Site logo
Se på kortet
Læs om byen

Den sydsvenske hovedstad Malmø er på samme tid en storby og en overskuelig by, hvor de fleste seværdigheder og aktiviteter ligger inden for behagelig gåafstand af hinanden. Det giver store oplevelser med et stort udvalg muligheder, uanset hvor udgangspunktet er.

Malmøs danske historie kommer blandt andet til udtryk gennem fornemme bygninger fra denne lange periode; det drejer sig fx om Malmøhus Slot, centrale byhuse og den store og stemningsfulde Sankt Petri Kirke. En del af byhusene fra denne tid danner det gamle Malmø, og man kan nyde nogle af stederne i god stemning på restauranter, der er indrettet i kældrene i dag.

Malmø byder også på mange parker som områderne omkring Malmøhus Slot og Pildammsparken, der var centrum for Baltiska Utställning i 1914. Udstillingen gav byen ny vækst i kølvandet på en periode fra 1800-tallet, hvor smukke bygninger som fx kirker skød op. Kongeparken med sine vidtstrakte plæner tæt på centrum er et af de populære udflugstmål.

Af moderne bygninger kan man se højhuset Turning Torso, der med et svungent design er Malmøs moderne vartegn. Huset er rejst i de havneområder, der de seneste årtier er udviklet fra industriområder til aktive byområder ved vandet.

Topseværdigheder

  Malmøhus Slot

  Malmøhus Slot

  Malmøhus Slot er et af Skandinaviens ældste renæssanceslotte, og dets historie går tilbage til den danske kong Erik af Pommerns kastel på stedet fra 1434. Erik af Pommern indførte den indbringende Øresundstold, og i den forbindelse blev der opført flere fæstningsværker langs sundets kyster; heraf dette i Malmø.

  I 1534 indledtes Grevens Fejde, der var en borgerkrigslignende magtkamp i Danmark. Som København var Malmø på Christian IIs side. Christian III trak sig dog sejrrigt ud af opgøret, og på trods af visse indrømmelser til byen beordrede Christian III i 1536 byen Malmø til at opføre et nyt residensslot i den skånske by.

  Den arkitektoniske og militærtekniske inspiration kom fra Holland, hvor slottet blandt andet var opdelt efter residens- og militærfunktioner. Indretningen var også opført med renæssancen som stilideal, mens slottets ydre prægedes af senmiddelalderens gotik.

  Da Danmark mistede Skåne med Freden i Roskilde i 1658, ophørte Malmøhus med at være kongelig residens. I stedet forstærkede svenskerne Malmøhus’ forsvar og gjorde det til en væsentlig del af byens forsvar mod ikke mindst den danske hovedstad København på den anden side af Øresund. Denne rolle blev gradvis mindre i 1700-tallet, og i perioden 1828-1909 blev det gamle slot anvendt som fængsel.

  De sidste mange årtier har Malmøhus Slot været indrettet som et museum under byens museer. Her kan man opleve dele af Malmøs historie og naturligvis også stifte bekendtskab med det historiske residensslots historie.

   

  Sankt Petri Kirke

  Sankt Petri Kirke er den største kirke i Malmø, og dens bygningshistorie strækker sig over flere perioder i middelalderen. I 1269 omtales en tidligere kirke på dette sted; denne blev opført i forbindelse med, at København på den anden side af Øresund fik bygget Vor Frue Kirke.

  Under en udvidelse, hvor dele af den gamle kirke blev anvendt, styrtede nogle hvælvinger sammen. Derved opførte man ydre støttepiller og stræbebuer for at klare hvælvingernes tryk, og denne udgave af Sankt Petri Kirkes højalter blev indviet i 1319.

  Ved altrets indvielse var kirken dog ikke færdigopført, og der blev bygget på både sideskib, midterskib og våbenhus. Selve hovedkirken stod først færdigt omkring år 1380, men allerede i første halvdel af 1400-tallet skulle der igen bygges. I 1420 styrtede kirketårnet sammen, og det ødelagde den vestlige del af kirken, der måtte genopbygges. Det nye tårn styrtede også sammen; det var i 1442, og første herefter blev det nuværende tårn bygget.

