Site logo
Se på kortet
Læs om byen

Oslo er en hyggelig by med korte afstande mellem seværdighederne, der tæller kirker, museer, kongeslottet, det kendte rådhus og naturligvis Karl Johans Gate. Den gamle bydel, Kvadraturen, er der, hvor kong Christian IV etablerede Christiania, som blev startskuddet til det nuværende Oslo. I Kvadraturen ligger stemningsfulde 1600-talshuse, og i denne del ligger også fæstningen Akershus, der fra år 1300 var kongens residens.

Nærheden til vandet mærker og ser man mange steder. Den smukke plads foran rådhuset eller Operahusets tag hører til blandt de bedste steder at betragte Oslofjorden, der gennem tiden har bragt det maritime til byen. Begge steder valfarter turister og borgere, og de hører begge til byens mest populære steder at nyde solen fra.

Søfarten er på flere måder noget af det, Oslo er vokset på, og her udmærker byens museer sig på internationalt plan. Man kan fx gå om bord i Roald Amundsens polarskib Fram, se Thor Heyerdals flåder og besøge den norske vikingehistorie.

Oslo er også hovedstad for den fantastiske norske natur, og fra byen er der aldrig langt til de åbne vidder, bjergene og skovene, der supplerer vandet. Byens T-Bane er en af vejene dertil, hvor området ved Holmenkollen kan være et udgangspunkt.

Andre seværdigheder

  Karl Johans Gate, Oslo

  • Karl Johans Gate: Karl Johans gate er Oslos centrale og berømte forretningsstrøg og pragtgade. Den blev anlagt i 1826, og først senere blev den udvidet til en smuk boulevard på strækningen mellem Stortinget og byens kongeslot.
  • Oslo Domkirke: Oslo Domkirke blev indviet i 1697 under navnet Vor Frelser Kirke. Ud over kirkens religiøse formål fungerede dens tårn i starten som udkigspost i det brandhærgede Christiania.

  Nasjonalgalleriet, Oslo

  • Nationalgalleriet: Nasjonalgalleriet er det norske nationalmuseums afdeling for kunst, og museet har da også landets største samling værker med vægt på tiden fra omkring år 1800 til i dag. Man kan opleve både norske og internationale kunstneres værker.
  • Astrup Fearnley Museet: Astrup Fearnley Museet blev åbnet i 1993 med norsk og international moderne kunst fra tiden efter 1945. Blandt kunstværkerne er det arbejder af Andy Warhol, Damien Hirst og Jeff Koons.

  Kongeslottet, Oslo

  • Kongeslottet: Norges kongeslot ligger nærmest på toppen og for enden af hovedgaden Karl Johans gate. Slottet blev opført i tiden 1827-1849 som norsk residens for den daværende unionskonge, og i dag er det residens for Norges monark.
  • Bymuseet og Teatermuseet: Oslo Bymuseum er et byhistorisk museum, der ligger i Frogner Hovedgård, som blev færdiggjort i 1792. Her kan man opleve skildringer af Oslos historie, og samme sted ligger et teatermuseum.

  Christiania Torv, Oslo

  • Christiania Torv: Dette torv er centrum i Christian IVs Christiania, der i dag kendes som Kvadraturen. På torvet ligger Gamle Rådhus, der blev opført i 1641 som Christianias første rådhus. Man kan også se Rådmannsgården fra 1626.
  • Holmenkollen: Holmenkollen er et smukt naturområde, der blev populært som udflugtsmål i 1800-tallet. I dag er det blevet kendt for sin skihopbakke, hvorfra der er en imponerende udsigt over Oslo og Osloområdet. Her kan man også besøge et spændende skimuseum.

  Bygdøy, Oslo

  • Bygdøy: Bygdøy er en halvø i Oslofjorden umiddelbart sydvest for Oslo centrum. Den er meget varieret med fornem beboelse, marker og skov, og så ligger en del af den norske hovedstads berømte museer her.
  • Norsk Søfartsmuseum: Norges søfartsmuseums interessante udstillinger skildrer norsk søfartshistorie med generelle samlinger og temaer om fx polarforskning og hvalfangst. Ved museet ligger Roald Amundsens skib Gjøa.

