Se på kortet

København, Denmark

Læs om byen

København er Danmarks hovedstad, hvor seværdighederne er mange og afstandene små. København er også den største by i Skandinavien og centrum i Øresundsregionen, som har udviklet sig hastigt i Danmark og Sverige siden Øresundsbroens åbning i år 2000.

Københavns middelalderprofil med de mange smukke tårne er uforglemmelig, og en spadseretur eller sejlads gennem byen er meget stemningsfuld og et must under et besøg. Gå også gennem de små gader og stræder, der tit giver overraskende kig til de kendte og nye seværdigheder.

Tivoli, Nyhavn og Den Lille Havfrue vil være på de fleste turisters plan, men her er også meget andet som fx det politiske Christiansborg Slot, det kongelige Amalienborg Slot og smukke kirker med Marmorkirken, Københavns Domkirke og Helligåndskirken som nogle af de mest kendte.

Gastronomisk, kulturelt og hvad angår shopping byder København på en række gode oplevelser. Besøg fx Statens Museum for Kunst, Rosenborg og Glyptoteket og nyd en afslappende vandretur med cafeer og shopping på Strøget.

Andre seværdigheder

  Vor Frelsers Kirke

  • Vor Frelsers Kirke: Den nuværende Vor Frelsers Kirke blev opført i perioden 1682-1696 i nederlandsk barokstil. Kirken er særligt kendt for sin udvendige spindeltrappe på det 86 meter høje tårn, hvor kan kan gå hele vejen til toppen med en fremragende udsigt som belønning.
  • Rådhuspladsen: Rådhuspladsen er Københavns centrale plads, og her ligger byens imponerende rådhus, der blev opført i Martin Nyrops nationalromantisk stil inspireret af italiensk renæssance i perioden 1892-1905.
  • Christiansborg Slotskirke: Christiansborgs Slotskirke står i dag i klassicisme fra 1800-tallet, men den kirkelige historie på Christiansborg og Københavns Slot strækker sig tilbage til biskop Absalons borg.

  Operaen

  • Operaen: Operaen er navnet på Det Kongelige Teaters operahus på Holmen. Operaen blev bygget af og foræret til den danske stat af skibsreder Mærsk McKinney-Møller og byder bl.a. på en smuk foyer.
  • Strøget: Strøget er Københavns berømte forretningsstrøg, der med en længde på mere end en kilometer regnes som en af verdens længste gågader. Strøget forbinder Rådhuspladsen med Kongens Nytorv.
  • Helligåndskirken: Helligåndskirkens historie går tilbage til slutningen af 1200-tallet, hvor biskop Johannes Krag grundlagde Helligåndshuset som verdsligt hospital for de fattige syge eller ensomme ældre borgere. Kirken er nyere, mens Helligåndshuset fra 1296 er en af byens ældste bygninger.
  • Holmens Kirke: I 1619 indrettede Kong Christian IV en marinekirke i Frederik II's gamle ankersmedje. Den blev ombygget i den typiske renæssancestil, som kendetegner mange af Christian IVs bygninger.

  Det Kongelige Teater

  • Det Kongelige Teater: Det Kongelige Teater er Danmarks mest berømte teaterscene. Den nuværende teaterbygning blev tegnet af Vilhelm Dahlerup og opført i årene 1872-1874 som afløser for et tidligere teater fra 1748.
  • Kanal- og havnerundfart: En havnerundfart er en god mulighed for at danne sig et overblik over det relativt store, interessante område omkring havneløbet og ad kanalerne på Amager og omkring Slotsholmen.
  • Botanisk Have: Botanisk Have blev anlagt i Københavns grønne bælte, der tidligere udgjorde byens volde og voldgrave. Haven hører under Københavns Universitet og er et dejligt rekreativt område tæt på bycentrum med mange fine anlæg og et stort drivhus.

  Nyboder

  • Nyboder: Kong Christian IV lod de charmerende husrækker i Nyboder bygge i årene 1631-1641 som verdens første rækkehusbebyggelse. De smukke rækkehuse er bevaret med deres særlige stemning og med gadenavne som fx Krokodillegade.
  • Københavns Hovedbanegård: Københavns Hovedbanegård blev indviet 1911, og de store banegårdshaller er Nordens fornemste eksempel på datidens storslåede jernbanebyggerier.