  1400-tallet var ligeledes århundredet, hvor der blev bygget flere kapeller i kirken, og man kan fortsat se nogle af disse. Det drejer sig blandt andet om Krämarekapellet, der indeholder nogle af de bedst bevarede danske vægmalerier fra senmiddelalderen. Værkerne er dels fra 1460erne og dels fra 1520erne.

  I 1850erne foretog svenskerne en gennemgribende renovering af Sankt Petri Kirke forestået af Carl Georg Brunius fra Lund. Ved den blev en del af kirkens interiør fjernet eller ødelagt, og selv om den tidligere indretning blev forsøgt genskabt i årene 1904-1906 var en del gået tabt. I 1890 havde kirken i øvrigt fået sit nuværende tårnspir, der afløste en tårnhat fra 1770erne.

   

  Lilla Torg

  Lilla Torg

  Lilla Torg er i dag centrum for Malmøs udendørs restauranter og cafeer i sæsonen. Her ligger serveringssteder som perler på en snor med en meget fin sommerstemning.

  Torvets historie går tilbage til 1590erne, hvor det blev fyldt op for at skabe en udvidelse af Store Torv/Stortorget, og det blev hurtigt stedet, hvor markedsvarer blev solgt. Mod øst kunne man købe fisk, mod vest kød, mod syd brød og mod nord diverse dagligvarer. Alt sammen fra små boder, der i 1700-tallet begyndte at blive erstattet af rigtige huse. En særlig bygning på Lilla Torg var markedshallen Saluhallen, der stod i romantiseret middelalderstil i årene 1903-1960erne.

  På torvets sydlige side kan man se Hedmanska Gården (Lilla Torg 9), der er et bygningskompleks, som delvist står i bindingsværk fra 1597, hvor borgmester Niels Hammer lod den opføre. De øvrige dele af bygningerne er fra 1700-1800-tallene; det gælder fx Faxeska Huset.

   

  Bådsightseeing

  Malmøs kanaler og indre havn kan opleves fra søsiden med en af de kanalbåde, der i sæsonen sejler rundture i det indre af byen. Det er en god og spændende måde at opleve storbyen på.

  En rundtur starter overfor Malmøs hovedbanegård, og herfra sejler man ad ruten Östra Hamnkanalen, Rörsjökanalen, Södra Förstadskanalen, Parkkanalen og Västra Hamnkanalen, før man sejler en tur i inderhavnen tilbage til Östra Hamnkanalen.

   

  Flere seværdigheder og mere info

  Køb pdf-bogen om Malmø her.

Andre seværdigheder

  Rådhuset

  Malmö Rådhus

  Et rådhus i Malmø er første gang omtalt i 1353, hvor det lå umiddelbart nord for Sankt Petri Kirke. Det blev flyttet i forlængelse af reformationen i Danmark, hvor borgmester Jørgen Kock lod det store Helligåndskloster ned for at give plads til Store Torv/Stortorget, der var Skandinaviens største plads. Store Torv var med sin størrelse og placering byens nye centrum, og derfor skulle et nyt rådhus opføres netop her, hvilket blev på pladsens østlige side. Rådhusbyggeriet kom hurtigt i gang, og efter tre års opførelse kunne det tages i brug i 1547.

  Dengang var det dog med et markant anderledes og middelalderligt udseende end i dag, hvor huset bærer en fornem og rigt ornamenteret facade i nederlandsk renæssance. Det var arkitekten Helgo Zettervall, der skabte facaden i 1860eren som en fri fortolkning af, hvordan en 1500-talsfacade kunne have set ud. Stilen afløste en ombygning i nyklassicisme fra begyndelsen af 1800-tallet.

  Indvendigt i rådhuset er kælderen bevaret som 1500-tallets bygning, mens de to egentlige etager er fra 1800-tallets ombygninger. Særlige rum og sale er Knudssalen/Knutssalen på første sal, der er en banketsal og rådhusets største lokale. Dens navn kommer af, at Sankt Knudsgilderne tidligere mødtes her, og interiøret er fra Helgo Zettervalls ombygning, som netop her var inspireret af Spejlsalen i franske Versailles. I kælderens hvælvinger kan man spise i nogle af byens mest stemningsfulde rammer; her ligger restauranten Rådhuskällaren.

