Site logo
Se på kortet
Læs om byen

Byen Bergen har en af Norges smukkeste beliggenheder i Vestlandets rige naturområder. Byen er centrum for hele det store norske fjordområde, og den er velbesøgt som både storbyferiemål og på mange krydstogter.

Bergen er en gammel og historisk rig by, der engang har været Norges hovedstad. Indtil jernbanen blev åbnet i 1909, og de senere års store vejanlæg kom til, har borgerne brugt vandet som transportvej. Det ses tydeligt i byen, der vender sig mod vandet, og som sådan har Bergen fine museer inden for blandt andet fisk, fiskeri og søfart.

Bergens bycentrum byder på mange stemningsfulde og smukt anlagte pladser, gamle gader og stræder med træhuse, der er som taget ud af en idyllisk historiebog. Det gælder blot om at gå på opdagelse i det hyggelige centrum, der flere steder ligger ned til havnefronten med Bryggen som det mest kendte sted.

De charmerende træbygninger, gamle kirker og naturligvis de berømte huse på Bryggen er noget af det, der venter, og man bør også gå gennem kvarteret Nordnes, der få minutter fra centrum nærmest henligger som en smuk landsby med mange træhuse. Med funicularen Fløibanen er det endda muligt på få minutter at komme op og få et indtryk af Bergens underskønne beliggenhed fra oven, og derfra ses hele bycentrum og vandvejen mod Atlanterhavet.

Omegnen er som selve Bergen præget af meget smuk natur, og blandt de mange perler er der nogle, som mange vælger – ikke mindst en kombination af en tog- og sejltur til byen Flåm.

Andre seværdigheder

  • Fisketorget: Siden 1276 har torvehandlen i Bergen været reguleret og henlagt til centrale pladser. I 1558 blev torvet placeret på dette sted ved Vågen, hvor der blev landet mange fisk.
  • Bergen Børs: Med den store handel, der altid har præget Bergen, var det naturligt, at der var en børs i byen. Børsbygningen i byen blev opført i årene 1861-1862 efter Franz Wilhelm Schiertz’ tegninger.
  • Det Gamle Rådhuset: På Rådstuplassen ligger en af Bergens betydelige historiske residensbyginger. Boligen blev med tiden mødested for byens styre, og senere blev der gjort til Bergens rådhus.
  • Korskirken: Korskirken fra 1181 har som Bergen Domkirke overlevet siden middelalderen, men den nuværende kirkebygnings udseende er dog primært et resultat af byggeri i renæssancestil i 1600-tallet.
  • Stadsporten: Stadsporten er en byport, der blev opført 1628-1645 som en befæstet bygning ved den eneste adgangsvej fra syd til Bergen. Dengang var der jordvolde på begge sider af porten.
  • Bergen Kunstmuseum: Bergen Kunstmuseum er et af Nordens største museer, og her er udstillet kunst fra 1400-tallet til i dag. Museet er indrettet i tre forskellige bygninger; bl.a. Lysverket.
  • Festplassen: Festplassen er Bergens meget smukt anlagte centrale plads, og den er et godt udgangspunkt for en vandring omkring den ottekantede sø Lille Lungegårdsvann.
  • Bergen Museum: Dette er et fint museum med spændende samlinger inden for kultur- og naturhistorie. Museets historie går tilbage til 1825, og i anlægget ligger byens tidligere botaniske have også.
  • Den Nationale Scene: Bergens nationalteater blev første gang oprettet i 1850 med komponisten og violinisten Ole Bull som initiativtager. Bergens nuværende store teaterbygning blev åbnet i 1909.
  • Nordnes: I bydelens Nordnes' brolagte stræder ligger der mange gamle træhuse, der emmer af ægte norsk stemning. Området med de stejle gader på begge sider af Haugeveien/Klostergaten er særligt seværdige.
  • Bergens Sjøfartsmuseum: Norge udviklede i perioden 1850-1880 en af verdens største handelsflåder, og på dette museum arbejder man videnskabeligt med at dokumentere norsk søfartshistorie.
  • Det Hanseatiske Museum: Det Hanseatiske Museum er indrettet i en af Bergens bedst bevarede ældre bygninger. Huset blev opført i 1704 som kontor og bolig for en tysk købmand.
  • Mariakirken: Mariakirken fra 1100-tallet er Bergens ældste bevarede bygning, der vel at mærke står velbevaret i oprindelig stil. Kirken er et af Norges fineste bygningsværker i romansk stil.
  • Norges Fiskerimuseum: På Bergens nationale fiskerimuseum handler udstillingen om udnyttelsen af havets ressourcer og norsk fiskeris historie gennem tiderne. Der er særligt fokus på de seneste 150 år.
  • Flere seværdigheder og mere infoKøb pdf-bogen om Bergen her.