  Christianshavns Kanal

  • Christianshavns Kanal: Christianshavns Kanal er gravet og anlagt på samme tid som bydelen Christianshavn, hvilket vil sige under kong Chistian IVs tid i 1600-tallet. Kanalen skærer sig gennem bydelen og er blandt Københavns hyggeligste byrum.
  • Tivoli: Tivoli er Københavns dejlige forlystelsespark fra 1843 og et absolut must ved et besøg i den danske hovedstad. Forlystelsesparken rummer både restauranter, koncertscener, smukke blomsteranlæg og naturligvis forlystelser for store og små.

  Frederiksberg Slot

  • Frederiksberg Slot: Frederiksberg Slot blev bygget som sommerslot i perioden 1699-1703 af kong Frederik IV, der fik inspiration til byggeriet i specielt Italien. Sammen med Frederiksberg Have og Søndermarken udgør slottet et af byens største rekreative områder.
  • Flere seværdigheder og mere info: Køb pdf-bogen om København her.

Historisk overblik

  Den første bosættelse
  I Københavnsområdet har der eksisteret bopladser i mere end 6.000 år, og fra omkring år 700 lå der et permanent fiskerleje på det sted, der i dag udgør byens centrum. Der er fundet spor af bådebroer ved Gammel Strand, og omkring Kongens Nytorv er der udgravet rester af en vikingegård.

  Det menes, at fiskerlejets havn lå omkring dagens Vingårdsstræde, og at der herfra blev fisket efter sild og sejlet til Skåne. Fra havnen vej der veje, der løb langs det, der senere blev til Købmagergade og Strøget.

  Havn og middelalderen
  København nævnes første gang i 1043 med navnet Havn, der fortsat var en ganske ubetydelig landsby ved havet. Da handlen i området øgedes, ikke mindst mellem Roskilde og hovedbyen Lund i det danske Skåne, voksede Havn gradvist.

  Kong Valdemar den Store tildelte i 1150 biskop Absalon magten over Havn, og i 1167 grundlagde han den nye borg og med den købmændenes by, København. Borgen virkede både som residens og som et fort, der skulle holde sørøvere væk fra den stadigt større by.

  Københavns voksende velstand gjorde byen til en ny konkurrent i Østersøområdet, og nordtyske Lübeck angreb byen to gange i 1200-tallet. Begge gange blev København hurtigt genopbygget. Det var også årene, hvor biskop Erlandsen gav København købstadsrettigheder; det skete i 1254.

  I 1334 havde befolkningstallet nået 5.000 mennesker, og Gammeltorv var nu et vigtigt mødested i landet. Byens udvikling havde også tiltrukket mange tyskere, der medvirkede til øget udvikling. I midten af århundredet fik kongemagten erobret København fra kirken, men inden længe kom det til en nedtur for byen.

  I 1368 angreb af flåde fra Hanseforbundet, og København blev lagt i ruiner. Byens borg blev også ødelagt ved den lejlighed, og herefter var Københavns vækst sat tilbage i en del år. Kongen leverede byen tilbage til kirken i 1375, og antallet af indbyggere menes at have ligget på cirka 4.000 på denne tid.

  Kalmarunionen
  I 1397 blev København centrum for det samlede Norden under Kalmarunionen. Det skete, da dronning Margrethe I giftede sig med Norges konge. Hun blev også den reelle hersker over Sverige og øvrige områder i unionen. København var dog fortsat kirkens by, idet det var Roskildebispen, der bestemte her.

  I 1417 fik kongemagten ved kong Erik af Pommern tilbageerobret magten over København fra kirken, og byen blev nu residens for regenterne.

  København lå centralt i Riget, der bestod af Danmark, Norge og Sverige, og byen blomstrede og blev hurtigt også militært og politisk centrum. Kong Christian I var den første, der blev kronet i København, og han satte gang i opførelsen af nye bygninger og institutioner, blandt andet Københavns Slot og universitetet, der er fra 1479.