   

  Stortorget

  Store Torv er Malmøs rådhusplads og centrale torv i den gamle bydel. Det blev anlagt fra 1538, hvor byens Helligåndskloster blev revet ned. Klostrets område strakte sig på over halvdelen af det nuværende Store Torv. På pladsen står en statue af den svenske kong Karl X Gustav. Statuen er udarbejdet af John Börjeson og stillet op i forbindelse med en industriudstilling i byen i 1896. Den vigtigste bygning på Store Torv er Malmø Rådhus, men ud over dette ligger flere interessante bygninger.

  Løve Apotek/Apoteket Lejonet [Stortorget 8] er en af pladsens markante bygninger. Huset er bygget i 1896 i århundredets historicistiske periode, og stilen er renæssance. Bygherren var apotekeren John Tesch, og apotekets historie går tilbage til et privilegiebrev fra kong Frederik II fra 1571. Da byens andet apotek åbnede i 1731, fik det gamle en løve som symbol, mens det nye fik en ørn. På den måde kunne man skelne mellem dem. Den nye bygning fra 1896 blev indrettet fornemt både indvendigt og udvendigt, og John Tesch lod blandt andet en elevator bygge til sin egen lejlighed.

  Hotel Kramer [Stortorget 7] er med sin franske stil og to tårne ganske karakteristisk. Bygningen er opført i 1877 af Anna og Fritz Kramer efter Carl Ferdinand Rasmussens tegninger, og inspirationen kommer fra slotte i Loiredalen i Frankrig.

   

  Moderna Museet

  Moderna Museet

  Dette er et museum for moderne kunst og samtidskunst, og man kan se et stort og varieret udbud af kunstværker fra 1900-tallet til i dag. Samlingerne består blandt andet af værker af Pablo Picasso og Salvador Dali.

  Museet er Sveriges største af sin slags og drives af den svenske stat. Det er beliggende i både Stockholm og Malmø, og det blev grundlagt i 1958, hvor det fra første færd blev kendt som et moderne og eksperimenterende museum. I 2009 åbnede filialen i Malmø, som er indrettet i et tidligere elektricitetsværk fra 1900-1901.

   

  Slottsparken

  Slotsparken er en stor park, der tidligere udgjorde et militært øvelsesområde for husarregimentet, der var stationeret i Malmø.

  I 1896 blev der gennemført en større industriudstilling på stedet, og efter den blev det besluttet at videreføre arealet som park. Det blev den danske landskabsarkitekt Edvard Glæsel, der blev betroet at ændre militærområdet til et grønt aktiv for byen og dens borgere.

  Anlægget af parken startede i 1897, og den kunne åbnes i år 1900. Størrelsen er på 21 hektarer, og her er der store træbeplantninger, plæner, stier, siddepladser og kanalen, der blandt andet deler Slotsparken fra Kongeparken/Kungsparken.

  I Slotsparken kan man se flere skulpturer. De frie tanker er symboliseret ved Carl Milles søjlebårne statue Mennesket og Pegasus/Människan och Pegasus fra 1950. Ved parkens kanal kan man se svensk-danske Gerhard Hennings Liggende Pige.

   

  Turning Torso

  Turning Torso

  Turning Torso er en 190 meter høj skyskraber, der siden åbningen i 2005 har været Malmøs moderne vartegn. Den blev rejst som Skandinaviens højeste skyskraber, og den ses da også viden om i Malmø. Turning Torso er bygget som beboelse, og den er derfor ikke almindeligt åben for publikum.

  Arkitekten bag den markante bygning er spanske Sebastian Calatrava, der har tegnet Turning Torsos 54 etager i form at drejede kuber. Der er ni af disse kuber, og den øverste er drevet 90 grader i forhold til den nederste.

   

  Pildammsparken

  Pildammsparken er et dejligt parkområde med plæner og beplantning ved stedets smukke sø. Historisk var dammene i parken Malmøs drikkevandsreservoir, og for at beskytte dem ekstra blev der plantet de piletræer, der har givet navn til det store grønne område. I tiden som reservoir blev vandet ledt herfra gennem trærør til Store Torv/Stortorget, hvor den såkaldte Vandkunsten/Vattenkonsten distribuerede det til borgerne.