  Kon-Tiki Museet, Oslo

  • Kon-Tiki Museet: Kon-Tiki Museet er et museum, der udstiller både og genstande fra eventyreren Thor Heyerdahls forskellige ekspeditioner. Selve Kon-Tiki er den tømmerflåde af balsatræ, som Heyerdahls sejlede over Stillehavet med i 1947.
  • Norsk Folkemuseum: I parkområdet på Bygdøy ligger Norges største frilandsmuseum, hvor der er opført flere end 150 bygninger fra landets historie. Den ældste bygning er stavkirken fra Gol, der oprindeligt er bygget omkring år 1200.
  • Flere seværdigheder og mere infoKøb pdf-bogen om Oslo her.

Historisk overblik

  Forhistorie og grundlæggelse
  Arkæologiske udgravninger i Oslo-området har resulteret i fund i form af kristne begravelser, som menes at datere sig til årene inden år 1000. Der er med fundene ikke et entydigt kendskab til byens start, der er fastsat til år 1000, hvor man mener, den første kirke blev opført. Oslo regnes dog for at være grundlagt som egentlig by med Harald Hardrådes første større anlæg i Oslo i 1049.

  De tidlige opførelser skete ved udløbet af Alnaelven, der lå centralt for transport over havet og ind i landet. Harald Hardråde lod en kongsgård og en kirke bygge.

  De første århundreder
  Oslo udviklede sig hurtigt til at blive en vigtig handelsby i området. Det skete samtidig med, at en produktion af skibe og landbrugsprodukter fandt sted. I denne tid, fx gennem 1100-tallet, blev der ligeledes etableret flere institutioner. Disse talte katedralskolen som byens førende uddannelsessted.

  Oslos status i det norske område blev ophøjet til hovedstad fra 1299. Det skete med kong Haakon V Magnusson, der som den første af landets konger tog permanent residens her.

  Tiden var også kommet til, at byen befæstes. Det skete fra år 1300 med Håkon V Magnussons byggeri af borgen Akershus, der fortsat troner mod Oslofjorden. Fæstningen blev primært bygget som værn mod truslen fra svenskerne mod øst, men Akershus blev også kongens residensslot.

  Byens lange nedtur
  1300-tallet var startet med byggeriet af Akershus, og det tegnede lyst for Oslos udvikling, at byen var hovedstad. Der gik dog ikke mange år, før optimismen forsvandt. I 1349 blev Oslo og Norge ramt af en pestepidemi, hvor halvdelen til op mod tre fjerdedele af indbyggerne omkom. Byen var i mange år efter præget af pestens ødelæggelser. Handelen faldt, mens kirker og kongelige bygninger forfaldt.

  I 1380 blev det svækkede Norge en del af Kalmarunionen og kom dermed i rigsforbund med Danmark, hvorfra landet blev regeret. De danske konger var også konger af Norge, og i mange århundrede blev landet derved regeret fra København, der etablerede sig som den førende by i Skandinavien.

  Med denne regeringsform blev Oslo ikke udviklet på samme måde, som hvis byen havde været hovedstad i et selvstændigt Norge. En del institutioner som fx højere læreanstalter lå i København, hvor en del nordmænd drog til for at tage sine uddannelser.

  1600-tallets Christiania
  Gennem de følgende århundreder brændte Oslo ned flere gange. Husene var ofte af træ med tørvetag, og det gav ilden gode vilkår. Efter storbranden i 1624 besluttede kong Christian IV at flytte byen til området ved Akershus fæstning og derved reelt etablere en ny by.

  Det var en moderne by, Christian IV ville opføre, og han var selv med i dens planlægning. Byen skiftede navn til Christiania, og for at undgå brande skulle bygningerne være af sten. Det blev et skifte for Oslo, der med Christiania så en ny begyndelse.

