Site logo
Se på kortet
Læs om byen

Victoria Falls er det engelske navn for Victoriafaldene, men det er også navnet på den by i Zimbabwe, der ligger umiddelbart ved siden af vandfaldene. Med den beliggenhed er Victoria Falls en af de mest besøgte byer i Zimbabwe, for det er naturligvis vandfaldene, der er den største seværdighed i området. Faldene er nemt tilgængelige, og de ligger på Zambezis vej som grænse mellem Zimbabwe og Zambia nærmest lige uden for byen Victoria Falls.

Byen er meget hyggelig, og i den kan man blandt andet se Victoria Falls Hotel. Det er et historisk hotel, der står som et af vartegnene i området omkring Victoria Falls. Det åbnede i 1904 som jernbanehotel for gæster fra den nyanlagte jernbane, og fra hotellets terrasse kunne og kan man se gennem en af Zambezis kløfter efter vandfaldene og til den smukke Victoria Falls Bridge, der er smukt illumineret om aftenen.

Man kan også se Victoria Falls Railway Station. Det er en elegant bygning, der står som en tidslomme fra anlægget af jernbanen til byens og videre over Victoria Falls Bridge. Den elegante lille bygning har gennem tiden givet en stemningsfuld ankomst til Victoria Falls for mange besøgende.

Fra stationen kører sporvognen Victoria Falls Tram, der på sin køretur mellem stationen i Victoria Falls og broen Victoria Falls Bridge bringer gæster i en stemning tilbage fra kolonitidens begyndelse, hvor Victoria Falls Bridge blev bygget. Selve turene starter fra det hæderkronede og smukt beliggende Victoria Falls Hotel, der i sig selv er en institution omkring de mægtige vandfald og jernbanens passager af Zambezi.

Topseværdigheder

  Victoria Falls

  Victoriafaldene
  Victoria Falls

  Vandfaldene Victoria Falls den store attraktion i området mellem byerne Livingstone i Zambia og Victoria Falls i Zimbabwe. Stedet er uden tvivl også et af det afrikanske kontinents helt store vartegn og naturoplevelser. For at se og opleve vandfaldene vil man normalt besøge Victoria Falls National Park i Zimbabwe, idet den bedste udsigt fås herfra. Parken ligger ved og overfor størsteparten af faldene startende fra den vestlige ende af vandkaskaderne.

  Langs vandfaldene er der i parken markeret en række nummererede udsigtspunkter, som der også refereres til her. Helt mod vest ligger udsigtspunkt I, og mod sydvest ved Victoria Falls Bridge ligger udsigtspunkt XVI. Bemærk, at en del af udsigtspunkterne er indhyllet i vand under regntiden

  Fra vest mod øst ligger det første af de majestætiske vandfald, der er det såkaldte Devil’s Cataract, som ses fint fra udsigtspunkt II. I højden måler det 60 meter, og det er således det laveste af faldene. Devil’s Cataract er det geologisk svageste sted langs faldene, og Zambezi har skåret en ti meter dyb fure i basalten her, og den fortsatte udvikling vil lede stadig mere vand denne vej. Devil’s Cataract er adskilt fra de resterende fald af øen Cataract Island, der også kendes som Boaruka Island. Boaruka betyder ”deler af vand” på tonga-stammens sprog.

  Øst for Cataract Island ligger de egentlige fald, Main Falls, som ses fra blandt andet udsigtspunkterne V-X. Det måske bedste sted er punkt VII, hvor man til fulde får hele bruset, lyden og kræfterne fra vandfaldet lige foran sig. Main Falls er der, hvor det meste vand falder ud over klippekanten, før det efter 100 meter tordner mod klipper og vand forneden.

  Øst for Main Falls ligger øen Livingstone Island, der ses godt fra udkigspunkt XI. Øen er opkaldt efter skotske David Livingstone, der den 16. november 1855 ankom som den første europæer til området. Han blev padlet til øen af lokale, og der var netop herfra, han så selve faldene første gang. Han forsøgte også at måle faldhøjden herfra med en snor med patroner som vægt. Han firede den mere end 90 meter ned. Man kan ved lavere vandstand komme til Livingstone Island og opleve David Livingstones opdagelsesvej. Det sker fra den zambiske side af grænsen.

