektet skrinlagt. Senere genopstod den ottende søster i en revideret udgave som polske Warszawas kultur- og videnskabspalads.

  Man opførte i stedet Hotel Rossija/Гостиница Россия på dette sted, og det lå her indtil 2006. Hotellet var et femstjernet hotel, som blev åbnet som verdens største i 1967. Der var 3.000 værelser og mange andre faciliteter som fx en koncertsal til 2.500 tilskuere på hotellet.

   

  Romanov Bojarpalæ
  Дом бояр Романовых
  Dom Bojar Romanovykh

  Familien Romanov havde gennem generationer øget sin politiske magt i Moskva, da udviklingen kulminerede med valget af den første Romanov som zar i 1613. Mikhail Romanov blev dynatiets første zar, og familien sad på den russiske trone til 1917.

  Inden da havde Mikhails bedstefar, Nikita Zakharin, bygget dette palæ som familiens residens i hovedstaden. Det var en understregning af familiens betydning uden Ivan den Grusomme, der selv giftede sig med Nikitas søster Anastasia i 1547.

  Med Mikhails udnævnelse til zar flyttede Romanov-familien til Kreml, og deres bojarpalæ blev først gennemgribende renoveret og bragt tilbage til tidligere pragt i 1800-tallet under zar Nikolaj I.

  I 1859 blev palæet åbnet som museum, hvor man får et indtryk af det aristokratiske liv i det historiske Moskva. Det er et spændende sted, hvor man blandt andet kan se opdelingen i mændenes og kvindernes rum.

   

  Zamoskvoretje

  Samoskvoretje
  Замоскворечье

  Samoskvoretje er navnet på det område, der ligger syd for Moskvafloden og øen Baltjug/Балчуг i det centrale Moskva. Kvarteret voksede frem i 1300-tallet, og i kvarterets gader etablerede mange købmænd og handelsfolk sig. Gennem århundrederne byggede de blandt andet en lang række palæer og smukke kirker, som man fortsat kan se mange af.

  Kvarteret ligger kun få minutters gang fra Den Røde Plads og de store byggerier nord for Moskvafloden. Alligevel hersker en særlig elegant og afslappende stemning sig her, hvor bygningerne er lave og gaderne smalle. Området er blevet vurderet som bevaringsværdigt, og derfor må der ikke bygges eller ændres noget uden særlig tilladelse.

  En tur i kvarteret bør blandt andet gå ad strøggaden Pjatnitskaja ul./Пятницкая ул., hvor butikker og spisesteder ligger side om side. Her finder man også den hyggelige sidegade Tjernigovskij per. 3/Черниговский пер. 3, hvor tre kirker ligger inden for kort afstand fra hinanden.

  Ud over de nævnte seværdigheder er der andre bygninger, der er værd at se under en vandretur i bydelen. Langs gaden 2-j Raushskij per. 1/2-й Раушский пер. 1 på øen Baltjug kan man fx se Sankt Nikolaj Kirke/Церковь свт. Николая fra 1751-1759; der er også et hus fra 1750 i petrinsk barok umiddelbart overfor kirken.

   

  Pusjkin Kunstmuseum
  Музей Изобразительных Искусств им. Пушкина
  Musej Isobrasitelnykh Iskusstv Im. Pusjkina

  Pusjkin Kunstmuseum er det førende kunstmuseum i den russiske hovedstad, og det regnes som værende blandt de absolut største i Rusland, når det gælder international kunst.

  Museets store samlinger strækker sig fra oldtidskunst til 1900-tallets produktioner. Der er mange værker af store europæiske kunstnere, som hovedsageligt repræsenterer 1800-1900-tallene. De tæller blandt andet Monet, Degas, Gauguin og Matisse, og af tidligere værker kan man se flere af fx hollandske Rembrandt.

  Museet åbnede i 1912 på initiativ af professor Ivan Tsvetajev, der fandt stor økonomisk støtte til projektet hos filantropen og fabrikanten Jurij Netjaev-Maltsev. Byggeriet varede i 14 år, og bygningen blev designet af Roman Klein. Oprindeligt var stedet opkaldt efter Aleksander III, og det fik sit nuværende navn i 1937, hvilket var i 100-året for Aleksander Pusjkins død.