  Christiania blev anlagt med europæiske storbyer som forbilleder. Gaderne blev lagt vinkelret på hinanden, og de skulle være 15 meter brede. Der blev også opført høje forsvarsvolde rundt om bykernen, hvortil der var adgang gennem byens tre porte. 1600-tallets Christiania kan man fornemme i dagens bydel Kvadraturen, og her ligger blandt andet byens ældste rådhus, der blev opført under Christian IV i 1641.

  1700-1800-tallenes Oslo
  International handel med specielt England og Holland udviklede sig i tiden efter Christianias grundlæggelse, og stigende velstand prægede 1700-tallet.

  Det var også århundredet, hvor Trediveårskrigen rasede i Norden, og isoleret set gav det norsk økonomi et boom gennem landets betydelige skibsbyggeri. I 1716 blev byen angrebet af Sverige, som belejrede Akershus, der dog ikke faldt.

  Gennem 1800-tallet skete der en opblomstring i Oslo. Byens universitet blev grundlagt i 1813, og året efter blev unionen med Danmark opløst som følge af Napoleonskrigene, og Christiania blev Norges hovedstad efter København. Byen var endnu ikke stor, men den kom til at udvikle sig hastigt gennem 1800-tallet. I 1830 blev Oslo større end Bergen, og den var dermed landets største by.

  Den nye norske hovedstad blev regeringssæde og en af den svenske kong Oscar Is residensbyer. I 1825 startede man byggeriet af Oslos kongeslot, det stod færdigt i 1848. Andre institutioner blev også oprettet; fx Norges Bank, Børsen og i 1866 parlamentet.

  Fra midten af 1800-tallet var der stor økonomisk fremgang i Christiania, og det tiltrak folk fra hele landet, der håbede på bedre tider ved et liv i hovedstaden. Industrialiseringen startede fra området omkring Akerselven, og det gav økonomi til et egentligt byggeboom. Mange anlæg og institutioner blev opført i byen, der efterhånden kunne kaldes en større by. Oslo som by blev udvidet i 1859 og igen i 1878.

  1900-tallet til i dag
  Byens indbyggertal voksede fra 30.000 i 1850 til 230.000 i 1900. Mange arbejdede på de utallige fabrikker, der var anlagt under industrialiseringen, der også havde bragt jernbanen til hovedstaden.

  I 1905 blev unionen med Sverige ophævet. Christiania blev igen kongelig residensby, da den danske prins Carl blev Norges kong Håkon VII.

  Økonomisk gik det godt i Oslo indtil udbruddet af 1. Verdenskrig, der lagde en dæmper på udviklingen over hele Europa. I 1925 blev byens navn ændret fra Christian IVs Christiania til det oprindelige navn Oslo.

  Norge blev besat af Tyskland i 1940, og kongen og regeringen i Oslo bosatte sig i krigsårene i London. I de år indrettede tyskerne og de norske nazister sig i Akershus Fæstning. Det var også her, kommandant Josef Nichterlein endeligt tilbageleverede byen til den norske hjemmefront den 11. maj 1945.

  Efter 2. Verdenskrig var der stor bolignød i Oslo, og der blev sat storstilede boligbyggerier i gang i forstæderne. I 1952 kom den norske hovedstad på verdenskortet som vært for de Olympiske Vinterlege, der blandt andet fandt sted på Holmenkollens berømte skibakke. Norge var dog fortsat ikke at regne som den økonomiske stormagt, som landet er i dag.

  Det var i 1970erne, udvindingen af Norges store olieforekomster i Nordsøen startede, og det har medført en meget solid økonomi i det norske samfund, der ses og opleves i den moderne hovedstad Oslo. Siden 1980erne har Oslo oplevet et stort kulturelt løft, som har skabt en bred vifte af muligheder for besøgende. Det gælder blandt andet byens operahus, der i moderne arkitektur ligger mod Oslofjorden.

