Site logo
Se på kortet
Læs om byen

Den gamle kultur- og handelsby Gdansk er en af Østersøens perler. Byens historie fra tiden i Hanseforbundet er tydelig i bybilledet med de mange typiske købmandshuse, byporte og ikke mindst den kolossale Maria Basilika, der troner over den gamle bydel.

Den gamle bydel er hjertet af Gdansk, og det er her, seværdighederne ligger på stribe i de stemningsrige gader og stræder. Charmerende huse og strøggader ligger side om side og bag den række af byporte, man kan se mange steder i byen; byporte der engang var byens indgange.

Adgangen til vandet er noget andet, der kendetegner Gdansk. Den travle havn har gennem historien præget byens udviklet som havne- og handelsby, og her står Kranporten som et eksempel fra tiden med travl aktivitet i byens inderhavn. Kranporten er i dag et af Gdansks vartegn.

Gdansk er også kirkernes by. Der ligger utallige kirker, og flere steder ligger de bogstaveligt talt ved siden af hinanden. Kirkerne er smukke bygningsværker, og den mest imponerende af dem alle er Maria Basilika, der står som en af hele Østerøområdets største kirker.

Topseværdigheder

  Maria Kirke, Gdansk

  Maria Basilika
  Bazylika Mariacka

  Den kolossale Maria Basilika er en af verdens største murstenskirker. Den måler 105x66 meter i grundplan, hvælvingerne når 29 meter op over kirkegulvet, og den kan huse 25.000 besøgende i kirkerummet. Stilen er tidens teglstensgotik, som var vidt udbredt i Østersøområdet.

  Før den nuværende Maria Basilika lå der fra 1243 en trækirke på stedet. Grundstenen til den nye kirke blev lagt 1343 med færdiggørelse af den første etape i 1360. Byggeriet stod dog på udvidelser af selve kirkebygningen indtil 1502.

  Med reformation blev Maria Kirke protestantisk, og grundet de katolske kongers formelle herredømme i Gdansk lod Jan III Sobieski et katolsk kapel opføre ved siden af kirken; Det Kongelige Kapel/Kaplicę Królewską. Kapellet er en smuk barokbygning af Tylman van Gameren fra årene 1678-1681. Billedhuggeren Andreas Schlüter har leveret skulpturer på huset.

  Inden for kan man se flere fine kunstværker fra gotikken, renæssancen og barokken. Højalteret er fra 1510-1517, mens det interessante astronomiske ur er bygget af Hans Düringer fra Toruń 1464-1470.

  Fra Maria Kirkes 82 meter høje tårn er der en fantastisk udsigt over hele byen og området, og turen derop giver et fint indtryk af konstruktionen.

  Fra reformationen og til 1945 var Maria Basilika protestantisk som det øvrige nordtyske område; i øvrigt verdens største protestantiske kirke. Med Danzigs overgang til Gdansk og Polen blev kirken katolsk.

  Under 2. Verdenskrig blev Maria Basilika strukturelt stærkt beskadiget, men man havde evkueret kirkens kunstværker, der derfor blev sparet fra ødelæggelse. Genopbygningen startede i 1946, i 1955 blev kirken genindviet, og i 1965 opnåede den status af basilika.

   

  Hovedbyens Rådhus
  Ratusz Głównego Miasta

  Gdansks smukke renæssancerådhus blev opført i 1300-tallet. Man mener, det skete fra år 1327. Færdiggørelsen skete dog først i årene 1486-1488, da tårnet blev opført af Heinrich Hetzel. Forløberne på stedet havde altid været byens administration; blandt andet i form af byens Hansekontor.

  Efter en brand i 1556 blev det gotiske rådhus ombygget i tidens stil. I 1561 blev det 81 meter høje tårn således kronet af den forgyldte statue af kong Sigismund II August. Tårnets klokkespil blev også installeret ved denne lejlighed.

  Ved udsmykningen af rådhusets interiør arbejdede nogle af tidens førende håndværkere og kunstnere som fx Izaak van den Block og Hans Vredeman de Vries på opgaven. Indretningen er ganske seværdig; ikke mindst i Byrådssalen/Wielka Sala Rady (også kaldet den Røde Sal/Sala Czerwona). Man kan også se mange kunstværker, der er udstillet. Værkerne er originale og har ved krigshandlinger altid har været gemt bort.

  Under 2. Verdenskrig blev rådhuset så ødelagt, at det i første omgang blev besluttet af rive resterne ned. Beslutningen blev ændret, og i stedet gennemgik bygningen 1946-1970 et af de fornemste rekonstruktionsarbejder i efterkrigstidens Polen. I 2000 blev det nuværende klokkespil med 37 klokker installeret.