  Reformation og Christian IV
  Reformationen nåede Danmark og København i 1536, men i årene inden havde der været indenlandske stridigheder, der endte med, at kong Christian III smed biskopperne i fængsel og proklamerede den protestantiske tro, der fortsat er Danmarks statsreligion.

  1596 blev Christian IV kronet til konge, og i sin regeringstid satte han om nogen sit præg på København. Mange af byens fineste bygninger er opført i hans tid, blandt andet Rosenborg, Rundetårn, Børsen, Nyboder, bydelen Christianshavn og det smukke Frederiksborg Slot.

  Københavns areal blev nærmest fordoblet med udvidelsen mod nord og til Christianshavn, som begge lå indenfor de nye voldanlæg, der blev etableret. Havnen blev ved samme lejlighed udviklet kraftigt, og til at huse de mange nye søfolk i den større flåde blev rækkehusene i Nyboder opført.

  Enevælden og 1700-tallet
  Danmark havde desværre tabt Skåne, Halland og Blekinge i 1658, og som udløber deraf blev der holdt rigsdag i København i 1660. Ved det møde blev adelsvældet nedlagt til fordel for enevælden.

  På trods af, at København ikke længere lå i centrum af kongeriget, voksede byen til stadighed, og i begyndelsen af 1700-tallet boede der 60.000 mennesker i byen, og alle var fortsat hovedsageligt henvist til det lille område i den oprindelige middelalderbykerne.

  Store Nordiske Krig brød ud i år 1700, og Danmark blev allieret med Ruslands Peter den Store i kampene mod Sverige. En svensk-engelsk-hollandsk flåde belejrede og bombede København samme år, men byen kom gennem angrebet uden større skader. En følge af handlingen blev dog, at Danmark for en tid trak sig ud af krigen, og Københavns befæstning blev udvidet for at gøre byen mindre sårbar for eventuelle gentagelser.

  I 1711 blev byen ramt af en pestepidemi, hvor en tredjedel af befolkningen døde, og senere i århundredet blev København ramt af to store alvorlige brande, i 1728 og igen i 1795, der ødelagde store områder af byen. Det blev startskuddet til et stort nybyggeri af større stenhuse, som man kan se i nogle af byens kvarterer i dag.

  Engelske terrorbomber
  Ødelæggelserne af byen fortsatte i 1801 og 1807, hvor den engelske flåde bombede København fra søsiden under det, der regnes for verdens første terrorbombardement.

  I 1801 havde engelsk Lord Nelson belejret den danske hovedstad, uden at det kom til et egentligt angreb på byen. I 1807, da England ville forhindre den neutrale store danske flåde i at falde i franske Napoleons hænder, blev byen belejret fra august måned. En kolossalt bombardement blev indledt den 2. september, og det varer til 5. september. 1.600 indbyggere dør, 300 huse og byens højeste kirketårn blev sammen med meget andet også ødelagt.

  Terrorbombardement brugte blandt andet nye rakettyper, som satte ild til byen og ramte civile mål. Efter bombardementet beslaglagde England den danske flåde, og uden den kunne København ikke opretholde sin førende og lukrative handelsposition i Østersøområdet.

  1800-tallets København
  Efter de engelske terrorbomber i 1807 og det deraf afledte tab af Norge i 1814 havde københavnske købmænd ikke længere monopol på handelen på Norge, og med den stærkt mindskede flåde prægede dårlig økonomi og kummerlige tider årtierne efter Napoleonskrigenes afslutning.

  1800-tallet blev dog også Danmarks og derved Københavns guldalder, hvor kunstnere og videnskabsmænd gjorde sig gældende internationalt. H.C. Andersen, Søren Kierkegaard og Bertel Thorvaldsen var blandt dem, der prægede tiden.

  Gennem 1800-tallet udviklede København sig generelt voldsomt. Industrialisering kom til byen. Her blev anlagt store skibsværfter og anden industri, i 1847 blev den første jernbane anlagt til Roskilde. Byens middelaldervolde blev også nedlagt, så store nye boligområder opstod i de nuværende brokvarterer og på Frederiksberg, og det medførte et boom i befolkningstallet.