  Umiddelbart vest for Livingstone Island kan man se de små Armchair Falls, hvor den berømte swimmingpool ligger. Swimmingpoolen er et naturligt dannet hul, som ikke er forstyrret af Zambezis strøm og fald blot få centimeter fra poolen, og i den tørre tid kan man svømme her blot en armslængde fra det brusende vandfald.

  Øst for Livingstone Island ligger faldene Horseshoe Falls, der ses fra udsigtspunkt XI. Horseshoe Falls har fået sit navn fra hesteskoformen, som Zambezi har skåret i toppen af denne del af Victoria Falls. I den tørre tid kan Horseshoe Falls være det østligste vandfald, idet de følgende i denne retning kan være tørret ud.

  Efter Horseshoe Falls kommer de højeste af faldene. Det er Rainbow Falls med en højde på 108 meter. Faldene kan ses fra udsigtspunkt XIII, og navnet kommer af de smukke regnbuer, man kan være heldig at se her.

  Længst mod øst flyder den østlige gren af Zambezi, som falder ned over faldet Eastern Cataract. Eastern Cataract er ofte udtørret i den tørre tid, og det giver et andet perspektiv på områdets natur. Når faldene er udtørrede her, er det muligt at gå med på en tur langs faldene og helt til Livingstone Island. Eastern Cataract kan ses fra udsigtspunkt XIV eller fra stedet Knife’s Edge på Zambias side af Zambezi.

  Knife’s Edge og området umiddelbart øst herfor i Zambia giver også et fantastisk kig ned langs vandfaldene, og her kan man forestille sig, hvordan de gennem tiden har bevæget sig fra øst mod vest. Man kan også se på Zimbabwes Danger Point og på, hvor stejle klipperne er herunder. Endelig kan man også se hele den imponerende vandsky, der rejser sig over hele vandfaldsområdet.

   

  Zambezi

  Floden Zambezi danner grænse mellem landene Zimbabwe og Zambia, og Zambezi er kilden til vandfaldene Victoria Falls. Floden er den fjerdelængste i Afrika med 2.574 kilometer. Den har sit udspring i Zambia, og efter at have løbet i eller på grænserne til Zambia, DR Congo, Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe og Mocambique, munder den ud i Det Indiske Ocean.

  Langs Zambezis løb er der flere vandfald, hvoraf Victoria Falls er det klart største og mest imponerende. Her er også flere vandkraftværker med dæmninger. Kariba Dam ligger på grænsen mellem Zambia og Zimbabwe og danner søen Lake Kariba, mens Cahora Bassa i Mocambique danner en sø med samme navn.

  Zambezi inddeles normalt i Øvre Zambezi, der går fra udspringet til Victoria Falls, Mellemste Zambezi mellem Victoria Falls og Cahora Bassa og Nedre Zambezi fra Cahora Bassa til Det Indiske Ocean.

  I området omkring byerne Victoria Falls og Livingstone kan man på tæt hold opleve Zambezis rolige løb inden Victoria Falls. Det kan fx opleves fra nationalparkerne i området, og efter Victoria Falls kan man se en række kløfter i klippegrunden, som vandmasserne gennem tiden har skåret ud. De ses fx fra Victoria Falls Hotel eller Victoria Falls Bridge.

   

  Victoria Falls National Park

  Victoria Falls Nationalpark
  Victoria Falls National Park

  Victoria Falls National Park ligger langs Zambezifloden og Victoria Falls på Zimbabwes side af grænsen. Det centrale i parken er naturligt nok de majestætiske vandfald Victoria Falls, men der er flere andre oplevelser i selve parken.

  Man kan gå langs vandfaldene og nyde mange imponerende kig til dem. Man kan også gå til parkens vestlige ende, hvor der står en statue af David Livingstone. Statuen står tæt på udkigspunktet Devil's Cataract Viewpoint. Når man står her, kan man tænke på David Livingstones ord fra den 16. november 1855: "...scenes so lovely must have been gazed on by angels in their flight."

