Site logo
Se på kortet
Læs om byen

Smukkere by end Peter den Stores vindue mod Europa, Sankt Petersborg, findes nok ikke i verden. De mange paladser, boulevarder og museer af enestående karakter gør byen til noget særligt, og den er da også som by optaget som UNESCO’s verdenskulturarv.

Sankt Petersborg er hjemsted for verdens største museum, Eremitagen, hvis samling rummer utallige værker af interesse i og for verdens kulturhistorie. Det Russiske Museum kommer lige bagefter og imponerer nærmest på samme måde; her er fokus den storslåede russiske kunst.

En tur til Sankt Petersborg betyder også et møde med de mange smukke zarpaladser; ud over Vinterpaladset er det fx Peterhof og Katarina Slot. Barokken og i særdeles italienske Rastrellis værker imponerer, som de også gjorde på zarernes tid.

En tur i Sankt Petersborg er ikke fuldkommen uden en tur ad pragtgaden Nevskij Prospekt. Her ligger kirker, palæer, forretningsarkader side om side, og ikke langt herfra kan man besøge Isakkatedralen og teatret Mariinskij, der hører til verdens førende.

Andre seværdigheder

  Admiralitetet

  • Admiralitetet/Адмиралтейство: Peter den Store grundlagde skibsværftet Admiralitetet i 1704. Med det grundlagde han også Ruslands flåde, og Admiralitetet blev flådebase fra starten af 1700-tallet.
  • Bronzerytteren/Медный всадник: Bronzerytteren er et kendt monument, der forestiller byens grundlægger, Peter den Store, der rider på en hest og symbolsk overvinder fjenden.
  • Gostinyj Dvor/Гостиный двор: Gostinyj Dvor er Sankt Petersborgs store gamle handelshus, som blev tegnet af Bartolomeo Rastrelli og bygget i årene 1757-1785. Den store bygning er fortsat varehus.

  Aleksander Teater

  • Aleksander Teater/Александринский театр: Aleksander Teater blev opført 1828-1832 i empirestil. Det var arkitekten Carlo Rossi, der tegnende det, og teatret regnes som et af hans mesterværker.
  • Fabergé Museum/Музей Фаберже: Sankt Petersborg og de russiske zarer kendes for mange ting, og en af dem er Fabergéæg. På dette museum kan man opleve en del af de berømte æg, der blev produceret af juveleren Fabergé.

  Sankt Mikael Slot

  • Sankt Mikael Slot/Михайловский замок: Dette slot er en tidligere kejselig residens, idet zar Paul I lod det opføre i årene 1797-1801. Det blev bygget ved Sommerhaven som afløser for et tidligere palads af træ.
  • Sommerhaven/Летний сад: Dette er elegant park, som Peter den Store udlagde i 1704. I parken kan man se fine anlæg, statuer og Peter den Stores sommerpalads, der blev anlagt som byens første.

  Lenin Plads

  • Lenin Plads/Площадь Ленина: Lenin Plads ligger ved Finlandsbanegården, hvor Lenin ankom til fra Finland i 1917. På pladsen står en af byens Leninstatuer, og på stationen kan man se det lokomotiv, der trak Lenins tog.
  • Universitetskajen/Университетская Набережная: Universitetskajen er en gade langs Neva, hvor der ligger det ene smukke palæ efter det andet. I øst kan man se De Rostrale Søjler og lidt mod vest det smukke universitet.

  Kunstkammer

  • Kunstkammer/Кунсткамера: Kunstkammer er navnet på Ruslands ældste museum, som ligger i en elegant bygning, der blev opført 1717-1729 i petrinsk barok. Her opbevarer man bl.a. Peter den Stores bizarre samlinger.
  • Det Centrale Søfartsmuseum/Центральный военно-морской музей: Sankt Petersborg er en stor søfartsby og Rusland en stor søfartsnation. På dette interessante museum kan man lære om Ruslands søfartshistorie.
  • Jusupov Palæ ved Mojka/Дворец Юсуповых на Мойке: I Sankt Petersborg blev der fra starten af 1700-tallet bygget mange fornemme adelspalæer. Blandt de smukkeste er Jusupovs primære bolig med fornemt interiør.

