Site logo
Se på kortet
Læs om byen

Chandigarh er føderalt territorium og hovedstad for de indiske stater Punjab og Haryana. Samtidig er den vidt berømt for at være en totaldesignet by fra arkitekten Le Corbusiers hånd, og det giver en række seværdigheder, som er unikke for både Indien og resten af verden.

Chandigarh udsprang af Jawaharlal Nehrus ide om det uafhængige Indiens muligheder og kunnen efter selvstændigheden fra Storbritannien i 1947. Chandigarh blev grundlagt og bygget fra 1950erne, og den udvikler sig fortsat i dag ud fra de tanker, som schweizisk-franske Le Corbusier designede den efter.

Stilen i Chandigarh er modernisme, og Le Corbusiers ide var at inddele byen i forskellige zoner med hver deres formål. Således er Sektor 1 regeringsadministration og udgør Chandigarhs hoved. Vejene i byen er kroppens årer, mens parkerne er dens lunger. Hjertet og kroppen udgøres af de mange sektorer, der hver især danner et hele med boliger, butikker, arbejdspladser, skoler og det, der ellers gør et levested komplet.

Chandigarh er designet unikt og står stadig sådan for besøgende. Byplanen med brede boulevarder og grønne træer og parker giver desuden en pust af Europa og europæiske byplanlægning, hvilket på nogle måder er lidt en kontrast til det farverige og sansefulde Indien.

Chandigarh er også andet end Le Corbusiers værker, og her er Nek Chands berømte stenhave et mesterværk i kreativitet og vedholdenhed. Som en labyrint åbner haven sig hele tiden fra nye og fascinerende sider. Fra byen er der heller ikke langt til Himalaya, og den stemningsfulde jernbanetur fra nærliggende Kalka til Shimla er en oplevelse.

Topseværdigheder

  Secretariat Building, Chandigarh

  Sekretariatsbygningen
  Secretariat Building

  Secretariat Building er en bygning, der blev designet af Le Corbusier og opført som regeringsadministration i 1953. Secretariat Buildings stil er tidstypisk for Le Corbusier, og bygningen var en af de tre større opførelser, der kom til at udgøre regeringsområdet i Chandigarh, det såkaldte Capitol Complex. De to øvrige opførelser var forsamlingen Vidhan Sabha og retsbygningen High Court, der også kan ses i dag.

  Secretariat Building huser fortsat regeringsadministrationen. I dag er det for staterne Punjab og Haryana, der ved etableringen af Chandigarh var en og samme stat. Der er ikke almindelig adgang til bygningen, men man kan gennem byens turistinformation, der ligger syd for Capitol Complex, søge adgang. Fra toppen af Secretatiat Building er der fin udsigt over hele regeringsområdet og ud over Chandigarhs grønne centrum.

   

  Parliament, Chardigarh

  Parlamentet
  Vidhan Sabha

  Vidhan Sabha er parlamentsbygning for staterne Punjab og Haryana. Bygningen står som en af flere arkitektonisk dominerende opførelser i Chandigarhs regeringsområde, og den er meget særegen ud fra afstand med sin top, der kan lede tankerne hen på kraftværkers køletårne.

  Arkitekten Le Corbusier designede Vidhan Sabha i 1950erne som en del af Chandigarhs designmæssige hoved, der udgør regeringsområdet Capitol Complex. Dengang var Chandigarh hovedstad for staten Punjab og derved var bygningen designet til at huse en enkelt lovgivende forsamling. I 1966 blev Punjab delt i det nuværende Punjab, der taler punjabi, og Haryana, der taler hindi. Ved den lejlighed blev Chandigarh gjort til forbundsterritorium, og Vidhan Sabha skulle huse til separate parlamenter.

  Den oprindelige og centralt beliggende parlamentssal er i dag Punjabs, mens en anden mødesal blev indrettet som Haryanas efter statsdelingen i 1966. Punjabs parlament er en imponerende konstruktion, hvor Le Corbusier har tegnet alt fra møblerne til udsmykningen, der i et 360 graders panorama breder sig over selve parlamentet. Udsmykningen er elementer fra den krop, som Le Corbusiers byplan for Chandigarh blev designet efter.