   

  Arbat
  Арбат

  Gaden Arbat er Moskvas mest livlige gågade, og den er kendt over hele Rusland som et af de steder, hvor man skal tage en strøgtur, når man er i hovedstaden. Her er naturligvis en lang række indkøbsmuligheder og spisesteder, og så er gaden også en god mulighed for at se på det russiske dagligliv, hvor mange lokale shopper eller blot nyder en strøgtur.

  Arbat er hovedgaden i bydelen af samme navn, og allerede i 1700-tallet blev kvarteret et populært sted at bo for den russiske overklasse. Ved Napoleonskrigen og branden i Moskva i 1812 gik store dele af Arbat til grunde, og den måtte genopbygges. Flere bygninger ses i den tids empirestil, og der er også fine eksempler på den senere art nouveau, der går under betegnelsen style moderne i Rusland.

  Gaden starter fra øst på pladsen Arbatskaja Ploshad/Арбатская площадь, hvor en af byens ti historiske byporte lå. Mod sydvest ender Arbat på pladsen Smolenskaja Ploshad/Смоленская площадь, hvorfra der er direkte udsigt til Ruslands udenrigsministerium, der er indrettet i en skyskraber, der er en af Stalins såkaldte Syv Søstre.

  På Arbatskaja Ploshad kan man se en af Moskvas kendte metrostationsbygninger; vestibulen til Arbatskaja/Арба́тская, der åbnede som station i 1935. Ved siden af stationen ligger kirken Boris & Gleb Kirke/Храм Бориса и Глеба. Kirken blev opført i 1997 efter en kirke, som oprindeligt blev bygget i årene 1763-1768.

   

  Moscow City

  Moscow International Business Centre
  Московский Международный Деловой Центр
  Moskovskij Mesjdunarodnyj Delovoj Tsentr

  I Moskva kom der i begyndelsen af 1990erne planer om at opføre et nyt stort kompleks med kontorer, beboelse og underholdning. Centralt i komplekset, der ligger langs Moskvafloden, er et område, hvor en del af Europas højeste skyskrabere enten står, er planlagt, eller er under opførelse.

  Et særligt højhus er det snoede Evolution Tower med en højde på 246 meter. Det blev opført 2011-2014 og har blandt andet et observationsdæk på 51.-52. etage. Huset nærmest bøjer geometrien, og skyernes spejling er et spændende syn.

  Blandt de mange høje bygninger er også Merkur City Tower/Меркурий Сити Тауэр, der stod færdig i 2012 med en højde på cirka 339 meter som Europas højeste bygning, når der ses bort fra tårne. Hovedparten af Europas højeste skyskrabere ligger i Moskva-City, og blandt de markante bygninger er Capital City/Город Столиц, hvis de tvillingehuse stod færdige i 2006. Husene på det ene tårn når en højde på over 300 meter og repræsenterer storbyerne Moskva og Sankt Petersborg.

  Naberezhnaja Tower/Башня на набережной på 268 meter består af tre bygninger, der stod færdige i 2007. Det og de øvrige værker er både om dagen og i aftenens lys smukt og himmelstræbende at opleve. Området kaldes også for Moskva-City/Москва-Сити, og en væsentlig del af det huser et messecenter, der blev bygget i årene 1947-1950; Expocentr/Экспоцентр.

   

  Hotel Ukraine
  Гостиница Украина
  Gostinitsa Ukraine

  Det 206 meter høje Hotel Ukraine åbnede i 1957 og hører stadig til blandt Moskvas førende. Dets stilart er den imposante Stalinklassicisme. Der er syv originale af denne type bygninger i byen, og de skulle udtrykke Sovjetunionens sejr i 2. Verdenskrig og generelle formåen som en markering af 800-året for Moskvas grundlæggelse i 1147.

  Bygningerne er blandt Moskvas vartegn, og de er placeret strategisk omkring den gamle bykerne, så der nærmest altid er udsigt til en eller flere af dem. Der skulle have været en ottende søster ved siden af Den Røde Plads; en skyskraber for hvert af de otte århundreder, men denne blev aldrig opført.

  Hotel Ukraine er fortsat hotel, og man har derved mulighed for at bo luksuriøst i de historiske rammer fra Stalins æra. Lobbyen er i sig selv storslået, og her kan man opleve det smukke og berømte diorama af Moskva fra 1977, som viser den sovjetiske hovedstad, som den så ud dengang.