  Starter man fra Livingstone-statuen kan man gå i parken og opleve naturen og vandfaldene i hele deres længde. Man kommer først forbi stedet Chain Walk, der er 73 trin ned til stedet med faldenes bedste kig til regnbuer og til kaskaderne i første del af Victoria Falls. Den første og vestligste del af faldene hedder Devil’s Cataract, der er delt fra de egentlige vandfald, Main Falls, af øen Cataract Island.

  Overfor Cataract Island og Main Falls kan man i parken opleve en regnskov med planter, der ellers ikke ses i regionen; fx mahognitræer. Man kan også se et baobabtræ, der måler 20 meter i højden og 16 meter i diameter.

  Videre mod øst og umiddelbart efter Main Falls kan man se øen Livingstone Island, og øst for den kan man nyde synet af først Hesteskofaldene/Horseshoe Falls og derefter Regnbuefaldene/Rainbow Falls.

  Længst mod øst kommer man til Danger Point, der stikker ud langs faldene Eastern Cataract. Her kan man se kløften, som Zambezi-floden har skåret, og som den efter Victoria Falls fortsætter sit løb gennem. På den modsatte bred ligger Zambia, og fortsætter man mod sydøst og væk fra vandfaldene, kan man nyde synet af Victoria Falls Bridge.

  På denne strækning kan man desuden komme ned til Boiling Pot, hvorfra man kan stige ombord på White Water Rafting-ture. På nedstigningen til Boiling Pot får man et kig på vandfaldene i frøperspektiv, hvilket perspektiverer faldenes størrelse og kraft.

  Under vandreture i parken kan man også kigge efter og nyde oplevelsen af stedets dyreliv. Man kan fx se en del fugle, bavianer og forskellige arter antiloper.

   

  Mosi-Oa-Tunya Nationalpark
  Mosi-Oa-Tunya National Park

  Mosi-Oa-Tunya National Park er et område, der ligger på Zambias side af Zambezi. Parken dækker området i den østlige del af Victoria Falls samt over 66 km2, som ligger cirka 20 kilometer langs Zambezi nordvest for vandfaldene.

  Den mest besøgte del af nationalparken er det område, der strækker sig fra grænseposten mod Zimbabwe til selve Victoria Falls. Kort tid efter indgangen står der en statue af David Livingstone. Den blev rejst i 2005 og står som modstykke til sit mere kendte og ældre modstykke i nationalparken i Zimbabwe i den anden ende af vandfaldene.

  Herfra kan man starte med at gå ad stierne til Zambezis bred og se den stille flod, der blot få meter senere bruser ned over klippekanten. Tidspunktet på året er afgørende for mængden af vand, der strømmer her, og uden for regntiden kan de østlige vandfald være tørlagte.

  Man kan efter Zambezis bred følge faldenes intensitet ved at følge stierne og udsigtspunkterne til gangbroen Knife-Edge Bridge, der leder over en kløft til en dejlig rundtur tæt på Victoria Falls og der, hvor Zambezi skærer sig ind i landet gennem flere store kløfter. Bemærk, at man med fordel kan leje regnsko og –jakker inden denne bro, og særligt i regntiden er den investering alle pengene værd.

  Rundvandringen efter Knife-Edge Bridge byder på smuk regnskov og fornemme kig fra udsigtspunkter til både vandmasserne i Victoria Falls, til Victoria Falls Bridge og til kløften, der leder Zambezi videre langs grænsen mellem Zambia og Zimbabwe.

  I forbindelse med denne del af parken ligger Field Museum, hvor man kan komme tættere på den naturhistoriske forklaring på de mægtige Victoria Falls, og man kan også se diverse fund, der er fundet i området. Det drejer sig blandt andet om stenværktøjer.