Historisk overblik

  Byens grundlæggelse
  Vestnorske Bergen er en af Nordens ældste byer, og dens historie er naturligt nok tæt knyttet til beliggenheden ved havet. Det var her, kongsgården Alrekstad lå allerede fra 400-tallet; det var ved Årstad, som senere udviklede sig til Bergen.

  Fra Alrekstad styrede konger som Harald Hårfagre, Håkan den Gode og Olav Kyrre det norske land, og som sådan var stedet i lange perioder landets magtcenter. Olav Kyrre vr konge i årene 1067-1093, og det var ham, der officielt grundlagde Bergen som by. Det skete, da han tildelte Bergen købstadsrettigheder i 1070.

  På dette tidspunkt var Bergen en lille bebyggelse ved havnen, men den udviklede sig hurtigt og blev også residensby for de norske regenter, der tog kortere ophold her.

  Norges største by
  Med sine strategisk gode beliggenhed voksede Bergen hurtigt, og allerede i 1100-tallet var den en af de største byer i Norden; den forblev i øvrigt den største norske by indtil omkring 1830, hvor Oslo voksede forbi den som ny norsk hovedstad.

  1100-tallet var et århundrede med hastig vækst og stor udvikling af byen. Kong Øystein Magnusson regerede 1103-1123, og han flyttede residensen fra Alrekstad til Holmen, hvor Bergenhus Fæstning senere blev bygget. Kongsgården på Holmen blev nyt politisk centrum, og det styrkede Bergen, som også blev bispesæde, da relikvierne af Sankt Sunnivas blev flyttet fra Selje Kloster til Kristkirken i 1170.

  Kristkirken var i denne tid en af Bergens vigtigste bygninger og institutioner. Kirken blev brugt af det kongelige diplomati, og norske kroninger foregik også her med Magnus Erlingsons i 1164 som den første.

  1200-tallets Bergenhus
  Håkon Håkonson var norske konge i årene 1217-1263, og han etablerede Bergenhus Fæstning gennem sit anlæg af mure omkring anlægget. Han lod også Håkonshallen bygge som festsal og residens.

  I 1233 blev Håkon Håkonssons ret til den norske trone stadfæstet i Bergen ved en større forsamling af landets ledere, og i 1240 blev byen officielt udråbt til Norges hovedstad i stedet for Trondhjem. Kong Håkon Håkonsson boede i Bergen og havde hele sit hof her. Han var en populær konge, og hans lange regeringstid var præget af fred og udvikling af byen som et af Nordeuropas største handelssteder.

  Håkons søn Magnus giftede sig i 1263 med den danske prinsesse Ingeborg, og samme dag blev Magnus udråbt til ny konge. Det skete i Håkonshallen, der stadig kan ses på Bergenhus Fæstning.

  Handel, Hanseforbundet og 1300-tallet
  Allerede fra 1236 var der etableret permanente tyske handelsforbindelser i Bergen, og det var noget, som kom til at sætte præg på de følgende århundreders udvikling.

  Hanseforbundet etablerede sig i Bergen og blev første gang nævnt i 1343. Efter tildeling af handelsprivilegier af de danske konger, opnåede de tyske købmænd hurtigt kontrol med det meste af handlen i byen. Handlen voksede blandt andet, fordi kongemagten bestemte, at al norsk import og eksport skulle gå gennem Bergen, hvor der allerede siden 1000-tallet havde været handelshuse. De primære eksportvarer fra Bergen og Norge var fisk og pels, træ, mens importen hovedsageligt bestod af fødevarer, jernvarer og lususprodukter.