  Nikolaj Flådekatedral

  • Nikolaj Flådekatedral/Никольский морской собор: Denne katedral er en af Sankt Petersborgs smukkeste barokkirker. Den blev opført 1753-1762 med en nedre og en øvre kirke, som Katarina den Store var med til indvielsen af.
  • Moskva Plads/Московская площадь: Lidt syd for byens centrum ligger Moskva Plads, der er et smukt eksempel på sovjetisk byplanlægning. De store opførelser, Sovjetternes Hus og statuen af Lenin skulle danne et nyt centrum væk fra zarernes historie.
  • Flere seværdigheder og mere info: Køb pdf-bogen om Sankt Petersborg her.

Historisk overblik

  Peter den Stores by
  I floden Nevas munding i Finske Bugt overvandt Alexander af Novgorod i 1240 svenskerne. Han fik navnet Alexander Nevskij, og historien om egnens vigtighed for Rusland var dermed begyndt.

  Svenskerne kom dog tilbage cirka 400 år senere, men det var kun på lånt tid. De fik opført fortet Nyenskans i Nevas løb i 1611, men det blev erobret af Peter den Store den 1. maj 1703.

  Sankt Petersborg kunne herefter grundlægges den 27. maj 1703 af zar Peter den Store, efter at han havde erobret området i den Store Nordiske Krig mod Sverige under kampene, der strakte sig i perioden 1700-1721. Han opkaldte byen efter sin skytshelgen Sankt Peter.

  Peter den Store havde været på diplomatisk og kulturel rundrejse i Europa; det var den såkaldte Store Ambassade. Her blev han overbevist om, at Ruslands fremtid lå i at komme tættere på Europa både fysisk og mentalt. Det sumpede område ved Neva-flodens munding var det, der skulle være Peters og Ruslands nye vindue mod Europa.

  Byen bygges
  Sankt Petersborg startede som en fæstning i form af den nuværende Peter-Paul Fæstning, der ligger strategisk godt på en ø i Neva. Med beskyttelse fra fæstningen begyndte man at opføre huse på begge sider af floden – alle tilrettelagt efter en byplan med store boulevarder og pladser, der matchede det, Peter den Store havde oplevet i Vesteuropa.

  Efter den store russiske sejr i 1709 i Slaget ved Poltava kom der fart i anlæggelsen af byen. Tusindvis af håndværkere, bønder og soldater flyttede til byen, og ud over husene blev der fældet passager i skovene til fremtidens store pragtgader samt drænet og gravet kanaler, der muliggjorde byens udbygning.

  Sankt Petersborg blev opført med en enorm hastighed, nærmest kun afbrudt af oversvømmelser fra Neva; den første ramte allerede tre måneder efter byens grundlæggelse.

  Sankt Petersborg havn blev åbnet i 1703, og allerede i 1726 var den landets største, og dermed den mest betydningsfulde, i zarriget.

  Det skyldtes blandt andet, at velhavere fik stillet jord til rådighed mod hurtigt at udbygge byen, der i 1712 blev Ruslands nye officielle hovedstad og zarens residensby. Peter den Store hentede de førende arkitekter og bygherrer fra hele Europa til Sankt Petersborg, hvor de skulle bygge byens nye pragtanlæg.

  Kulturel blomstring
  I første halvdel af 1700-tallet var Sankt Petersborg Ruslands førende by inden for videnskab og kultur. Der var opført universiteter, og byen tiltrak de store russiske forfattere og poeter som fx Pushkin og Tolstoj.

  De store samlinger, der senere er blevet rygraden i byens verdensberømte museer, blev ligeledes startet i denne tid. Det gælder fx Peter den Stores egen samling effekter, som han opbevarede i kunstkammeret.

  Ved Peter den Stores død i 1725 var byens befolkning stor, og 90 % af landets handel gik herigennem. Adelen boede her også, idet indflydelsen var flyttet med zaren fra Moskva til Sankt Petersborg. Dermed var Peter den Stores drøm om Europa blevet realiseret på blot få årtier.

  Zarer og arkitektur
  Moskva blev igen hovedstad en kort overgang, men efter få år flyttede zarina Anna I igen til Sankt Petersborg, og de følgende regenter opførte alle store paladser i byen og i området.