Topseværdigheder

  Rådhuset, Oslo

  • Rådhuset: Oslos monumentale rådhus blev opført i perioden 1931-1950 og er et af byens mest berømte vartegn. Det dominerende på bygningen er de to firkantede tårne, der er 63 og 66 meter høje, og som står smukt og nærmest skulpturelt på rådhusets plads ved bunden af Oslofjorden.
  • Kvadraturen: Kvadraturen er navnet på kong Christian IVs moderne bydel fra anlæggelsen af Christiania i 1600-tallet. Byplanen var meget nytænkende i samtiden og inspireret af tiden med de vinkelrette gader, der siden har givet den navnet Kvadraturen.

  Operahuset, Oslo

  • Operahuset: Oslos operahus åbnede i 2008, og det blev opført centralt og smukt beliggende ved Oslofjorden med få minutters gang fra Sentralstasjonen. Operahusets arkitektur er spændende, og konstruktionen gør bygningens tag til en promenade med fin udsigt over vandet.
  • Akershus Slot og Fæstning: Akershus er Norges store middelalderborg, som blev opført i 1299 af kong Håkon V Magnusson til forsvar af byen og området. Ved storbranden i Oslo i 1624 blev slottet ødelagt, men den blev efterfølgende genopført.

  Vigelandsparken, Oslo

  • Vigelandsparken: Vigelandsparken, der også er kendt som Frognerparken, er et stort rekreativt område med plæner, vandrestier, udendørs sommerbad og Gustav Vigelands berømte skulpturanlæg. Der er stor variation i parkens mange skulpturer med alt fra den vrede dreng, Sinnetagen, til den centrale søjle.
  • Frammuseet: Frammuseet er et udforskningshistorisk enestående museum, der er opkaldt efter det skib, som udstilles her. Hele museet er bygget omkring skibet Fram, der blev bygget i 1892 til Fridtjof Nansens polarekspedition, der varede fra 1893 til 1895.
  • Vikingeskibshuset: Vikingskipshuset er et museum, der udstiller tre bevarede vikingeskibe fra gravhøje i henholdsvis Gokstad, Oseberg og Tune. Skibene er bygget i 800-900-tallene og blev benyttet til fjord- og havsejlads.

  Munchmuseet, Oslo

  • Munch-museet: Flere end halvdelen af den verdensberømte norske kunstner, Edvard Munchs, værker er ejet af Munch-museet, der igen er ejet af Oslo by. Edvard Munch testamenterede over tusind malerier og mange andre effekter til byen 1944, og i 1963 åbnede dette museum for offentligheden.
  • Flere seværdigheder og mere infoKøb pdf-bogen om Oslo her.

Ture fra byen

  Eidsvoll, Norge

  • Eidsvoll: I byen Eidsvoll har en vigtig del af Norges parlamentariske historie udspillet sig. I Eidsvollbygningen blev den norske grundlov nemlig udarbejdet i foråret 1814. Det skete i Rikssalen, der står som i 1814, og som har været museum siden 1850.
  • Byrud Smaragdmine: Byen Byrud ligger nord for Eidsvoll ved Mjøsa, der er Norges største indsø med en størrelse på 365 km². I slutningen af 1800-tallet fandt Evelyn Aston nogle smaragder i området. Hendes far, Edward Aston åbnede smaragdminen i 1899, og der blev sprængt og gravet efter de værdifulde sten indtil 1909.

  Bragernes Church, Drammen

  • Drammen: Byen Drammen sydvest for Oslo blev i 1811 slået sammen af to landsbyer, Strømsø og Bragernes. Siden da er byen vokset betydeligt, og nu bor her over 90.000 mennesker. Her kan man bl.a. se byens fine rådhus fra 1871 og den nygotiske Bragernes Kirke.
  • Fredrikstad: Byen Frederikstad blev grundlagt af kong Frederik II i 1567, og i 1660erne blev byen udlagt som Norges stærkeste fæstningsby. Fredrikstads gamle bydel, Gamlebyen, er en perle i Skandinavien som den eneste særdeles velbevarede og stadigt beboede fæstningsby.

Køb og download den fulde PDF Guide
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
[INSERT_ELEMENTOR id="31542"]
Shopping
Med børn
Gode links