  Middelalderen bragt dog andet end handel sig, og Norge blev hårdt ramt af pesten. Omkring halvdelen af befolkningen omkom af sygdommen, og landet blev de følgende mange århundreder regeret fra Danmark og senere i union med Sverige.

  I 1380 blev kongerigerne Norge og Danmark lagt sammen under den danske krone. Regenterne var de danske konger, og med rigshovedstad i København mistede Bergen noget af tidligere tiders politiske pondus.

  Hansen blev til norsk handel
  Bergens regionale rolle var dog fortsat markant i det nye kongerige, og den udviklede sig fortsat. Folk fra nordligere territorier skulle ved kongeligt dekret bringe deres fiskefangster til byens handelssteder. De arbejdende tyske købmænd etablerede sig på og bag Tyskerbryggen, der er dag blot omtales Bryggen.

  Hanseforbundets magt blev først brudt i 1599 ved den feudale Kristoffer Walckendorf. I årene efter fastholdt forbundet opnåede forbindelser og udgjorde stadig en væsentlig del af handlen, men den blev dog stadigt mindre. Omkring 1630 var den tidligere magt bortfaldet, og Hanseforbundets afslutning i Bergen blev, da det sidste tyske handelshus blev solgt til nordmænd i 1764.

  Bergens rolle som handelscentrum var dog ikke udspillet med den tyske nedgang. Det var norske købmænd, der tog over, og specielt den gamle sociale elite kom gennem århundrederne til at opbygge store handelsforetagender.

  Søslag i området
  Fæstningen Bergenhus havde gennem dens historie ikke været anvendt i krig, men det blev ændret i 1600-tallet, hvor Den Anden Engelsk-Hollandske Krig blev kæmpet 1664-1667.

  Den 12. august 1665 kæmpede en hollandsk flåde mod en engelsk i Slaget i Bergens Bugt, og de dansk-norske tropper kom med i slaget på hollandsk side. Det skete, da en hollandsk flåde med store værdier om bord søgte ly i det neutrale Bergen. Englændere angreb, og Bergenhus’ garnison satte sig til modværge, der endte med, at englænderne flygtede.

  1700-1800-tallene
  Gennem tiden har mange omfattende brande hærget Bergen. I 1170 ødelagde den første kendte brand en del af Bryggen, og nye brande forekom i 1248, 1393, 1428, 1429, 1476 og 1623. Den største brand ramte byen i 1702, hvor omkring 90 % af byen gik tabt i flammerne.

  Der gik noget tid, før byen blev genopbygget, men allerede i 1756 hærgede en ny brand. Det var en brand på strandsiden, og den ødelagde omkring 1.500 bygninger i det ellers ganske aktive Bergen, hvor handelen fortsat var omdrejningspunktet omkring den centrale havn.

  Gennem 1800-tallet oplevede Bergen et stort kulturelt opsving. Nogle af samtidens store kunstnere som fx Ole Bull og Edvard Grieg boede og arbejdede i området. Det norske teater blev anlagt, og det første offentlige bibliotek blev åbnet. Byens indbyggerantal steg eksplosivt gennem denne opgangstid; fra 17.000 i 1855 til 103.000 i 1920.

  Norsk selvstændighed til i dag.
  I 1905 blev Norge selvstændigt, hvilket naturligt nok skabte ny udvikling og nye muligheder og behov i landet og dets store byer. Der blev anlagt jernbane til Bergen, hvilket på en helt ny måde integrerede kystbyen med ikke mindst hovedstaden Oslo.

  I 1916 var der på ny en storbrand i Bergen. Denne gang blev flere end 400 huse ødelagt, og over 4.000 af byens indbyggere blev hjemløse. Byen blev genopbygget, men der gik blot lidt over to årtier, før nye trængsler viste sig.