   

  Moskva Statsuniversitet

  Moskva Statsuniversitet
  Московский Государственный Университет
  Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet

  Af Moskvas såkaldte Syv Søstre i Stalin-gotisk stil er Moskvas universitet med sine 240 meter den højeste. Bygningens beliggenhed og dimensioner er imponerende. Her går blandt meget andet flere end 40.000 studerende, og der er 50.000 rum i bygningen og 6.000 værelser fordelt i kollegier.

  Universitetsbygningen åbnede i 1953, og med den imponerende højde var det Europas højeste bygning indtil 1990, når tårnkonstruktioner fraregnes.

   

  Ostankino Tv-tårn
  Останкинская башня
  Ostankinskaja Basjnja

  Ostankino Tv-tårn blev opført 1963-1967 som verdens højeste bygning med imponerende 540 meter i højden. Der er et observationsdæk i 337 meters højde, hvorfra udsigten over Moskva er fantastisk.

  Tårnet blev tegnet af Nikolaj Nikitin og bygget som markering og festligholdelse af 50-året for den russiske oktoberrevolution. Ostankino Tv-tårn kan naturligt nok ses fra store dele af Moskva, og når man kommer helt hen under det, kan man for alvor se, hvor imponerende den slanke konstruktion er.

   

  Tsaritsino

  Tsaritsino
  Царицыно

  Tsaritsino er en stor dejlig park med søer, springvand, grønne områder og ikke mindst Katarina den Stores palads, der med navnet Tsaritsino er opkaldt efter netop zarinaens titel. I slutningen af 1500-tallet tilhørte området med en daværende residens Irina, der var zar Boris Godunovs søster. Rigtig kendt og udbygget blev stedet dog først efter, Katarina den Store erhvervede området i 1775.

  Zarinaen satte arkitekten Vasilij Bazhenov til at opføre et palads, hvilket han gjorde i årene 1776-1785. Regenten syntes, at resultatet var for småt og mørkt, og hun beordrede stedet nedrevet og arkitekten henrettet, hvilket skete.

  I 1786 godkendte Katarina den Store Matvej Kazakovs tegninger til et nyt palads, og byggeriet varede til Katarinas død i 1796. Pavel I blev ny zar og hverken han eller andre de følgende århundreder ønskede at bygge videre på Tsaritsino, der derved henlå som en stor ufærdig paladsbygning.

  Tsaritsino blev bygget færdigt i årene 2005-2007, og stilen er Katarina den Stores godkendte nygotiske arkitektur. Omkring det storladne og mondæne palads kan man se en række mindre bygninger, pavilloner og broer i samme stil som paladset, og det gør Tsaritsino til et fint 1700-talsensemble.

  Tsaritsino-paladsets indretning blev også gennemført med færdiggørelsen fra 2005. Stedet er i dag et museum, hvor man kan se imponerende rum og sale som fra zartidens residenser i Sankt Petersborg. Parken omkring paladset er også meget seværdig; blandt andet imponerer det store springvand med musik omkring, som ligger mellem paladset og metrostationen Tsaritsino.

   

  Flere seværdigheder og mere info

  Køb pdf-bogen om Moskva her.

Ture fra byen

  Sergiev Posad

  Sergiev Posad
  Сергиев Посад

  Sergiev Posad er Ruslands tidligere religiøse hovedstad, og stedet giver et godt indblik i den rige og smukt dekorerede middelalderarkitektur. Byen er et stort turistmål for sit smukke kloster; Sergiev Treenigheds Kloster/Троице-Сергиева Лавра, der både er byens og en af områdets største attraktioner med kirker og palæer inden for den hvide mur fra 1500-1600-tallene. Stedet er det helligste valfartssted i Rusland, og her er munken Sankt Sergius grav.

  Sankt Sergius Treenighedskloster er Sergiev Posads store seværdighed, og bag klostermurene gemmer sig en lang række smukke arkitektoniske perler og kirkelige skatte. Klostret blev grundlagt af Sankt Sergius i 1337. Han byggede en trækirke som begyndelse på det anlæg, der i dag er blevet optaget på UNESCO’s liste over verdens kulturarv.

  Himmelfartkatedralen/Успенский собор stod færdig i 1585 med de guld- og stjernedryssede løgkupler som det centrale i anlægget. Katedralen blev bygget fra 1559 på initiativ af Ivan IV med tilnavnet den grusomme. Udenfor kirkens hovedindgang kan man lægge mærke til et monument tilegnet zaren Boris Godunov, der med sin familie ligger begravet her.

