Site logo
Se på kortet
Læs om byen

Aarhus er stemningsfuld med dejlige strøggader som fx strækningen mellem byens hovedbanegård og Aarhus Domkirke. Seværdighederne ligger for manges vedkommende i samme område, hvorfra der også er adgang til det skønne og relativt nyskabte miljø langs Aarhus Å.

Aarhus’ kirker står også som nogle interessante seværdigheder. Byens domkirke er en af landets største kirker, og den nærliggende Vor Frue emmer af karakter fra middelalderen. Kontrasten herfra til de nye byggerier på Aarhus’ havneområde er stor og perspektivrig som hver deres samtiders arkitektoniske perler.

Aarhus har også spændende museer, hvor nogle af de kendte er kunstmuseet ARoS og det fantastiske købstadsmiljø fra en svunden tid i Den Gamle By. Den Gamle By er et enestående købstadsmuseum med en samling ældre huse, der er flyttet hertil, og i tillæg hertil kan man besøge miljøer, der står som tidslommer fra fx flere perioder i 1900-tallet.

I omegnen af Aarhus står seværdighederne også i kø, og der er stor variation i mulighederne. Smuk natur, gamle herregårde og spændende forlystelsesparker for børn i alle aldre er blot noget af det, man kan vælge at se. For de maritimt interesserede er både S/S Hjejlen og Fregatten Jylland internationalt enestående oplevelser.

Topseværdigheder

  Aarhus Domkirke

  • Aarhus Domkirke: Aarhus Domkirke er den vigtigste kirke i Aarhus Stift. Kirkebyggeriet blev påbegyndt omkring år 1200 i romansk stil ved biskop Peder Vognsen. Resterne af den romanske kirke, der brændte i 1330, kan man fortsat se i dag i den nu gotiske katedral. Domkirken blev udbygget indtil slutningen af 1400-tallet.
  • Aarhus Rådhus: Aarhus Rådhus er sæde for både byrådet i Aarhus og byens administration. Samtidig er rådhuset et af den østjyske storbys mest kendte bygningsværker. Det fredede rådhus er opført i årene 1938-1941 af Arne Jacobsen og Erik Møller, og siden da er bygningen med det 60 meter høje rådhustårn blevet Aarhus’ vartegn.

  Aros, Aarhus

  • ARoS Aarhus Kunstmuseum: ARoS er Aarhus’ største kunstmuseum og med sin store udstillingsbygning også et af de mest omfangsrige i Skandinavien. ARoS åbnede i 2004 i en moderne museumsbygning, der er tegnet af arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen. Museet er kubistisk i sten og glas i ti etager med en grundflade på godt 50×50 meter.

  Den Gamle By, Aarhus

  • Den Gamle By: Museet blev startet 1914 med udgangspunkt i den gamle borgmestergård fra Aarhus, der var opstillet i 1909 i forbindelse med en landsudstilling, og tre andre bygninger, der blev flyttet til området for at blive bevaret.
  • Flere seværdigheder og mere infoKøb pdf-bogen om Aarhus her.

QUIZ

[onionbuzz quizid=2][/onionbuzz]

Andre seværdigheder

  Isbjerget, Aarhus

  • Havneholmen: I Aarhus er store arealer af tidligere industrihavneområder blevet nybygget med arkitektonisk interessante bygninger. Man kan gå en tur og og kigge på fx det karakteristiske hvide Isbjerget.
  • Vikingemuseet:  Ved udgravninger til den moderne bankbygning på Sankt Clemens Torv blev der fx fundet rester af byens gamle vikingevolde, og de kan nu opleves på Vikingemuseet, der er indrettet på fundstedet.

  Dokk1, Aarhus

  • Dokk1: Dokk1 er navnet på det aarhusianske kulturflagskib ved Aarhus Havn. Dokk1 rummer forskellige institutioner, som ikke mindst tæller Aarhus Hovedbibliotek, borgerservice og sale med plads til fx teater og koncerter.
  • Strøget: De to gader Ryesgade og Søndergade danner sammen med Sankt Clemens Torv den centrale gågade i Aarhus. Gaden går også under navnet Strøget og er med omkring 850 en af Jyllands længste handelsstrøg.

  Aarhus Teater

  • Aarhus Teater: Dette er byens store teaterscene. Den smukke bygning blev opført i 1890erne på initiativ af teaterinteresserede borger, og det var den kendte arkitekt, Hack Kampmann, der tegnede teatret.