  Kongens residensslot, Christiansborg, blev i væksttiden ramt af en ny brand, og kongefamilien flyttede til den nuværende regentbolig på Amalienborg. Christiansborg stod nogle år som brandtomt, men det store kompleks blev genopført i starten af 1900-tallet som landets nye parlament.

  1900-tallet til i dag
  I starten af 1900-tallet fortsatte Københavns nærmest eksplosive vækst med anlæggelse af store nye forstæder på Sjælland og på Amager. København rundede 500.000 indbyggere og var derved en international storby. Byens nye rådhus og stort anlagte hovedbanegård blev åbnet med få års mellemrum, og byplanen blev moderniseret.

  Københavns bygninger kom nådigt gennem 2. Verdenskrig, hvor der kun blev foretaget ganske få bombardementer, og det var en af grundene til, at byen hurtigt efter krigen på ny blev knudepunkt for Skandinavien; fx for lufttrafikken, hvor SAS etablerede sit knudepunkt i Københavns Lufthavn i Kastrup.

  Københavns net af S-tog blev løbende udbygget i takt med byens udvikling efter den såkaldte fingerplan, der blev vedtaget i 1947. Sporvognene kørte stadig i byens gader, men dette ophørte i 1972, hvor busser og biler havde overtaget trafikken.

  Udbygningen er fortsat gennem sidste halvdel af 1900-tallet, hvor nye store projekter blev vedtaget. Det gjaldt fx den helt nye Ørestad og anlægget af Københavns undergrundsbane, hvis første linje blev åbnet i 2002.

  I 2000 blev København landfast med de tidligere danske områder i det nuværende Sverige. Øresundsbroen blev anlagt, og udviklingen af København og Øresundsområdet som en central del af Østersøregionen blev derved skudt i gang; og Københavns position er derved som hovedstadens historiske position op gennem byens første århundreder.

Topseværdigheder

  Rosenborg Slot

  • Rosenborg Slot: Rosenborg Slot er et lystslot, som kong Christian IV byggede 1606-1634 på dette sted, der i samtiden lå udenfor byens volde og derved nærmest på landet til trods for nærheden til den danske hovedstad. Slottet er indrettet som museum, hvor man bl.a. kan se de danske kronjuveler.
  • Nationalmuseet: Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske hovedmuseum. Historisk startede museet som Det Kongelige Kunstkammer, der blev grundlagt af kong Frederik III i midten af 1600-tallet. I dag ligger museets hovedsæde i Prinsens Palæ, og man kan se fornemme samlinger her.

  Glyptoteket

  • Ny Carlsberg Glyptotek: Dette er et af Københavns førende museer. Den smukke museumsbygning blev opført i 1897-1906 af Carlsbergs brygger Jacobsen til at rumme hans private kunstsamling. Siden da er samlingen vokset med mange fine værker som fx egyptiske mumier.
  • Børsen: Københavns børsbygning blev opført af kong Christian IV i 1619-1640 som en stor markedshal. Bygningen er overdådigt udsmykket i renæssancestil og kendt for det karakteristiske, snoede dragespir.

  Christiansborg Slot

  • Christiansborg Slot: Christiansborg Slot er Danmarks tidligere kongeslot og nuværende sæde for bl.a. Folketinget. Det imponerende slot blev opført i 1907-1928 efter Thorvald Jørgensens tegninger som det tredje Christiansborg. Tårnet er et centralt element og når en højde på 106 meter højt, hvilket gør det til Københavns højeste.
  • Thorvaldsens Museum: Thorvaldsens Museum blev opført i 1839-1848 efter Thorvald Bindesbølls tegninger; stilen er dansk klassicisme. Museet rummer mange af den verdensberømte billedhugger Bertel Thorvaldsens værker.

  Rundetårn

  • Rundetårn: Bygningerne Rundetårn og Trinitatis Kirke blev bygget under kong Christian IV. Byggeriet af komplekset startede i 1637, og tårnet stod færdigt i 1642. Rundetårn er kendt for den snoede gang, der fører fra gadeplan og helt op under udsigtsplatformen, hvorfra der er et fornemt kig over Københavns tage.
  • Vor Frue Kirke: Den 60 meter høje og 83 meter lange Vor Frue Kirke er domkirke i Københavns Stift og således hovedkirken i den danske hovedstad. Arkitekturen er klassicistisk, og i kirken kan man se mange smukke skulpturer af Bertel Thorvaldsen.