  Himmelfartkatedralen er seværdig både i dens ydre og indre, der byder på fornemme dekorationer på vægge, søjler og lofter. Over for Himmelfartskatedralen kan man se den ligeledes mukke Treenighedskatedral/Троицкий собор, der stammer fra årene 1422-1423. Kirken rummer relikvierne af Sankt Sergius og fungerer derved som valfartskirke. I kirken kan man også se en ikonostas, der som kirken er fra 1400-tallet.

  Hele klosteranlægget danner en komposition i farver og arkitektoniske stilarter. Man kan gå rundt på det meste af arealet indenfor murene, og man bør opleve klostrets refektorium, der blev opført som en af landets største sale i slutningen af 1600-tallet i Moskvabarok.

  Læs mere om Sergiev Posad

   

  Vladimir
  Владимир

  Den gamle by Vladimir er berømt for sine to katedraler, der betragtes som nogle af Ruslands smukkeste bygningsværker. Specielt Himmelfartkatedralen/Успенский собор fra 1158 er et uforglemmeligt syn. Den fungerede i sin tid som kronings- og begravelseskirke i Storfyrstendømmet Vladimir og stod som inspirationskilde til mange senere kirkebyggerier.

  Sankt Demetrius Katedral/Дмитриевский собор, der blev opført i 1197, er også seværdig. Den står som et fornemt eksempel på stilen fra Vladimir-Suzdal-området. En tredje seværdighed er Den Gyldne Port/Золотые ворота, der blev opført i årene 1158-1164. I den østlige, ortodokse kirke var der sådanne gyldne porte i de helligste byer; Jerusalem, Konstantinopel og Kiev. Vladimir fik sin port, da den blev hovedstad.

  Læs mere om Vladimir

   

  Susdal
  Суздаль

  Den relativt lille by Susdal rummer en mængde kirke- og klosterbyggerier, der med typiske løgkupler og andre ornamenterede opførelser gør stedet meget velbesøgt. Susdals historie går helt tilbage til det tidlige 1000-tal, så det er bestemt et af de historiske steder i området.

  Mest seværdigt er byens borganlæg, Susdal Kreml/Суздальский кремль, der går tilbage til år 1024. I anlægget ligger der forskellige bygninger, hvoraf den løgkuppelkronede Kristi Fødselskirke/Рождественский собор fra 1222-1225 er den smukkeste og mest markante. Tæt på den står trækirken Nikolskaja/Никольская церковь, der er et godt eksempel på denne byggestil i de russiske kirkebyggerier.

  Blandt klostrene kan man se de seværdige Sankt Euthymius Kloster/Спасо-Евфимиев монастырь, der blev grundlagt i 1352. I klostrets katedral er der fortryllende vægmalerier i hele kirkens højde. Andre klostre er Pokrovskij Kloster/Покровский монастырь fra 1364, Alexandrovskij Kloster/Александровский монастырь fra 1240 og Rizopolozhenskij Kloster/Ризоположенский монастырь fra 1207.

  Læs mere om Susdal

   

  Kostroma
  Кострома

  Byen Kostromas historie strækker sig tilbage til 1100-1200-tallene. Kostroma lå i den yderste kant af Moskva-riget, og når fjender nærmede sig hovedstaden, kunne storfyrsterne trække sig tilbage til Kostroma, indtil faren var drevet over. Det skete flere gange gennem 1300- og 1400-tallene.

  Kostroma spillede en særlig rolle for den russiske zarfamilie Romanov. Mens Mikhail Romanov i 1613 var i kloster her i byen, blev han tilbudt den russiske krone, og det var starten på familiens århundreder på den russiske trone.

  Langs floden ligger Ipatevskij Kloster/Ипатьевский монастырь, hvor Mikhail Romanov opholdt sig i 1613. Klostret blev grundlagt omkring 1330, og det rummer Treenighedskatedralen/Троицкий собор, der byder på fine vægmalerier.

  I Kostroma ligger også Helligtrekonger Kloster/Богоявленско-Анастасьин монастырь, der blev bygget i perioden 1559-1565. Her kan man se det berømte ikon Fjodorovskaja Bogomater/Федоровская Богоматерь, der stammer fra 900-tallet.