  Haryanas parlament var en tidligere mødesal, og selv om den først blev indrettet til det nuværende formål i 1966, er designet Le Coubusiers. Han har således tegnet både rummet, møblerne og det store vægtæppe, der pryder rummet. Kun enkelte ting har ændret sig, fx er betonsøjlerne, der gennemskærer salen, blevet beklædt med træpaneler.

  Det omgivende rum omkring de to parlamentssale er også interessant med sit modernistiske design i store betonkonstruktioner. Her er også et kolossalt vægtæppe af Le Corbusier, hvor man kan genfinde nogle af de designelementer, der går igen andre steder i bygningen og i Chandigarh. Her hænger også et portræt af Le Corbusier, der var arkitekten bag byen.

   

  High Court, Chandigarh

  Punjab og Haryana Højesteret
  Punjab and Haryana High Court

  Punjab and Haryana High Court er en fælles højesteretsbygning for de indiske stater Punjab og Haryana samt unionsterritoriet Chandigarh. Før den indiske uafhængighed og deling i 1947 lå regionens højesteret i Lahore i det nuværende Pakistan, og der skulle derfor etableres en ny retsinstans og -bygning.

  Shimla i den nuværende stat Himachal Pradesh blev valgt som sæde for højesteretten, der kom til at hedde East Punjab High Court. Shimla var dog vanskelig tilgængelig om vinteren grundet sne, og derfor flyttede man instansen til Chandigarh i 1955. I 1966 blev Haryana udskilt fra Punjab, og Chandigarh blev unionsterritorium.

  Således baggrunden for den delte retsbygning, der blev tegnet af Le Corbusier som en del af Chandigarhs centrale politisk-administrative centrum ved navn Capitol Complex. Bygningen er en af de mest karakteristiske i Le Corbusiers anlæg.

   

  Nek Chand Rock Garden, Chandigarh

  Nek Chand Stenhave
  Nek Chand Rock Garden

  Nek Chand Rock Garden er et smukt, kreativt og rigt kunstværk, der folder sig ud som en stor skulpturhave, hvor man under en tur igen og igen bliver overrasket af de mange fantasifulde figurer og miljøer, Nek Chand har skabt.

  Nek Chand var en embedsmand, der arbejdede i Chandigarh. I sin fritid startede han i 1957 i hemmelighed at bygge en stenhave, der i dag har bredt sig over et stort område i byen. Fra begyndelsen anvendte Nek Chand kun bolig- og industriaffald samt øvrige bortsmidte genstande til at skabe sit værk. Området, hvor Nek Chand etablerede sin have, lå i en byggefri zone, så han kunne arbejde i stilhed med sit projekt, der først i 1975 blev kendt af offentligheden.

  Efter opdagelsen i 1975 var det planen at rive stenhaven ned, men med folkestemningen på sin side blev det i stedet til åbningen af haven som offentlig park i 1976. Nek Chand blev selv fuldtidsansat af byen, der også stillede arbejdskraft til rådighed til indsamling af flere udsmidte materialer og til at udbygge parken efter Nek Chands idéer.

  Man kan i dag opleve en stenhave, hvor miljøerne skifter på en rundgang. Her er både vandfald, bygninger og forskellige mosaikker. Nek Chands mange farvestrålende figurer er også særdeles imponerende.

   

  Flere seværdigheder og mere info

  Køb pdf-bogen om Chandigarh her.

Andre seværdigheder

  Open Hand Monument, Chandigarh

  Open Hand Monument

  Open Hand Monument er et af Le Corbusiers vartegn. Dette symbol på fred og forsoning med en åben hånd til både at give og modtage er gennemgående i hans arkitektur rundt omkring i verden. Monumentet i Chandigarh er med 26 meter i højden det største af sin slags. Det står i sektor 1 og derved centralt i byens regeringsområde, Capitol Complex, og det blev  desuden designet til at vende sig med vinden.

   

  Rosenhaven
  Rose Garden

  Rose Garden er en af de parker, haver og andre rekreative anlæg, der ligger i den såkaldte Leisure Valley I Chandigarh. Leisure Valley slynger sig gennem Chandigarh og er formet af den naturlige dalsænkning, der ligger her i forbindelse med et vandløb.