  I 1914 blev den store udstilling Baltiska Utställning holdt i Malmø, og den var bygget op omkring området, der nu udgør Pildammsparken. Dengang var en del af udstillingen lagt på nogle af de bynære marker. Efter Baltiske Utställning ønskede bystyret at bevare det store udstillingsområde som en skovpark i byen. Med den nye stadsingeniør fra 1920, Erik Bülow-Hübe, blev planerne dog ændret fra en skovpark til den mere designede park, som man kan opleve i dag.

  Det mest kendte og meget synlige bygningsværk i parken Pildammstårnet/ Pildammstornet, der stod færdigt i 1903 som et vandreservoir, der afløste tidligere løsninger i byens vandforsyning.

   

  Flere seværdigheder og mere info

  Køb pdf-bogen om Malmø her.

Ture fra byen

  Lund Domkirke

  Lund

  Byen Lund emmer af historie, og den er en af det nuværende Sveriges ældste byer. Den blev grundlagt som købstad af Danmarks kong Knud den Store i slutningen af 900-tallet, og han lod blandt andet et møntværk etablere. Det var således en vigtig by fra begyndelsen, og en kort overgang gjorde kong Erik Emune den til Danmarks hovedstad i 1130erne; deraf kommer betegnelsen Metropolis Daniæ. I 1104 var Lund blevet sæde for den nordiske ærkebiskop, og her boede op mod 4.000 indbyggere.

  Af seværdigheder står Lund Domkirke (Kyrkogatan 6) som den mest berømte. Kirken blev opført fra omkring af 1100 efter ikke mindst donationer fra Knud den Hellige. I 1145 stod den oprindelige kirke færdig, og af den er apsis og krypten bevaret til i dag. Kirken var vigtig i den danske middelalder, og mange møder blev holdt her. Flere begivenheder fandt også sted her; fx Anders Sunesens kroning af Valdemar II Sejr. Begge deltog i øvrigt i korstoget til Estland i 1219, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen den 15. juni. Anders Sunesen er begravet i tværskibet, mens den sidste danske biskop, Peder Winstrup, er begravet i krypten. Domkirkens nuværende tårne stammer fra en ombygning foretaget af Helgo Zettervall i 1800-tallets sidste årtier. De afløste de middelalderlige og med en højde på 65 meter er de et markant indslag i byens silhuet.

  Lund Universitet (Paradisgatan 2) blev grundlagt i 1666, og det er en institution, der med sine mange studerende sætter præg på hele byen. Universitetet blev etableret som en del af den brutale og traktakstridige forsvenskning, der skete i de tabte danske Skånelande efter 1658. Den smukke hovedbygning er opført i 1882 efter arkitekten Helgo Zettervalls tegninger. I den danske tid havde der dog været en forløber til universitetet i form af Akademiet i Lund, Studium Generale, der var grundlagt i 1425.

  En anden kendt uddannelsesinstituion er Katedralskolen (Stora Södergatan 22), der blev grundlagt i 1085 af Knud den Hellige, og den er derved Danmarks ældste skole.

  Læs mere om Lund

   

  Jakriborg

  Jakriborg er en af de mest anderledes og overraskende seværdigheder i omegnen af Malmø. Det er en bydel i den lille by Hjärup, men ikke hvilken som helst bydel. Jakriborg er nemlig bogstaveligt talt opført på en pløjemark i 1990erne i en middelalderlig stil som kendt fra hansestæderne langs Østersøen.

  Når man går i Jakriborgsgader kan man let føle sig hensat til gamle dage i ny kontekst, og det er en spændende oplevelse. Gavlhuse og små porte er blot eksempler fra bydelen, der har fået sit navn fra initiativtagerne Jan og Krister Berggrens fornavne.

  Jakriborg er et fornemt eksempel i Skandinavien på den såkaldte New Urbanism, hvor hele byer bliver opført i lille skala. Bydelen Jakriborg er af en ganske beskeden størrelse, men man føler sig grundet byplanlægningen hensat til en fornemmelse af et større rum, idet der er bygget forholdsvis højt og tæt.

  Stemningen i Jakriborg er også meget fin om aftenen, når byens gadelamper i gammel stil lyser og giver en god atmosfære.

   

  Landskrona Citadel

  Landskrona

  Landskrona blev grundlagt af Danmarks kong Erik af Pommern som danske Landskrone, og den nævnes første gang i starten af 1400-tallet. Det lille fiskerleje Sønder Sæby lå i forvejen her ved en af denne del af Danmarks bedste naturhavne. Landskrona er gennem århundrederne vokset til en af Skånes største byer, og her er en dejlig stemning og flere fine seværdigheder at opleve.