  Læs mere om Kostroma

Køb og download den fulde PDF Guide
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Shopping

  Detski Mir/Детский мир

  Lubjanka/Лубянка
  detmir.ru

   

  Gorbusjka Marked/Рынок Горбушка

  Bagrationovskij pr. 7/Багратионовский пр. 7
  gorbushkin.ru

   

  GUM/ГУМ

  Krasnaja ploshad 3/Красная площадь 3
  gum.ru

   

  Mega/МЕГА

  flere adresser i Moskva
  megamall.ru

   

  Okhotny Ryad/Охотный ряд

  Manezhnaja ploshad 1/Манежная площадь 1
  okhot-ryad.ru

   

  TsUM/ЦУМ

  Petrovka 2/Петровка 2
  tsum.ru

   

  Indkøbsgader

  Gaderne omkring Arbat/Арбат, Novyj Arbat/Новый Арбат og Tverskaja ulitsa/Тверская улица

Med børn

  Forlystelser

  Gorkij Park/Центральный парк им. М.Горького
  Krymskij val 9/Крымский вал 9
  park-gorkogo.com

   

  Rumfart

  Mindemuseet for Kosmonauter/Мемориальный музей космонавтики
  Pr. Mira 111/пр. Мира 111
  space-museum.ru

   

  Delfinarium

  Moskva Delfinarium/Московский дельфинарий
  Ul. Mironovskaja 27/Ул. Мироновская 27

   

  Cirkus

  Moskva Statscirkus/Большой Московский государственный цирк
  Prospekt Vernadskogo 7/Проспект Вернадского 7
  bolshoicircus.ru

   

  Zoologisk have

  Moskva Zoo/Московский зоопарк
  ul. B. Gruzinskaja 1/ул. Б. Грузинская 1
  zoo.ru/moscow

   

  Udsigtstårn

  Ostankino Tv-tårn/Останкинская башня
  ul. Akademika Koroljova 15/ул. Академика Королёва 15
  tvtower.ru

Gode links
Historisk overblik

  Den første bosættelse

  I 800-tallet blev floden Oka anvendt som handelsvej, og området omkring den øvre del af Volga blev mødested for forskellige stammefolk som fx germanere, uralfolk og de slaver, der kom til at bebo stederne.

  Egentlige bosættelser i det store område mellem Volga- og Oka-floderne menes etableret i 1000-tallet; i det nuværende Moskvas centrale del lå en mindre landsby omkring år 1100.

  Moskvas officielle grundlæggelse var i 1147, hvor Jurij I Dolgorokij, fyrste af Suzdal, mødtes her med en prins fra Novgorod. Mødet bragte landsbyen, der lå i den vestlige del af Vladimir-Suzdal, ind i historiebøgerne.

  I 1156 udbyggede og forstærkede Jurij Dolgorokij byen ved at etablere en voldgrav og de første forsvarsværker af træ.

   

  Mongolsk invasion

  De asiatiske mongoler hærgede og erobrede enorme landmasser gennem 1200-tallet, og deres fremrykning og senere administration fik konsekvenser for hele det østslaviske område, der er blevet til nutidens Rusland, Hviderusland og Ukraine.

  I 1237-1238 erobrede Djenghis Khans barnebarn Batu Khan Vladimir-Suzdal, hvorunder Moskva hørte. Hovedstaden Vladimir og Moskva selv blev brændt, og mongolerne anlagde deres nye hovedstad Saray mod syd. De blev selv kendte som den Gyldne Horde.

   

  Storfyrstendømme

  De interne russiske kampe under mongolernes overherredømme var vigtige for, hvilke byer og egne, der blomstrede. I 1283 blev Moskva et fyrstendømme med Daniel som første fyrste.

  Byerne Moskva og Tver var nogle af dem, der nød økonomisk fremgang, men i 1327 sluttede Tvers prins sig til et oprør mod mongolerne. Moskvas prins Ivan I sluttede sig til mongolerne og ødelagde Tver og derved en af byens konkurrenter i regionen.

  Rivalen Tver var faldet, og Moskva kunne nu tiltrække og etablere den russisk-ortodokse kirkes hovedsæde i byen. Ivan I fik tilmed titel af storhertug af mongolerne, hvilket indebar en større status og magt end tidligere.