  Den 9. april blev Danmark og Norge besat af Tyskland i forbindelse med Operation Weserübung, og med den kom de tyske krydsere Königsberg og Köln til Bergen sammen med omkring 1.900 soldater. Fortet Kvarven i Laksevåg ved indsejlingen til Bergen skød mod tyskerne, men de blev hurtigt overvundet, og Kvarven blev som Bergen besat resten af krigen. 20. april 1944 forekom et stor eksplosion med tab af liv og værdier i Bergen, og i oktober samme år ramte et britisk bombardement Laksevåg med mange dræbte civile som følge. Tyskland blev overvundet i 1945, og Bergen og Norge blev atter frit.

  I sidste halvdel af 1900-tallet blev der i stigende grad boret efter og fundet olie i den norske undergrund i havene, og det gav Bergen en betydelig positiv økonomisk udvikling, der smittede af på velfærd, industri og handel.

  I dag er Bergen fortsat et af Norges centre for olieindustri, skibsfart og fiskeri, men byen har også udviklet sig mod at være et kraftcenter for oceanografisk forskning og miljøundersøgelser.

Topseværdigheder

  • Bergen Domkirke: Bergen Domkirke er en af de få bygninger i Bergen, der trods en del skader har overlevet alle byens brande siden middelalderen. De nederste dele af kirken er ældst og stammer fra den langkirke, der blev opført fra omkring 1150. Kirken står ellers i stilen efter den seneste større ombygning, der fandt sted i 1880erne.
  • Stenersens Samling: Denne del af Bergen Kunstmuseum rummer moderne kunst fra 1900-tallet og har blandt andet Nordeuropas største samling af Paul Klee-værker samt flere kendte værker af Pablo Picasso.
  • Fløibanen: Fløibanen er Skandinaviens eneste funiculare, og den afgår fra Bergens centrum til toppen af Fløibjerget, der ligger i 320 meters højde. Turen til toppens smukke udsigt tager 8 minutter og er en oplevelse i sig selv. Efter turen bliver man belønnet med en fin panoramaudsigt over byen.
  • Bryggen: Bryggen er Bergens berømte havnekaj, der består af en række gamle købmandsgårde i træ opført fra 1702 i nordtysk stil, hvor gavlene vender ud mod Vågen. Bryggen er optaget på UNESCO's liste over verdensarv, og er tur her er et must under et besøg i Bergen.
  • Bergenhus Festning: Fæstningsanlægget Bergenhus blev opført i 1200-tallet og er i dag et af de ældste og bedst bevarede historiske forsvarsanlæg i Norge. Håkonshallen og Magnus Lagabøtes Kastel er højdepunkterne i det velbevarede anlæg.
  • Flere seværdigheder og mere infoKøb pdf-bogen om Bergen her.

Ture fra byen

  Ulriken, Bergen

  • Ulriken: Ulriksbanen er en svævebane, der fører til toppen af Bergens højeste fjeld, Ulriken, der når en højde på 642 meter. Herfra er der en meget smuk panoramaudsigt over både Bergen by og området omkring byen.
  • Gamle Bergen: Gamle Bergen er et smukt opbygget frilandsmuseum, der rummer flere end 40 træhuse, der repræsenterer Bergen gennem 1700-1800-tallene. Indvendigt er husene indrettet som i 1700-1900-tallene.

  Fantoft Stavkirke, Bergen

  • Fantoft Stavkirke: Fantoft Stavkirke er en smuk og typisk norsk stavkirke. Den stammer fra omkring 1150, hvor den blev opført på dens oprindelige position i byen Fortun ved Sognefjorden.
  • Griegmuseet Troldhaugen: Villaen Troldhaugen var komponisten Edvard og Nina Griegs hjem i 22 år. Huset blev opført i 1885 i victoriansk stil med en rigt dekoreret veranda, gesimser og tårnet, hvor Nina havde køkkenhave.

  Sognefjorden, Norge

  • Flåmsbanen & Sognefjorden: En af de ting, mange besøger Vestnorge for, er det smukke fjordlandskab, der nord for Bergen byder på den 204 km lange Sognefjorden. Den kan opleves til vands eller med jernbanen mellem Flåm og Myrdal.

Køb og download den fulde PDF Guide
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
[INSERT_ELEMENTOR id="31542"]
Shopping
Med børn
Gode links