  Kong Christian III etablerede et citadel (Citadellvägen) i Landskrone i 1549, og det står i dag meget fint bevaret med et stort voldanlæg. Citadellet er også betegnet som et slot, og det stod færdigt i 1559. Omgivet er en ringmure og brede voldgrave er det godt beskyttet; der var kun adgang over en vindebro. Fra området kan man også se byens karakteristiske vandtårn.

  De små ruiner af Johannes Døberen Kirke/Sancti Johannis Baptistae Kyrka (Borgmästergatan) er også seværdige, hvis man kan forestille sig den historiske kirke, der før en nedrivning i 1750erne var Skånes største efter domkirken i Lund. Svenskerne rev den ned, idet man fra kirketårnet kunne overskue byens citadel og derved forsvar. Kirken blev oprindeligt bygget i 1424, og stedet er i dag markeret med et kors i den gamle kirke.

  Sofia Albertina Kirke (Kungsgatan) er den svenske afløser for Johannes Døberen Kirke. Opførelsen startede i 1754, og byggeriet var færdigt i 1788. Dens navn kommer fra kong Gustav IIIs søster.

  Man kan se nærmere på byens interessante historie i Landskrona Museum (Slottsgatan), der er indrettet i Adolf Fredriks Kaserne, der er opført i 1760erne.

   

  Helsingborg

  Helsingborg er Skånes næststørste by, og her kan man opleve en fin maritim stemning og historiske bygningsværker. Byen er en af de ældste i det område, der i dag udgør Sverige; den blev grundlagt i Danmark i 1085 på den strategisk vigtige position overfor Helsingør og derved ved Øresunds smalleste sted. Netop dette faktum har sat præg på byen; ikke mindst efter indførelsen af Øresundstolden i 1429. Tolden skulle betales af alle passerende skibe, og den var en af den danske konges største indtægtskilder. En anden betydende del af historien var i 1892, hvor der blev indsat togfærger på overfarten til danske Helsingør, og bil- og passagerfærger er fortsat en vigtig del af byens identitet.

  Helsingborgs havnefront er seværdig, og man kan gå en dejlig promenade fra færgeterminalen Knutpunkten mod nord gennem lystbådehavnen og til en af byens strande. Af dominerende bygningsværker ligger Helsingborgs smukke rådhus (Stortorget 3) umiddelbart i centrum, og i gaderne bag det knejser Kärnans tårn (Stortorget) og står som en markant silhuet i byens skyline.

  Rådhuset er færdigopført i 1897 efter den på det tidspunkt blot 26-årige arkitekt Alfred Hellerströms bidrag i en konkurrence udskrevet af bystyret i 1889. Stilen er nygotisk inspireret med fire hjørnetårne og et 65 meter meter højt klokketårn. Rådhusets ydre står smukt, og indvendigt er der fine glasmosaikvinduer.

  Kärnan er et tårn og tidligere fæstning bygget med navnen Kernen på højdedraget Landborgen. Man mener dog, at der allerede fra vikingetiden var et forsvar her for at beskytte oversejlingen mellem Sjælland og Skåne. Det nuværende Kernen blev bygget i 1310erne, men hele fæstningen blev med undtagelse af tårnet revet ned af Sveriges kong Karl XI, idet Danmark havde indtaget borgen under Skånske Krig 1675-1679. Derefter forfaldt Kernen til 1893, hvor en restaurering blev igangsat. I 1903 blev de store trappeterrasser foran Kernen anlagt.

  Man kan også besøge Dunkers Kulturhus (Sundstorget), der blev indviet i 2002. Det er et sted for diverse kunst, musik, teater med mere. Kulturhuset er tegnet af danske Kim Utzon og opkaldt efter Henry Dunker, hvis fond donerede midler til byggeriet.

  Læs mere om Helsingborg

   

  Rosenborg Slot

  København

  København er Danmarks hovedstad, hvor seværdighederne er mange og afstandene små. København er også den største by i Skandinavien og Øresundsregionen, som har udviklet sig hastigt siden Øresundsbroens åbning i år 2000.