  Mens mongolerne fortsat hærgede med jævne mellemrum i det russiske landområde, nød Moskva som samarbejdspartner en relativ fred og frihed. Byens hersker blev benyttet som led mellem mongoler og andre russiske folk og stater, og freden med mongolerne fik mange velstående folk til at flytte til Moskva, der dermed voksede.

   

  Udvidelser af riget

  Moskva havde med sin økonomisk betydningsfulde flodhandel haft mulighed for at danne en selvstændig bystat. Bystaten betalte dog fortsat penge til den Gyldne Horde til langt ind i 1400-tallet, hvor fyrst Ivan den Store øgede Moskvas magt og indflydelsesområde betydeligt.

  Med sejre over andre russiske fyrstendømmer kunne Moskva udvide sit territorium gennem samme århundrede. Novgorod blev overvundet i 1478 og Tver faldt syv år senere. I slutningen af 1400-tallet strakte Ivan III med tilnavnet den stores rige sig til Novrogod mod nordvest, Barentshavet mod nord, Ural mod øst og Tula mod syd. Ivan kaldte sig med god grund hele Ruslands hersker, og han tilkaldte italienske arkitekter til at udbygge den centrale magtbase, Kreml, med blandt andet katedraler. Det var også under Ivan III, Den Røde Plads blev anlagt.

  I denne tid blev størstedelen af det etnisk russiske område således samlet og styrket, og mongolerne havde startet deres endelige retræte efter Slaget ved Ugra, der trods navnet aldrig udviklede sig til et egentligt slag.

   

  1500-1600-tallene

  Moskvas forsvar blev løbende styrket gennem de følgende århundreder; fx blev bydelene Murbyen/Китай-город, Den Hvide By/Белый город og Jordbyen/Земляной город etableret som en slags cirkulært forsvar omkring Kreml.

  Angreb og ødelæggelser forekom dog også flere. I 1547 brændte en stor del af byen, og i 1571 plyndrede krimtatarerne byen, der igen blev nedbrændt; kun omkring 30.000 af byens 200.000 var tilbage efter det.

  Fra Moskva øgede Ivan den Grusomme Moskvas magtsfære med Sibiriens kolonisering. Det smittede af på Moskva, der en overgang havde flere end 200.000 indbyggere og dermed var en af verdens største byer.

  Mellem 1584 og 1591 blev en bymur anlagt, og den viste sig hurtigt nyttig. Krimtatarerne angreb nemlig igen i 1591, men denne gang kunne fæstningsværkerne holde dem tilbage. Året efter blev forsvaret igen udbygget med en ydre jordvold med 50 tårne. Jordvoldens placering kan i dag ses på et bykort, idet ringvejen Haveringen/Садовое кольцо nu ligger her. Uden for volden lå flere befæstede klostre som sydligste skanser.

  Boris Godunov var statsminister og senere zar omkring år 1600, og byen skulle herefter blive ramt af hårde tider. Først ramte en voldsom hungersnød 1602-1603, og så kom tropper fra Polen-Litauen og besatte byen i 1610. Der gik to år, før et oprør ledte til deres nederlag og tilbagetrækning.

  Strabadserne var ikke ovre med det. I 1626 og igen i 1648 brændte store dele af byens mange træhuse, og i årene 1654-1655 døde hovedparten af Moskvas indbyggere i den pestepidemi, der ramte.

  I mellemtiden var Romanov-dynastiet blevet etableret som zarer. Det startede med Mikhail Romanov i 1613, og dynastiet sad på den russiske zartrone helt frem til bolsjevikkernes politiske omvæltning i 1917. Med Mikhail Romanovs tiltræden var Moskva trods brande og pest gået ind i en tid, hvor byen igen blomstrede, og riget udvidede sig løbende mod syd.

   

  Peter den Stores nye Rusland

  Zar Peter I den Store rejste rundt i Europa 1697-1698, og det fik stor betydning for Moskva. Zaren grundlagde i 1703 Sankt Petersborg, og den russiske hovedstad blev flyttet fra Moskva til den nye by, der overtog Moskvas rolle som den politisk og kulturelt dominerende by i riget.

  Den russiske adel byggede palæer i den nye hovedstad, og fra en størrelse på omkring 200.000 indbyggere faldt tallet til cirka 150.000 i midten af 1700-tallet.