  Sankt Petersborg var nu en af Europas mest grandiose hovedstæder, og der herskede ingen tvivl om, at det var zarernes by. Blandt de store bygherrer var Katarina den Store, der regerede gennem hovedparten af 1700-tallets sidste halvdel.

  De arkitektoniske stile udviklede sig også med tiden. Fra Peter den Stores petrinske barok over italienske Bartolomeo Rastrellis barok og rokoko til Katarina den Stores foretrukne nyklassicisme; det hele findes i fornemme eksempler i Sankt Petersborg.

  Zartiden og industrialisering
  I 1800-tallet blev byen fortsat udbygget, og industrialiseringen satte yderligere fart i tingene. Arbejdere flyttede i stort tal til byen, der kom til at lide af overbefolkning, dårlige sanitære forhold og epidemier. Der var forskellige planer for anlæg af fx en metro i byen, men mange blev ikke realiseret.

  1800-tallet var også præget af et ekspanderende zarrige, hvor Rusland kom til at strække sig til Stillehavet, og ligeledes kom zarernes rige til at blive udvidet mod syd.

  Spændingerne mellem monarkiet og befolkningen satte i 1905 et forsøg på revolution i gang. Strejkende gik i march til zaren i Vinterpaladset, hvor de blev mødt af militærets skarpe modstand. Revolutionen blev tilintetgjort, og zartiden kunne fortsætte nogle år endnu.

  Sankt Petersborg skiftede navn til det mere russiskklingende Petrograd i 1914, hvor landet var i krig mod blandt andet Tyskland. På dette tidspunkt havde byen to millioner indbyggere.

  Zarens fald og Sovjetunionens opståen
  Med Den Russiske Revolution under 1. Verdenskrig blev zarstyret afviklet og Sovjetunionen etableret. Det kom både til revolution i februar og i oktober, hvor zaren ikke længere kunne fortsætte på tronen. Monarkiet blev nedlagt, og zaren blev med familie sat i arrest i et af de mange paladser, regenterne gennem godt 200 år havde ladet opføre.

  Den kommunistiske magtovertagelse medførte, at unionens hovedstad blev flyttet fra Petrograd til den mere centralt placerede og tidligere hovedstad Moskva. Politisk var Petrograd svækket, men kulturelt blev og bliver den fortsat anset som landets førende.

  Efter Lenins død i 1924 blev Petrograd igen omdøbt. Denne gang til Leningrad, som hyldest til en af Sovjetunionens skabere og den mand, der få år forinden var kommet med tog fra Finland for at starte revolutionen i 1917.

  1900-tallet til i dag
  Gennem 1930erne var byen centrum for Stalins industrialiseringer, og byen stod en overgang for 11 % af landets produktion. Nogle kirker blev revet ned, mens zarernes paladser blev til museer eller administrationsbygninger.

  Under 2. Verdenskrig, der i Rusland kaldes Den Store Fædrelandskrig i Rusland, blev Leningrad belejret i 900 dage af tyske tropper, fra 8. september 1941 til 27. januar 1944. Byen blev holdt i et jerngreb, der nærmest umuliggjorde transport af fx forsyninger til storbyen.

  Belejringen medførte stor hungersnød, og den særdeles kolde vinter 1941-1942 gjorde situationen værre. Vandrør var frosset til, byens transportsystem stod stille og den eneste spinkle kontakt til det øvrige Rusland foregik over den frosne Ladoga Sø. Bombardementer af byen blev også gennemført under hele belejringen, hvor cirka en million mennesker mistede livet. Det var over en tredjedel af indbyggerne.

  Leningrad holdt stand under belejringen, og byen blev ikke indtaget, men byens centrum, forstæder og de mange smukke slotsanlæg rundt om byen blev ødelagt.

  Leningrad blev genopbygget i løbet af de følgende mange årtier og kom sig oven på de kolossale menneskelige og materielle tab.

  Med Sovjetunionens fald i 1991 fik Leningrad sit oprindelige navn, Sankt Petersborg, tilbage, og den blev ved siden af Moskva kraftcentret i det moderne Rusland. Ved byens 300 års jubilæum i 2003 strålede Sankt Petersborg således som på grundlæggeren Peter den Stores tid, og indbyggertallet et steget til omkring fem millioner mennesker.