  Nyhavn

  • Nyhavn: Gaden med kanalen Nyhavns hyggelige atmosfære er meget berømt og tiltrækker altid mange københavnere og turister. H.C. Andersen boede på to adresser i gaden, som tidligere havde et ganske blakket ny.
  • Frederiks Kirke (Marmorkirken): Grundstenen til Frederiks Kirke, der ofte blot kaldes Marmorkirken, blev lagt af kong Frederik V i 1749. Den er en af Københavns mest monumentale værker og blev opført med Europas tredjestørste kirkekuppel.

  Statens Museum for Kunst

  • Statens Museum for Kunst: Statens Museum for Kunst er Danmarks nationalgalleri, og det indeholder dansk og international kunst fra 1300-tallet til i dag. Man kan opleve fine samlinger fra bl.a. Danmarks guldalder.
  • Den Lille Havfrue: Den verdensberømte Lille Havfrue er en skulptur, der blev produceret af Edvard Eriksen i 1913. Den er udført som illustration af H.C. Andersens eventyr med samme navn, og den er en af Københavns mest besøgte steder.

  Kastellet

  • Kastellet: Kastellet er et enestående velbevaret fæstningsanlæg, der blev grundlagt 1624 af kong Christian IV som Sankt Annæ Skanse. Hele anlægget er bevaret med volde, bastioner, bygninger og en af de historiske møller.
  • Amalienborg Slot: Amalienborg Slot er residens for den danske kongefamilie og har været det siden Christiansborgs brand i 1794. Slotsanlægget er et af Europas fineste rokokobyggerier, og det består af fire næsten ens palæer omkring slotspladsen, hvor man kan se en rytterstatue af Frederik V.
  • Flere seværdigheder og mere info: Køb pdf-bogen om København her.

Ture fra byen

  Grundtvigskirken

  • Grundtvigs Kirke: Denne kirke er en af Københavns nyere, store seværdigheder. Grundstenen til Grundtvigs Kirke blev lagt i 1919, og kirken blev indviet i Kåre Klints design i 1940. Kirken er en moderne udgave af gotiske, europæiske katedraler.
  • Frederiksborg Slot: Frederiksborg Slot er en af de smukkeste seværdigheder i Nordeuropa og hører til blandt verdens kønneste og mest harmoniske slotsanlæg. Selve slottet og den overdådige slotskirke er indrettet som museum, og hertil kommer slotsparken med bl.a. den berømte barokhave.
  • Fredensborg Slot: Fredensborg Slot blev opført i barokstil i 1719-1724 af kong Frederik IV. Slottet er senere blevet udvidet. Fredensborg Slot fik sit navn efter fredsslutningen på Store Nordiske Krig, der hærgede i de første årtier af 1700-tallet.
  • Louisiana: Louisiana er et berømt museum for moderne kunst, der slog dørene op i 1959. Samlingerne rummer både dansk og international kunst, og man kan bl.a. opleve værker af Picasso og Andy Warhol.

  Kronborg Slot

  • Kronborg Slot: Kronborg Slot er et af Danmarks nationale symboler og kendt i hele verden som Hamlets Slot. Beliggenheden i Helsingør med vandet på tre sider er meget smuk, og borganlægget er et af Danmarks flotteste og mest imponerende.
  • Roskilde Domkirke: I Roskilde kan man se den store Roskilde Domkirke, der med sine majestætiske tvillingetårne rejser sig op over resten af byen. Den er en af landets største kirker og optaget på UNESCO’s liste over verdens kulturarv. Man kan se utallige konge- og dronningegrave i kirken.

  Malmøhus Slot

  • Malmø: I Øresundsregionen er svenske Malmø Københavns søsterby, og her er der mange seværdigheder. På vejen til byen kan man opleve turen over Øresundsbroen, og i Malmø er der både ting at se fra Skånes danske og nuværende svenske tid. Mest kendt er Malmøhus Slot og skyskraberen Turning Torso.

Køb og download den fulde PDF Guide
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Shopping
Med børn
Gode links