  Det vigende indbyggertal var dog ikke et forhold, der fortsatte, for Moskvas betydelige størrelse og økonomiske betydning blev gennem tiden fastholdt, og antallet af borgere begyndte igen af stige hurtigt.

  I Peter den Stores regeringstid var Moskvas gader ved at blive brolagt, i 1730 blev permanent gadebelysning introduceret., og 25 år senere blev byens universitet grundlagt. Selv om hovedstaden lå i Sankt Petersborg, blev byens forsvar også udbygget.

   

  Napoleonstiden

  Moskvas status var ikke længere hovedstad, men dens betydning for Rusland blev understreget af, at den var franske Napoleons invasionsmål.

  De franske tropper opnåede massive fremrykninger gennem Europa og de store russiske landområder. I 1812 blev det afgørende slag udkæmpet; det fandt sted ved Borodino 130 kilometer vest for Moskva og var på Napoleons vej mod byen.

  Her omkom 44.000 russiske soldater og 35.000 franske. Efter slaget trak russerne sig tilbage, og Napoleon kunne indtage Moskva. I stedet for zarens kapitulation og forhandling om fred, blev byen evakueret og delvist brændt. Napoleon og de franske styrker forlod byen inden en måned.

   

  Det blomstrende 1800-tal

  Et stort opbygningsarbejde blev gennemført efter Napoleons belejring og kortvarige erobring af Moskva, og byens indbyggertal kom hurtigt til at stige voldsomt i takt med 1800-tallets begyndende industrialisering, der blandt andet medførte nye bydele og byplaner.

  Jernbanernes indtog i den russiske storby tog også fart gennem århundredet. Adskillige banegårde blev anlagt i bykernens periferi, og med Den Transsibiriske Jernbane kunne man komme fra Moskva til det østlige Rusland ved Stillehavskysten.

   

  Ny hovedstad i Sovjetunionen

  Op til begyndelsen af 1900-tallet blev de politiske beslutninger fortsat truffet af zarerne i hovedstaden Sankt Petersborg, men spændingerne i landet og i Moskva steg med årene, og det endte med en revolution.

  Under revolutionen i oktober 1917 var Moskva den russiske by, hvor der var flest kampe i gaderne. Kreml blev indtaget af de kommunistiske bolsjevikker, og revolutionshelten og den kommunistiske leder Vladimir Lenin besluttede at flytte hovedstaden fra Petrograd (Sankt Petersborg) til Moskva. Han indrettede sig med sin regering i Moskva, og det blev starten på Moskvas næste storhedstid som et af verdens mest betydningsfulde politiske centre.

  Moskva blev centrum for hele landet og en del af verdens reorganisering. Moskva selv blev under Josef Stalin underlagt verdenshistoriens mest omfattende byplanlægning. Boulevarder, institutioner og utallige nye beboelseskvarterer blev anlagt og bundet sammen af den verdensberømte metro, hvis første linje åbnede i 1935.

  Tyskland invaderede Rusland i 1941, og de tyske tropper nåede til Moskvas udkant. Kun 40 kilometer fra byen blev de stoppet af den russiske modstand – og den kolde russiske vinter, der også havde voldt Napoleon problemer.

  Efter 2. Verdenskrig blev Moskva udvidet med kolossale nye boligområder og storladne bygningsværker efter Stalins ønsker om at vise den sovjetiske kunnen i form af en monumental hovedstad, hvis lige ikke fandtes.

  Byens befolkningstal steg markant ligesom byens betydning i hele Sovjetunionen. Fra en befolkning på 1,8 million ved revolutionstiden i 1917 voksede byen million for million, og i dag er den Europas største by.

   

  Moskva i dag

  Efter præsident Mikhail Gorbatjovs glasnost i 1980erne gik Boris Jeltsin på barrikaderne i 1991 og fik etableret Moskva som det nye Ruslands hovedstad, der i de seneste år har været en by med særdeles mange investeringer i nye byggerier samt vedligeholdelse af monumenterne for byens historiske begivenheder.

  Hele historien er repræsenteret fra fyrsternes bygninger, zarernes elegance, Sovjetunionens monumentale storhed og dagens ambitiøse og fremadstormende Rusland. Overalt i byen møder man velstand, indkøbsmuligheder, god mad og seværdigheder, som de mange indbyggere er storforbrugere af.