  Nordvest for vandfaldene byder Mosi-Oa-Tunya National Park på et stort område, der ligger som et natur- og vildtreservat. Plante- og dyrelivet er særdeles rigt med fx bavianer, zebraer, bøfler, vortesvin og en del antilopearter. Ved Zambezi kan man også finde flodheste og krokodiller, og elefanter kan undertiden krydse floden fra Zimbabwe. Fuglelivet i parken er spændende at opleve i, og her er der et stort antal arter.

  I parken ligger også kirkegården Old Drift Cemetery, hvor en del af de tidlige europæiske bosættere blev begravet. Nogle besøgende, der blev ramt af fx malaria, blev også stedt til hvile her. Man kan blandt andet se Samuel Thomas Alexanders grav på Old Drift Cemetery, der blev forladt, da bosætterne flyttede til højereliggende steder ved det nuværende Livingstone.

   

  Victoria Falls Bridge

  Victoria Falls Bro
  Victoria Falls Bridge

  Victoria Falls Bridge er en bro, der står majestætisk over floden Zambezi som et af Afrikas ikoniske bygningsværker. Grænsen mellem Zambia og Zimbabwe går på midten af broen, og fra begge lande kan man uden officielt at besøge nabolandet gå til og over broen, før man går tilbage til udgangspunktet. Man kan naturligvis også gå fra land til land, men det er altså ikke nødvendigt, hvis man ikke ønsker at bruge ekstra tid til at krydse grænsen formelt.

  Broen blev opført som en del af navnkundige Cecil Rhodes’ plan om at forbinde de britiske besiddelser fra Cape Town i syd til Cairo i nord. Selv om Rhodes ikke selv nåede at komme til Victoria, instruerede han sine ingeniører om at anlægge jernbanen og derved Victoria Falls Bridge, så man fra toget kunne få et glimt af selve vandfaldene.

  Broen blev produceret i England og i dele sejlet til Beira i Mocambique, hvorfra stumperne blev kørt ad den nye jernbane til Victoria Falls, hvor broen efter 14 måneders anlæg blev åbnet i 1905. Den er 198 meter lang, og den står 128 meter over det nedre vandspejl i Zambezi.

  Broen forbandt straks fra dens åbning enorme landområder og ressourcer i henholdsvis Sydrhodesia og Nordrhodesia, og den er fortsat en væsentlig trafikåre. Victoria Falls Bridge er således stadig den eneste jernbaneforbindelse mellem Zimbabwe og Zambia, og vejen over broen er en af ganske få, der forbinder de to lande.

  Gennem mange årtier kørte der passagertog i almindelig drift over broen, men denne trafik er stoppet i dag. Broens jernbane benyttes dog fortsat af både godstog og særlige passagertog som Rovos Rails luksustog. Man kan også køre ud på broen med sporvognen Victoria Falls Tram, der kører fra stationen i Victoria Falls, og man kan også prøve bungeejumping fra midten af broen umiddelbart på den zambiske side af grænsen, der er tydeligt markeret af linjer og skilte.

   

  Flere seværdigheder og mere info

  Køb pdf-bogen om Livingstone og Victoria Falls her.

Andre seværdigheder

  Victoria Falls Station

  Victoria Falls Station
  Victoria Falls Railway Station

  Victoria Falls Railway Station er en elegant bygning, der står som en tidslomme fra anlægget af jernbanen til byens og videre over Victoria Falls Bridge. Den elegante lille bygning er en stemningsfuld ankomst til Victoria Falls, hvis man vælger at tage toget fra Bulawayo.

  Fra stationen kører flere forskellige ture til vandfaldene Victoria Falls. Her er både sporvognen Victoria Falls Tram og diverse ture med damptog, der er trukket af lokomotivet med nummer 512.

   

  Victoria Falls Hotel

  Victoria Falls Hotel er et historisk hotel, der står som et af vartegnene i området omkring Victoria Falls. Det åbnede i 1904 som jernbanehotel for gæster fra den nyanlagte jernbane, og fra hotellets terrasse kunne og kan man se gennem en af Zambezis kløfter efter vandfaldene og til det smukke Victoria Falls Bridge, der er smukt illumineret om aftenen.