Topseværdigheder

  Blodskirken

  • Kristi Opstandelse Kirke/Собор Воскресения Христова: Dette er en af Sankt Petersborgs berømte kirker. Den blev bygget på det sted, hvor zar Alexander II blev dødeligt såret den 13. marts 1881. Den rummer utallige særdeles smukke mosaikker.
  • Det Russiske Museum/Русский Музей: Det Russiske Museum er et af den russiske stats kunstmuseer, og det rummer en af landets største og fineste samlinger; blandt andet den største i byen af russiske værker.
  • Alexander Nevskij Kloster/Александро-Невская Лавра: Dette kloster og tilhørende kirke blev grundlagt af zar Peter den Store og opført 1710-1790. Det smukke sted har status som et af Ruslands vigtigste klosterkomplekser.

  Paladspladsen

  • Paladspladsen/Дворцовая Площадь: Dette er Sankt Petersborgs pragtplads foran zarernes vinterpalads. Her kan man se Vinterpaladset, Aleksandersøjlen fra 1830erne og den store generalstabsbygning.
  • Vinterpaladset/Зимний Дворец: Dette pragtpalads var de russiske monarkers officielle residens fra 1700-tallet til zarernes fald i 1917. På en tur i paladset kan man se det ene overdådige rum efter det andet, og det er et must i byen.
  • Statens Eremitage/Государственный Эрмитаж: Statens Eremitage er et af verdens største og fineste kunstmuseer. Det ligger bl.a. i Vinterpaladset, og her er utallige højdepunkter som Katarina den Stores guldfugl og værker af bl.a. Michelangelo, Rafael og Leonardo da Vinci.

  Isakkatedralen

  • Isak Katedral/Исакиевский Собор: Denne mægtige katedral blev bygget i årene 1818-1858 som verdens største ortodokse kirke. Bag det nyklassicistiske ydre åbenbarer et fantastisk og smukt udsmykket kirkerum sig.
  • Nevskij Prospekt/Невский Проспект: Nevskij Prospekt er Sankt Petersborgs over fire kilometer lange hovedgade og pragtboulevard. Den udgår fra Admiralitetet, og langs den kan man se en række af byens kendte seværdigheder.

  Kazan Katedral

  • Kazan Katedral/Казанский собор: Denne katedral er en kirke, der huser Romanov-familiens ikon, Vor Frue af Kazan. I kirken kan man se et smukt kirkerum, ikonet af Vor Frue af Kazan og også generalfeltmarskal Mikhail Kutuzovs grav.
  • Jeliseev Magasin/Елисеевский магазин: Jeliseev er en fantastisk butik fra zartiden i starten af 1900-tallet. Den smukke bygning blev opført 1902-1903 i smuk art nouveau, og her kunne man købe alverdens lækkerier.

  Smolnij Kloster

  • Smolnyj Kloster/Смольный монастырь: Smolnyj Kloster blev tegnet af italienske Bartolomeo Rastrelli og opført fra 1744. Klostret er kendt som et af byens vartegn og blev opført til Peter den Stores datter Elisabeta.
  • Krydseren Aurora/Крейсер Аврора: Dette krigsskib blev bygget i Admiralitetet i Sankt Petersborg i perioden 1897-1903 som et led i styrkelsen af Stillehavsflåden. Det sejlede for flåden til 1957, hvor det blev indrettet som museum.
  • Peter-Paul Fæstning/Петропавловская Крепость: Midt i floden Neva grundlagde Peter den Store byen Sankt Petersborg med anlæggelsen af Peter-Paul Fæstning den 27. maj 1703. I fæstningen er der mange seværdigheder.

  Peter Paul Fæstning

  • Peter Paul Katedral/Петропавловский собор: Denne smukke katedral ligger centralt i Peter Paul-fæstningen. Dens tårn er den højeste bygning i byens centrum, og i kirken ligger Peter den Store, Katarina den Store og mange andre zarer begravet.
  • Mariinskij Teater/Мариинский Театр: Mariinskij var zarernes musik- og dramateater, og i dag er det fortsat et af verdens mest berømte teatre med bl.a. ballet og opera. Mange store værker har haft verdenspremierer her gennem tiden.
  • Flere seværdigheder og mere info: Køb pdf-bogen om Sankt Petersborg her.