  At være et betydende centrum er ikke nyt for byen, gennem tiden er både Sverige og Norge fx blevet regeret fra København, der gennem århundrederne har været kongens by med slotte, kirker og haver.

  Københavns middelalderprofil med de mange smukke tårne er uforglemmelig, og en spadseretur eller sejlads gennem byen er meget stemningsfuld og et must under et besøg. Gå også gennem de små gader og stræder, der tit giver overraskende kig til de kendte og nye seværdigheder.

  Gastronomisk, kulturelt og hvad angår shopping byder København på en række gode oplevelser, det blot gælder om at benytte. Så er det kun ekstra godt, at den berømte danske hygge også er en del af besøget i Wonderful Copenhagen.

  Blandt de utallige seværdigheder er Tivoli, Nyhavn, Christiansborg Slot, Amalienborg, Frederiks Kirke (Marmorkirken), Rosenborg og Rådhuspladsen.

  Læs mere om København

Køb og download den fulde PDF Guide
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Shopping
Med børn

  Legeplads

  Sagolekplatsen
  Slottsparken

   

  Park

  Folkets Park
  Amiralsgatan 35
  malmofolketspark.se

   

  Teknik og søfart

  Teknikens och Sjöfartens Hus
  Malmöhusvägen 7A

   

  Sejltur

  Båtsightseeing
  Norra Vallgatan
  stromma.se

   

  Forlystelsespark

  Tivoli
  Vesterbrogade, København, Danmark
  tivoli.dk

   

  Zoologisk have

  Zoologisk Have
  Roskildevej 32, København, Danmark
  zoo.dk

   

  Akvarium

  Den Blå Planet
  Jacob Fortlingsvej 1, Kastrup, Danmark
  denblaaplanet.dk

Gode links
Historisk overblik

  Byen grundlægges

  På det stedet for Malmøs beliggenhed lå det allerede en mindre bonde- og kirkeby fra midten af 1100-tallet ved det nuværende Trianglen. Den egentlige by Malmø menes grundlagt i 1250erne som en befæstet kajplads ærkebiskop Jacob Erlandsen, der residerede i Lund cirka 20 kilometer nordøst herfra. Det oprindelige navn på bosættelsen var Malmhaug, der betyder malmhøjen, og byen lå på kirkens jorder væk fra den tidlige bondeby.

   

  Storbyen i Danmark

  Gennem tiden udviklede den strategisk velbeliggende by sig, og i 1400-tallet havde Malmø udviklet sig til at være en af Danmarks vigtigste og største byer. Her boede omkring 5.000 mennesker, og Hanseforbundet handlede regelmæssigt på byens markeder. Det var ikke mindst Øresunds rige sildefiskeri, der var byens store indtægtskilde. Det var også i 1400-tallet, Malmø fik sit byvåben. Det skete i 1437, hvor Erik af Pommern tildelte det i form af to griffer. Griffen præger stadig byens våben, og den kom fra kongens eget våbenskjold fra Pommern.

  Kort forinden, i 1434, var et citadel blevet etableret syd for selve Malmø; det er det nuværende Malmøhus. Malmøhus blev suppleret af en række andre forsvarsværker, der gjorde den til mest befæstede i det nuværende Sverige.

   

  1500-tallets opgør

  I 1500-tallet kom protestantismen tidligt til Malmø. Reformationen slog igennem i årene 1527-1529, og dermed blev byen en af de første i Skandinavien til at bekende sig til Martin Luthers teser. Det var Claus Mortensen, der begyndte at prædike Luthers ord, og Malmø blev derved startskuddet på reformationen i Lunds stift.

  Den borgerkrigslignende Grevens Fejde rasede i Danmark efter kong Frederik Is død i 1533. Malmø stod på linje med København på Christian IIs side mod indsættelsen af Christian III; byen frygtede blandt andet et adelsvælde og genindførelse af katolicismen. Efter fejdens tid i årene 1534 til 1536 accepterede Malmø Christian III og opnåede sine mål af netop selv at kunne vælge sine præster indenfor de protestantiske tro samt at friholde sig fra adelsstyre.