  Ud over at være overnatningssted for gæster fra den planlagte jernbane mellem Cape Town og Cairo, var hotellet også en overgang hotel på BOAC’s service med vandfly mellem Southampton og Sydafrika.

  Et utal af kendte mennesker har overnattet på Victoria Falls Hotel. Det drejer sig blandt andet om den britiske kong George VI med familie, der boede her i april 1947. Der har også været afholdt politiske møder her. I 1949 organiserede Roy Welensky en konference for at diskutere etableringen af føderationen mellem Rhodesia og Nyasaland. I 1963 ledte mødet Victoria Falls Conference til opløsningen af samme føderation.

  Hotellet kaldes også for “the grand old lady of the Falls”, og med den edwardianske arkitektur er det en særlig oplevelse at overnatte her og opleve stemningen. Fra hotellet er der en kort gang til Victoria Falls National Park, og man kan både høre og se vandskyen fra ”røgen der tordner”, som vandfaldets lokale navn er.

   

  Victoria Falls Sporvogn
  Victoria Falls Tram

  Victoria Falls Tram er en sporvogn, der på sin køretur mellem stationen i Victoria Falls og broen Victoria Falls Bridge bringer gæster i en stemning tilbage fra kolonitidens begyndelse, hvor Victoria Falls Bridge blev bygget. Selve turen starter fra det hæderkronede og smukt beliggende Victoria Falls Hotel, der i sig selv er en institution omkring de mægtige vandfald og jernbanens passager af Zambezi.

  Der er sporvognsture på flere tidspunkter på dagen, så man kan nyde de spektakulære syn og udsigter i både dagslys og ved skumringstid. Sporvognen kører til midten af Victoria Falls Bridge, hvor den gør et langt ophold på grænsen mellem Zimbabwe og Zambia, og derefter returnerer den gennem bushlandskab til stationen i Victoria Falls.

   

  Flere seværdigheder og mere info

  Køb pdf-bogen om Livingstone og Victoria Falls her.

Ture fra byen

  Livingstone Capitol Theatre

  Livingstone

  Livingstone er en by i Zambia, der ligger som den tætteste på Victoriafaldene. På den måde er den et naturligt turiststed for de mange besøgende til faldene, som kommer hertil fra Zambia, men byen er også nemt tilgængelig på en tur fra Zimbabwe.

  I Livingstone kan man ankomme til byens station, der som meget andet i byen hænger sammen med anlægget af jernbanen over Zambezi og Victoria Falls bridge, der bandt de nu tidligere engelske protektorater og kolonier sammen. I nærheden af stationen kan man besøge et jernbanemuseum, hvis man ønsker mere viden om banerne i området.

  Lidt nord for stationen i Livingstone ligger byens centrum, hvor man kan gå nogle hyggelige ture og nyde byens seværdigheder. På hovedgaden kan man blandt andet se Capitol Theatre, der er den ældste bevarede biograf i Zambia. Den fine og tidstypiske bygning i art deco blev opført i 1931 med både gulv, balkon og loger. Det var den litauiske Grill-familie, der stod bag biografen.

  I samme område kan man se mange ældre bygninger som fx North-Western Hotel ved Livingstones busstation, Old Government House, der tidligere var guvernørens residens, og domhuset High Court fra 1910. Man kan også besøge Livingstone Museum, der er byens nationalmuseum og et af Zambias bedste museer.

  Læs mere om Livingstone

   

  Chobe National Park

  Chobe National Park

  Chobe National Park er en nationalpark i det nordlige Botswana. Den regnes som en af de bedste parker i regionen hvad angår koncentrationen af vildt. Parken er inddelt i forskellige habitater, og stedet kan fx opleves på arrangerede ture fra Victoria Falls og Livingstone.

  Chobe National Park blev gjort til nationalpark i 1968, og den blev derved den første af slagsen i Botswana. I årene derefter blev industri flyttet ud af parken for at sikre, at det store område var uden menneskelig aktivitet.