Ture fra byen

  Peterhof

  • Peterhof/Петергоф: Zarernes vinterpalads ligger i centrum af Sankt Petersborg, og hertil kommer flere sommerpaladser, hvoraf Peterhof er et af dem. Det er et overdådigt palads med smukke udsmykninger, rum og sale, og hertil kommer Peter den Stores verdensberømte have- og springvandsanlæg.
  • Kronstadt/Кронштадт: Kronstadt er en by, der ligger på en ø i Finske Bugt ved for Sankt Petersborg. Her kan man se en del smukke bygninger med den monumentale Nikolaj Flådekatedral som den største attraktion.

  Katarina Palads

  • Katarina Slot/Екатерининский дворец: Sankt Petersborg er hjemsted for tre kolossale zarpaladser, hvoraf Katarina Slot er zarina Elisabeta Is vidunderlige sommerpalads. Her kan man opleve fantastisk arkitektur, en meget smuk park og fornemme rum som fx det berømte ravværelse, der er genskabt i fordums pragt.
  • Novgorod/Новгород: I det gamle russiske område var Novgorod den vigtigste by efter Kiev, og som sådan blev den beskyttet af fæstningsværker omkring det centrale Kreml. Inden for Kremls mure kan man se den smukke Santa Sofia Kirke fra 1000-tallet. Man kan også se andre bygninger fra fra 1100-1400-tallene.
  • Vyborg/Выборг: Byen Vyborg ligger ved Finske Bugt, og den blev grundlagt af svenskerne i 1293 under deres erobring af regionen Karelen. I 1710 blev Vyborg russisk. I dag er der flere ting at se i den hyggelige by. Den største seværdighed er svenskernes gamle borg, der ligger på slotsøen. Borgen i dag stammer fra 1500-tallet.

Køb og download den fulde PDF Guide
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Shopping

  • Bolshoj Gostinyj Dvor/Большой Гостиный Двор, Невский пр. 35/Nevskij prospekt 35, www.bgd.ru
  • Grand Palas/Гранд Палас, Italjanskaja ulitsa 15, Nevsky prospekt 44/Итальянская ул. 15, Невский пр. 44, www.grand-palace.ru
  • Kontinent/Континент, Prospekt Statjek 99/пр. Стачек 99, www.continent.tkspb.ru
  • Nevskij/Невский, Prospekt Bolshevikov 18/пр. Большевиков 18, www.nevsky.tkspb.ru
  • Passage/Пассаж, Nevskij prospekt 48/Невский проспект 48, www.passage.spb.ru
  • Stockmann & Nevskij Center/Стокманн & Невский Центр, Nevskij pr. 116/Невский пр. 116, www.stockmann.ru, www.nevskycentre.ru
  • Vladimirskij Passage/Владимирский пассаж: Vladimirskij prospekt 19/Владимирский пр. 19, www.vladimirskiy.ru
  • Indkøbsgader: Gaderne omkring Nevskij Prospekt/Невский Проспект, Bolshoj Prospekt/Большой Проспект

Med børn

  • Kulturpark: Den centrale Kulturpark/Центральный парк культуры и отдыха, Elagin Ostrov 4/Елагин остров 4, www.elaginpark.spb.ru
  • Forlystelser: Divo Ostrov/Парк развлечений – Диво-остров, Krestovskij Ostrov, Primorskij Park Pobedy/Крестовский остров, Приморский парк Победы, www.divo-ostrov.ru
  • Cirkus: Fontanka Cirkus/Цирк на Фонтанке, Naberezhnaja reki Fontanki 3/набережная реки Фонтанки 3, www.circus.spb.ru
  • Jernbanemuseum: Centralmuseet for Jernbanetransport/Центральный музей железнодорожного транспорта, Sadovaja ul. 50/Садовая ул. 50, www.railroad.ru/cmrt
  • Zoologisk have: Leningradskij Zoo/Ленинградский зоопарк, Aleksandrovskij Park1/Александровский парк 1, www.spbzoo.ru

Gode links