  Leisure Valley strækker sig på langs gennem byen, og her er der blandt andet forskellige temahaver, hvoraf Rose Garden hører til blandt de kendteste og mest populære. I Rose Garden kan man opleve et væld af forskellige roser plantet i en fin park.

   

  Sukhna Lake, Chandigarh

  Sukhna Sø
  Sukhna Lake

  Søen Sukhna Lake er et stort rekreativt område tæt på centrum af Chandigarh. Søen blev dannet i 1958 ved at opdæmme den ikke-permanente flod Sukhna Choe, hvis løb kommer fra bjergene Shivalik Hills. Sukhna Lake var af Le Corbusier tænkt som et særligt roligt område, og i overensstemmelse med hans masterplan for byen er der ingen motordrevet trafik på søen, og dæmningens top er udlagt som en promenade, hvor bilkørsel ikke er tilladt.

  I dag er søbredden et sted, hvor mange går en tur eller blot slapper af med den gode udsigt over vandet. Her er også udlejning af vandcykler, som giver mulighed for en ekstra rekreativ oplevelse.

   

  Museet for Evolution af Liv
  Museum of Evolution of Life

  På dette museum kan man se en spændende formidling af livets udvikling fra de tidligere civilisationer omkring floden Indus til i dag. Museet er på sin vis et bredere naturhistorisk museum, hvor man ud over arkæologien kan stifte bekendtskab med blandt andet astronomi, biologi og geologi. Selve museumsbygningen blev opført i 1973 og er beliggende i Le Corbusiers rekreative Leisure Valley.

   

  Tower of Shadows, Chandigarh

  Skyggernes Tårn
  Tower of Shadows

  Tower of Shadows blev opført som en særegen bygning af Le Corbusier i Chandigarhs regeringsområde. Bygningen var fra Le Corbusiers side tænkt som en slags lærebog for arkitekter og arkitektstuderende i, hvordan der designmæssigt kan arbejdes med skygger. Derfor står Tower of Shadows en færdigopført konstruktion, selv om det ikke umiddelbart ser sådan ud.

  Umiddelbart overfor Tower of Shadows kan man i øvrigt se en betonkonstruktion med et stort svastikasymbol på. Det er et mindesmærke for martyrer, Martyr’s Memorial.

   

  Flere seværdigheder og mere info

  Køb pdf-bogen om Chandigarh her.

Ture fra byen

  Kalka Shimla Railway, Indien

  Kalka-Shimla Jernbane
  Kalka-Shimla Railway

  Dette er en smalsporet jernbane, der fra byen Kalka kører gennem bjergene til Shimla ad en i alt 96,54 kilometer lang strækning. Jernbanen var i 1891 nået til Kalka fra Delhi, og i 1898 startede anlægget af bjergjernbanen, der skulle forbinde den britiske sommerhovedstad Shimla med det øvrige jernbanenet.

  Den 9. november 1903 blev Kalka-Shimla åbnet for trafik, og det skete med indvielse af Lord Curzon, der var britisk vicekonge i Indien. Oprindeligt var sporvidden 610 millimeter, men allerede i 1905 blev den justeret til 762 millimeter, der var standarden for smalsporede baner. Med den standard opnåede man den uniformitet, som militæret ønskede af hensyn til fleksibel transport. I 2008 blev Kalka-Shimla optaget på UNESCO’s liste over verdens kulturarv som en del af de indiske bjergjernbaner, der fx også tæller Darjeeling Himalaya Railway.

  Banen udgår fra Kalka, der ligger i 656 meters højde over havet, mens Shimla ligger i 2.076 meters højde. Mellem endestationerne er der 20 større eller mindre stationer, hvoraf Solan er den mest kendte. Solan ligger som en lille udgave af Shimla og er opkaldt efter gudinden Shoolini Devi, der bliver fejret i byen med en festival hver juni. Af de 20 stationer er der enkelte, der er nedlagt i dag. Stationerne blev alle opført ved siden af et større brobyggeri som steder, hvor byggearbejderne kunne opholde sig.