  Nationalparken breder sig i det nordvestlige Botswana, og byen Kasane er et godt udgangspunkt for ture til parken, hvor der er flere økosystemer. I området tæt på Kasane er der frodige sletter og teakskove, og grundet nærheden til Victoria Falls er denne del den mest besøgte del af Chobe. I parkens vestlige egne er der store marskområder, mens den midterste del af nationalparken er et relativt tørt indland med græsningsområder.

   

  Zambezi National Park

  Zambezi National Park breder sig sammen med Victoria Falls National Park over 56.000 hektarer, og her er der et rigt dyreliv. Men kan blandt andet se de såkaldte big five i Afrika, der er leopard, løve, elefant, vandbøffel og næsehorn. Man kan også se zebraer, giraffer, krokodiller, en lang række antiloper og mange andre dyr i nationalparken.

  Der er flere muligheder for ture i Zambezi National Park. Man kan besøge parken gennem dens hovedindgang, og man kan også tage den 25 kilometer lange Chamabondo Game Drive, der starter få kilometer syd for byen Victoria Falls ved vejen mod Bulawayo. Den er en god mulighed for at opleve parkens natur og dyr.

Køb og download den fulde PDF Guide
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Shopping

  Shoprite

  Kaponda Avenue, Livingstone
  shoprite.co.zm

   

  Indkøbsgader (Livingstone)

  Mosi-Oa-Tunya, Zambezi Street, Kuta Way Road

Med børn

  Vandfald

  National Parks
  Mosi-Oa-Tunya, Zimbabwe og Zambia

   

  Sporvogns- og jernbaneture

  Victoria Falls Station
  Mallet Drive, Victoria Falls, Zimbabwe
  steamtraincompany.com

   

  Museum

  Livingstone Museum
  Mosi-Oa-Tunya, Livingstone, Zambia
  museumszambia.org

   

  Jernbanemuseum

  Railway Museum
  Chishimba Falls Road, Livingstone, Zambia

   

  Krokodillefarm

  Gwembe Crocodile Farm
  Mosi-Oa-Tunya, Livingstone, Zambia

Gode links
Historisk overblik

  Den første landsby

  I området omkring det nuværende Livingstone var Mukuni den største landsby, før Livingstone blev grundlagt. Mukunis beliggenhed 10 kilometer sydøst for Livingstone var befolket af lokale stammer, der oprindeligt kom fra Zimbabwe. I 1700-tallet erobrede folk fra Congo området under ledelse af høvding Mukuni, som landsbyen blev opkaldt efter.

   

  Livingstone og europæernes ankomst

  Først europæer i området blev skotske David Livingstone, der kom til Victoria Falls i 1855. Han så vandfaldene fra den nuværende Livingstone Island, der i regntiden ligger nærmest midt i de brusende kaskader fra Victoria Falls.

  Med Livingstone startede europæernes indtog i denne del af det sydlige Afrika. Det tog for alvor fart med Cecil Rhodes' British South Africa Company, der i 1890erne etablerede et britisk styre nord for Zambezi og derved i det nuværende Zambia. Før den var koloniseringen sket fra syd og derved med etableringen af Sydrhodesia.

  Briterne startede udvinding af mineraler og en træindustri, der benyttede bosættelsen Old Drift ved Zambezi oven for Victoria Falls som krydsningssted over floden. Grundet mange kløfter på Zambezis løb var dette det mest hensigtsmæssige transportsted på et flere hundrede kilometer langt stykke, og transporterne blev hurtigt udvikling i takt med udvindingen.

   

  Old Drift og Livingstone grundlægges

  Med overfarterne over Zambezi voksede aktiviteten ved Old Drift i det nuværende Zambia, og det blev i sidste ende til den første by i landet, der blev etableret i 1897. Old Drifts beliggenhed var dog plaget af myg og medfølgende malaria, og derfor flyttede europæerne efter få år til de højereliggende områder i det nuværende Livingstone, der blev centret for briterne i regionen.

   

  Jernbanen og Victoria Falls’ vokseværk

  Jernbaneselskabet Rhodesian Railways havde i midten af 1890erne nået til Bulawayo i Sydrhodesia, og banen var løftestang for en industriudvikling, der inkluderede kulminerne ved Hwange, som ligger godt 100 kilometer fra Victoria Falls.