  Aarhus Å

  • Aarhus Å: Gennem centrum af Aarhus kan man gå en tur langs Aarhus Å og bl.a. nyde det hyggelige cafémiljø, der ligger langs Åboulevarden. Her er der hygge og et dejligt udeliv.
  • Flere seværdigheder og mere infoKøb pdf-bogen om Aarhus her.

Ture fra byen

  Fregatten Jylland, Ebeltoft

  • Ebeltoft og Fregatten Jylland: Byen Ebeltoft på Mols er kendt for sin smukke beliggenhed og hyggelige bykerne, der er en af regionens smukkeste byer. Her kan man se Fregatten Jylland, der er et bevaret krigsskib, som blev søsat i 1860.
  • Moesgård Museum: Syd for Aarhus ligger godset Moesgård, hvis hovedbygning er opført i klassicistisk stil fra 1780 til 1784. Moesgård har siden 1964 været indrettet som forhistorisk museum, der skildrer Danmarks og Jyllands oldtid. Udendørs ligger barokhaven, monumentparken og en række ældre gravhøje.

  Kalø Slotsruin, Mols

  • Kalø Slotsruin: Kalø Slotsruin er et stemningsfuldt beliggende ruin af det historiske Kalø Slot, der var et borganlæg opført af kong Erik Menved i 1313. Det var et af flere anlæg, som skulle styrke kongemagtens styre efter flere bondeoptøjer.
  • Nationalpark Mols Bjerge: Nationalpark Mols Bjerge er et naturskønt område, der blev udlagt som nationalpark i 2009. Mols Bjerge er et kystnært bakkelandskab, der byder på en række smukke vandremuligheder og naturoplevelser.
  • Himmelbjerget: Himmelbjerget er et 147 meter højt punkt, der ligger smukt hævet over Julsø, der er den største af Silkeborgsøerne, som ligger mellem byerne Silkeborg og Ry i et af Jyllands mest naturskønne skovområder. På Silkeborgsøerne kan man i øvrigt tage på dejlige sejlture med bl.a. hjuldamperen Hjejlen fra 1861.

Køb og download den fulde PDF Guide
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
[INSERT_ELEMENTOR id="31542"]
Shopping

  • Bruun’s Galleri, M. P. Bruuns Gade 25, www.bruunsgalleri.dk
  • Magasin, Immervad 2-8, www.magasin.dk
  • Salling, Søndergade 27, www.salling.dk
  • Indkøbsgader: Ryesgade, Søndergade, Frederiksgade, Fiskergade, Åboulevarden, Sct. Clemens Gade, Vestergade

Med børn
Gode links
Historisk overblik

  Grundlæggelsen
  Aarhus’ historie går tilbage til vikingetiden og er første gang nævnt i 948 af Adam af Bremen. Man har fundet rester af en markedsplas fra 800-tallet, boliger og værksteder fra 900-tallet såvel som runesten fra omkring år 1000. Dog var der allerede en egentlig bosættelse allerede i 700-tallet, men denne lå ved Åby i den østlige ende af Brabrand Sø.

  Byen var i vikingetiden omgivet af byvolde og en voldgrav, der omgav den lille bosættelse ved Aarhus Ås udmunding i Aarhusbugten. Aarhus Å spillede en betydningsfuld rolle for placeringen som inderhavn for byen.

  Netop Aarhus Å var også den vigtige handelsvej for den første bosættelse ved Brabrand Sø, og byens første navn, Aros, henviste til den nye beliggenhed med betydningen udmunding.

  Udbygning og ny domkirke
  Omkring år 1200 blev den nuværende Aarhus Domkirke påbegyndt lige uden for byens helt gamle område. Kirken blev grundlagt af biskop Absalons ven Peder Vognsen, der var biskop i stiftet.

  Domkirkebyggeriet blev startskuddet til Aarhus’ første større udvidelse, og helt frem til reformationen i 1536 spillede Aarhus Domkirke en central rolle for byens dagligliv. Trods forskellige tilbageslag for byen gennem de følgende århundreder drev ikke mindst klostermunkene byen fremad.

  Fra midten af 1200-tallet blev flere store anlæg etableret i byen. Store Torv og Lille Torv var nye centrale pladser, der blev skabt i denne tid, og ved Lille Torv blev der etableret et hospital.