  Undervejs på strækningen blev der bygget 107 tunneller, hvor der i dag er 102 tilbage. Den længste tunnel findes ved stationen Barog, der ligger cirka 43 kilometer fra Kalka. Oberst Barog stod for anlægget af tunnelen og begik ifølge historien selvmord ved at skyde sig selv i den. Det skyldtes efter sigende, at de to tunnelrør ikke mødtes, hvorefter Barog blev idømt en bøde. Den kom han sig ikke over. En lokal munk udpegede vejen, og tunnelen blev bygget færdig; den ufuldstændige tunnel ligger her dog også stadig.

  Ud over de mange tunneler er der 864 broer på strækningen eller en for hver 112 meter. En enkelt af dem har et spænd af jern på 18,29 meter, mens de øvrige blev anlagt som viadukter med buer à la romerske akvædukter. Bro nummer 226 og bro nummer 493 er blandt de største, og de ligger mellem henholdsvis Sonwara og Dharampur og Kandaghat og Kanoh. Der er i alt 919 kurver over og gennem de mange broer og tunneler.

  De første lokomotiver på Kalka-Shimla Jernbane kom hertil fra Darjeeling Himalaya Railway, men de viste sig ikke stærke nok og måtte udskiftes efter få år. Flere forskellige lokomotiver kom til med årene, og de sidste damptrukne standardtog udgik af køreplanerne i 1971. De første diesellokomotiver kom til i 1955. De var bygget af Arnold Jung Lokomotivfabrik; dagens trækkraft er dog af nyere dato.

  Der kører flere forskellige tog på strækningen i dag. Der er almindelige tog og særlige tog som fx Himalayan Queen og den såkaldte Rail Motor, der er en skinnebus med glastag, som oprindeligt blev anvendt til overklassens besøgende til Shimla.

   

  Shimla, Indien

  Shimla

  Shimla er som ingen andre byer i Indien med sin beliggenhed i Himalayas forbjerge og den særlige stemning i en skøn blanding af den britiske kolonitid og det moderne indiske dagligliv. Shimla blev etableret som briternes sommerhovedstad, hvor vicekongen og hele administrationen flyttede til, når temperaturerne blev for høje i Delhi, og det gjorde Shimla til en af de vigtigste byer i British Raj.

  Utallige smukke bygningsværker i britisk stil ligger overalt i Shimlas gader. Bindingsværk, tudorstil og anden europæisk inspireret arkitektur blev opført i sidste halvdel af 1800-tallet til de første årtier af 1900-tallet. På hovedgaderne Mall Road og The Ridge ligger mange eksempler med Town Hall og Christ Church som de nok mest berømte.

  Læs mere om Shimla

   

  Delhi, India

  Delhi

  Delhi er Indiens hovedstad, og den er fuld af oplevelser og rummer mange byer i byen. Det britiske New Delhi er blot en af de mange hovedstæder, der gennem tiden er etableret som indiske residensbyer. Det gamle Delhi er et af de andre eksempler og er i sig selv en storslået by, som Shah Jahan grundlagde som Shahjahanabad i mogulernes kejsertid. Flere andre byer ligger som forter og symboler på de mange epoker, Delhi gennem tiden har gennemlevet.

  Livet og stemningen i Delhi er på en og samme tid hektisk og afslappet. I Chandni Chowks basargader fårman en fornemmelse af det farverige Indien gennem indtryk for alle sanser, og i kontrast hertil ligger parker, boulevarder og store bygningsværker fra forgangne århundreder som oaser i storbyen.

  Læs mere om Delhi

Køb og download den fulde PDF Guide
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Shopping

  City Emporium

  Phase-1, Industrial Area

   

  TDI Mall

  Sector 17

   

  The Central Mall

  Phase-1, Industrial Area

   

  Indkøbsgader

  Sector 17, Sector 22, Sector 35

Med børn

  Stenhave

  Nek Chand Rock Garden
  Uttar Marg, Sector 1

   

  Sø og sejlads

  Sukhna Lake
  Uttar Marg, Sector 1

   

  Museum

  Museum of Evolution of Life
  Jan Marg, Sector 10

   

  Jernbane

  Kalka Shimla Railway
  Shimla, Kalka

Gode links
Historisk overblik

  Byens forhistorie

  Byen Chandigarh er en ganske ny by, men der menes at have været menneskelig aktivitet i området omkring stedets naturlige sø gennem cirka 8.000 år. Mange floder og et frodigt klima gav gode betingelser for bosættelser, der dog ikke udviklede sig til en egentlig bymæssig bebyggelse.