  Rhodesian Railways anlagde en bane til Hwange, men Cecil Rhodes' vision om en bane gennem britiske kolonier fra Cape Town til Cairo skulle også forfølges. Derfor blev banen forlænget til Victoria Falls, som den nåede i form af den nuværende by Victoria Falls i 1904.

  Victoria Falls som bosættelse var blevet anlagt i 1901 i forbindelse med undersøgelser af vandfaldenes potentiale som vandkraftleverandør, og med jernbanens snarlige komme førte det den egentlige by med sig. Et af de prominente bygningsværker var det fornemme jernbanehotel, Victoria Falls Hotel, der som banen åbnede i 1904.

   

  Zambezi krydses

  Det var afgørende for både jernbanen og for udviklingen af områderne, at der kunne etableres en forbindelse over Zambezi. Til formålet igangsatte Cecil Rhodes byggeriet af Victoria Falls Bridge, der ifølge Rhodes skulle opføres, så passagerer kunne se selve vandfaldene.

  Jernbaneudviklingen sluttede dog ikke med broen, idet Rhodes allerede i 1904 startede anlæg af en jernbane mellem Livingstone og Kalomo, og den blev taget i brug før åbningen af Victoria Falls Bridge i september 1905.

   

  Ny hovedstad

  Med åbningen af Victoria Falls Bridge og den nye jernbanelinje boomede Livingstone, og i 1907 gjorde briterne byen til hovedstad i det sammenlagte Nordrhodesia og Nordøstrhodesia.

  Den nye status som hovedstad gav i sig selv ny vækst. Forskellige institutioner blev etableret her og med dem nye bygninger, hvoraf en del fortsat ses i gadebilledet. Den ressourcerige omegn bragte også velstand til Livingstone som handelsby, mens byen Victoria Falls i Sydrhodesia udviklede turismen med sin beliggenhed umiddelbart ved vandfaldene af samme navn. Livingstone var også leverandør til store dele af turistindustrieni Victoria Falls, så også den bragte øget vækst i kolonihovedstaden.

   

  Boomtowns og ny status

  I de første årtier af 1900-tallet oplevede både Livingstone og Victoria Falls en solid vækstperiode, der var grundlaget for dagens bysamfund, der dog har været i fortsat udvikling; ikke mindst takket være turiststrømmene til vandfaldene.

  En del administrative funktion blev dog flyttet, da den mere centralt beliggende Lusaka blev ny hovedstad i 1935; det skete for at komme nærmere det økonomisk og ressourcemæssigt vigtige område Copperbelt mod Congo.

   

  Victoria Falls og Livingstone i dag

  Zambias uafhængighed i 1960erne bragte nye tider med sig for Livingstone og Victoria Falls i Zimbabwe. Op til og i begyndelsen af selvstændigheden valgte mange hvide at flytte fra Nordrhodesia/Zambia til blandt andet Sydrhodesia og Sydafrika. Med dem forsvandt en del af Livingstones økonomiske fundament. Stor betydning op gennem 1970erne fik lukningen af grænsen mellem Zambia og Sydrhodesia, hvorved manglende handel og turisme kunne mærkes i Livingstone og i mindre grad også i Victoria Falls.

  Efter Zimbabwes selvstændighed i 1980 blev grænseforholdene med tiden normaliseret, og gennem de seneste årtier er der investeret store summer i den kraftigt voksende turistindustri til vandfaldene, og den aktivitet kommer både Victoria Falls og Livingstone til gode. Således er byerne i dag bestykket med mange gode hoteller og utallige oplevelsesmuligheder for besøgende.

  Området lukrerer som i byernes tidlige tid også på beliggenheden som overgangssted for personer og varer over Zambezi. Jernbanen over Victoria Falls Bridge er stadig en vigtig trafikåre, mens der kommer en øget handel fra flodkrydsningerne til Botswana og Namibia ad vejen vest for Livingstone.