  Omkring år 1300 blomstrede byen, hvilket medførte en større udbygning. Her blev blandt andet byens første og derved ældste rådhus bygget ved domkirken. Aarhus’ vækst i bebyggelse, befolkning og handel fortsatte i 1400-tallet, og byen opnåede i 1441 købstadsrettigheder. Samme år modtog byen Christoffer af Bayern som en prominent gæst i Aarhus.

  Vækst på voldene
  I 1477 gav kong Christian I Aarhus by lov til at bebygge voldene for at kunne sikre byens fortsatte udbygning. Det kunne lade sig gøre, fordi voldene havde mistet deres militære betydning, og derved kunne nye gader som fx Graven og Volden opstå. I 1400-tallet blev det aarhusianske latinerkvarter også etableret.

  Efter reformationen i 1536 blev Aarhus’ større købmandsgårde vigtige magtfaktorer i byens styre og for dens udvikling, der gennem lang tid blev drevet frem af handel.

  Midten af 1500-tallet blev også startskuddet til et langvarigt opsving i Aarhus. Det varede til midten af 1600-tallet, som blev en periode med megen fremmed indtrængen i byen. I 1627-1629 blev byen overfaldet af kejserlige tropper, og i 1644 og igen i 1657-1659 hærgede svenskerne i regionen. Aarhus blev, ud over angrebet, også brandbeskattet.

  På trods af overfaldene og en pestepidemi udviklede Aarhus’ handel sig gennem 1600-tallet. De primære markeder var ud over Danmark og Norge: Lübeck, Amsterdam, England, Frankrig og Spanien. Handelsflåden bestod af cirka 100 skibe, og byen var på sit handelsmæssige højdepunkt.

  1700-1800-tallene
  I første halvdel af 1700-tallet var der tilbagegang for handelen, og økonomisk gik det tilbage for Aarhus som også i mange andre danske byer. Handelsflåden blev halveret, og mange af de tidligere handelsmarkeder bortfaldt. I 1769 var indbyggertallet faldet til omkring 3.500.

  I den tidlige industrialisering af Aarhus startede småindustri og værksteder i de gamle købmandsgårde i Mejlgade-kvarteret, der allerede var bebygget i Aarhus’ tidligste tid.

  I 1800-tallet voksede Aarhus, og omkring 1850 havde byen overhalet Randers og Aalborg som Jyllands største. Den var på ganske kort tid blevet en stor by i Danmark.

  Bykernen bredte sig mod det nuværende banegårdskvarter, og mange imposante byhuse og institutioner blev opført, fx langs Søndergade, der med tiden udviklede sig til en del af byens hovedstrøg.

  I 1847 påbegyndte man en stor udvikling af havneområderne ved Aarhusbugten. Arbejdet var færdigt i 1861, og sammen med Jyllands første jernbane, der åbnede 1862 mellem Aarhus og Randers, var det med til at befæste Aarhus som landsdelens førende by og det Danske Riges næststørste by.

  Aarhus’ kulturelle udvikling fulgte efter den økonomiske opblomstring, og institutioner som Aarhus Teater blev anlagt på initiativ fra en gruppe teaterinteresserede indbyggere. Byggeriet var pompøst i forhold til byens størrelse, og det var med til at understrege byens ledende rolle.

  1900-tallet til i dag
  Gennem første halvdel af 1900-tallet udviklede Aarhus sig fortsat, og en væsentlig del var etableringen af Aarhus Universitet, der med sit store faglige og geografiske område gjorde byen førende i landet efter København på det udannelsesmæssige felt.

  Aarhus er fortsat præget af det aktive studenter- og forskermiljø, der udviklede sig sammen med uddannelsesinstitutionernes grundlæggelse. I dag har Aarhus cirka 300.000 indbyggere, og den er præget af et særdeles aktivt erhvervsliv som centrum i Jylland.

  Den kulturelle opblomstring, der startede i 1800-tallet, fortsatte gennem 1900-tallet til i dag. Købstadsmuseet den Gamle By er et enestående museum, og med Musikhuset, det moderne kunstmuseum, ARoS og Aarhus Hovedbibliotek på det nyudviklede havneområde er der godt gang i byen. Der investeres også i Aarhus på andre måder, og en af dem er byens infrastruktur med byens nye og moderne letbane, der blev indviet i 2017.