   

  Punjabs deling

  I 1947 blev det uafhængige Indien oprettet efter det britiske kolonistyre, som havde varet siden 1800-tallet. Kolonien blev delt i Indien og Pakistan, og det fik indvirkning på staten Punjab.

  Punjab blev delt mellem Indien og Pakistan, og siden den traditionelle hovedstad, Lahore, kom til at ligge i Pakistan, var der brug for en ny hovedby i den indiske del af Punjab. Resultatet blev, at den indiske regering reserverede et område til formålet, og det blev planlagt og opbygget til det Chandigarh, der kendes i dag.

  Området blev fundet, efter at en komite havde vurderet flere forskellige muligheder. Det var vigtigt, at klima, drikkevand og logistik passende for en større by. Hele projektet var også vigtigt som et politisk symbol på det nye Indiens kunnen. Den politiske leder, Jawaharlal Nehru, var således selv ganske engageret i byens udvikling.

   

  Chandigarh grundlægges

  Byen Chandigarhs beliggenhed var før grundlæggelsen marker, og her skulle den nye by opføres. Navnet Chandigarh kommer fra gudinden Chandi og garh, der betyder fort.

  Komiteen for etablering af Chandigarh fandt et amerikansk hold af arkitekter og byplanlæggere, og de lagde en masterplan for Chandigarhs opbygning. De nåede dog ikke at gøre arbejdet færdigt, før det var nødvendigt at finde en ny i spidsen for det store projekt.

  Valget faldt på fransk-schweiziske Le Corbusier, der kom til at præge byen som kun få har præget en storby før ham. Chandigarh blev en planlagt by, hvor mange forhold som boliger, arbejdspladser, forurening, trafik og indkøb alt sammen blev nøje gennemtænkt med en sammenhængende ide bag hver enkelt del af byen.

  Le Corbusier anlagde Chandigarh efter et mønster af sektorer, der hver især måler 800×1.200 meter. Hver sektor er selvforsynende i form af boliger, skoler, børnehaver med videre. Indkøbsområder i de enkelte sektorer hang sammen, så de dannede et større indkøbsområde, og sådan blev grønne bælter også gennemført flere stedet i byen. Arbejdspladser var der også, og i sektor 1 blev den offentlige regeringsadministration placeret. Andre sektorer blev fx dedikeret industri eller andet, så hver sektor havde særlige funktioner. På den måde kunne Le Corbusier og hans team begrænse trafik og efter planen sikre højest mulig livskvalitet for befolkningen.

   

  Haryana bliver etableret

  I staten Punjab var der flere befolkningsgrupper med hver deres sprog. Administrativt blev en ny stat født, da Haryana blev selvstændig fra Punjab pr. 1. november 1966, og derved stod man lige som i 1947 med en stat uden hovedstad.

  Løsningen blev, at Chandigarh som Punjabs hovedstad blev gjort til unionsterritorium og hovedstad for både Punjab og Haryana. Derved bestod de eksisterende strukturer, og det var kun nødvendigt med mindre nybyggerier for at kunne håndtere to stater. Et eksempel er, at man i Punjabs parlamentsbygning indrettede en af opførelsens oprindelige sale til nyt parlament for Haryana, mens mange øvrige faciliteter virker som delt mellem begge staters funktioner. Oveni kom Chardigarh også til at være sin egen hovedstad.

   

  Chandigarh i dag

  Fra starten blev Chandigarh planlagt bygget i to faser, hvoraf den første skulle kunne huse 150.000 mennesker og den anden 350.000. Med tiden flyttede endnu flere dog til byen, der blandt andet fik en stor vækst i administrative arbejdspladser med den politiske deling i 1966.

  Siden da er Chandigarh blevet udbygget i flere tempi med udgangspunkt i det nordøstlige centrum mod sydvest. Det er i udstrakt grad sket med respekt for Chandigarhs byplan med rektangulære sektorer og derved med Le Corbusiers tanker for øje. Enkelte ældre bosættelser er der bygget rundt om mod sydvest, mens de oprindelige områder fra Chandigarhs første årtier i det store hele står som intakte miljøer fra Le Corbusiers tid.