   

  Tabet af Malmø og Skåne

  1600-tallet blev omvæltningens store tid i Malmø. I sommeren 1644 belejrede Sverige byen, hvilket gentog sig året efter; begge gange uden større konsekvenser. De kom dog med Freden i Roskilde i 1658, hvor Danmark måtte afstå landsdelene Skåne, Halland og Blekinge, og med dem også Malmø. Senere i samme århundrede forsøgte Danmark at generobre ikke mindst Skåne, men den månedlange belejring af den skånske hovedby i 1677 endte uden succes, og Malmø forblev svensk.

   

  1700-tallet og industrialiseringen

  I begyndelsen af 1700-tallet var der cirka 2.300 indbyggere i Malmø, men dette tal faldt til omkring 1.500 i århundredets første årtier. Det skyldtes både pestepidemier og tab i krige, som kong Karl XII beskæftigede sig selv og landet med. 1700-tallet endte dog med stigende vigtighed og derved en større tilflytning, idet en moderne havn blev anlagt her.

  Industrialisering kom til Malmø i 1800-tallet, som det var tilfældet så mange andre steder i Europa. En af de store industrier blev skibsbygning. I 1840 blev værftet Kockums åbnet, og det blev til et af verdens største værfter. Jernbanen underbyggede snart efter Malmøs position, idet den åbnede mod Lund i 1856. De følgende år blev Södra Stambanan åbnet, og via 483 kilometer og byen Katrineholm gav den forbindelse med hovedstaden Stockholm.

  Flere industrier flyttede til byen, der voksede hastigt gennem århundredet. I 1870 var Malmø vokset, så den var Sveriges tredjestørste by; kun Stockholm og Göteborg var nu større, og ved udgangen af 1800-tallet boede der omkring 60.000 i den sydsvenske by.

   

  Baltiska Utställning og 1900-tallet

  I årtierne omkring år 1900 blev der bygget meget i Malmø, og mange større ejendomme skød op. Kontor- og beboelseshuse, kirker, en større banegård og et nyt centralposthus er blot få eksempler fra denne tid.

  Den Baltiska Utställning blev holdt i sommeren 1914, og det var det største arrangement i Malmøs historie. Sverige, Danmark, Tyskland og Rusland deltog, og portene var åbne fra 15. maj til 4. oktober. 850.000 gæster besøgte stedet. Udstillingen var en industrimesse, men her var også en del med landbrug og en med kunst, og så var der desuden musik- og idrætskonkurrencer. Folkeligt var der forlystelser og restauranter.

  Mange industrier skød også op disse år i byen, der omkring år 1900 havde passeret Norrköping i indbyggertal og dermed var blevet Sveriges tredjestørste by. Gennem 1900-tallet var værftet Kockums den mest kendte arbejdsplads i byen, og virksomhedens store kran var et symbol på arbejderbyen.

  Mellemkrigstiden blev også en vækstperiode trods depression og økonomisk trange kår. Malmøs lufthavn, Bulltofta, var et af anlægsarbejderne i disse år. Efter 2. Verdenskrig fortsatte væksten, og mange nye forstæder blev anlagt og opført. Flere store begivenheder kom også til byen, der blandt andet var en af de svenske værtsbyer ved verdensmesterskaberne i fodbold i 1958.

   

  De seneste årtier

  Slutningen af 1900-tallet prægede først Malmø i negativ retning. Der var recession i landet i 1970erne, og det ledte til mange virksomhedslukninger og stigende arbejdsløshed. Den tidligere industrispydspids i byen, værftet Kockums, måtte med årene også lukke, og den nedgående spiral med vigende indbyggertal varede til midten af 1990erne, hvor en større revitalisering af byen blev igangsat. I midten af den værste krise i starten af 1990erne kom en folkefest dog til byen i form af en værtsrolle for nogle kampe ved europamesterskaberne i fodbold i 1992.

  I 1998 blev et nyt universitet åbnet på Kockums tidligere værftsareal, og to år senere kunne Øresundsbroen indvies syd for byen. Med den blev vejen mod Danmarks hovedstad og Skandinaviens største by, København, etableret, og siden da har byerne sammen med oplandet udviklet sig som Øresundsregionen. De tidligere havneområder i Malmø er de seneste år blevet kraftigt udbygget, og i 2005 kunne den karakteristiske bygning Turning Torso indvies som byens moderne vartegn og et symbol på det fremadstræbende og moderne Malmø, der præger byen i dag.