  I rådhuset er Gdansk Byhistoriske Museum/Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, indrettet. Det skildrer på udmærket vis byens spændende historie. Man kan også tage en tur op i tårnet, hvorfra der er en smuk udsigt.

   

  Ul. Dluga, Gdansk

  Langgade & Lange Torv
  ul. Długa & Długa Targ

  Langgade og Lange Torv er Gdansks mest fornemme strøg og plads. Det var her, mange palæer gennem tiden er blevet opført af byens førende familier. Her er også flere middelalderbyggerier blandt de mange typiske huse med de smalle gavlfacader mod gaden.

  Gaden og torvet er anlagt på strækningen mellem to af Gdansks byporte, og således har det historisk mest velhavende område i byen haft en naturlig afgrænsning. Det sammenhængende område kaldes også Kongevejen/Droga Królewska, fordi det altid har været byens fine indgang; hovedgaden fra såvel land- som vandsiden. Kongelige besøgende boede da også i palæer netop her.

   

  Kranporten, Gdansk

  Kranporten
  Brama Żuraw

  Kranporten er en af Gdansks byporte, hvori der er en kranfunktion. Første bygning af denne slags blev opført 1367, og den nuværende stammer fra årene 1442-1444. Funktionen som byport og havnekran var praktisk for at kombinere indgang til byen med arbejdet på flodhavnen med at laste og losse samt servicere skibene.

  Kranen er bygget med et menneskedrevet træhjul, der gav energi til værket. De to store tromler med diameter på 6-6,5 meter kunne løfte op til fire ton. Løftehøjden var også så betydelig, at kranen blev brugt til at montere skibsmaster.

  I dag er Kranporten et af Gdansks vartegn, og i den ligger en del af Søfartsmuseet/Centralne Muzeum Morskie.

   

  Flere seværdigheder og mere info

  Køb pdf-bogen om Gdansk her.

Andre seværdigheder

  Brama Wyzynna, Gdansk

  Den Høje Port
  Brama Wyżynna

  Den Høje Port blev opført i årene 1574-1576 efter hovedsageligt Willem van der Blockes tegninger. Porten var Gdansks hovedindgang fra landsiden og udgjorde byens vestlige grænse. Den var samtidig en del af Gdansks bymure og derved fæstningsværk.

  På portens vestlige facade kan man se våbenskjoldene fra hhv. Polen-Litauen, Gdansk og Kongeriget Preussen. I 1884 blev Det Tyske Kejserriges våben sat op på østsiden.

   

  Det Store Tøjhus
  Wielka Zbrojownia

  Det Store Tøjhus er en bygning, der blev opført efter Anton van Obberghens design i 1602-1609. Det er byens fineste eksempel på den flamske renæssancearkitektur. Vestfacaden har fire gavle, mens to gavle og to tårne pryder mod øst.

  Som navnet antyder, blev stedet oprindeligt anvendt som våbendepot. I dag er her forretningslokale og en del af en byens kunsthøjskole, Akademia Sztuk Pięknych.

   

  Dwor Artusa, Gdansk

  Artus' Gård
  Dwór Artusa

  Denne smukke renæssancebygning fra 1477 var et af byens travle mødesteder for byens patricier. Det gav sig til udtryk i interiøret, hvor man fx kan se en 12 meter høj kakkelovn fra 1550erne.

  Bygningens facade er ombygget i manierisme efter opførelsestidspunktet, og på portalen ses buster af de to polske konger, Sigismund III og Wladyslaw IV.

   

  Langebro
  Długie Pobrzeże

  Langebro er promenadegaden langs kajen ved floden Motława. Gaden er 480 meter lang og er for mange indbegrebet af Gdansk. Her er gamle gavlhuse, museer, aktivitet på vandet og perlerækken af byens såkaldte vandporte, byportene mod vandet.

  Fra syd er det Kvægporten/Brama Krowia, Den Grønne Port/Zielona Brama, Brødporten/Brama Chlebnicka, Maria Port/Brama Mariacki, Helligåndsporten/Brama Św. Ducha, Kranporten/Brama Żuraw og Johannes Port/Brama Świętojańska og Straganiarska Port/Brama Straganiarska.

   

  Skt. Johannes Kirke, Gdansk

  Skt. Johannes Kirke
  Kościół św. Jana

  Johannes Kirke er en af Gdansks store gamle kirker. Den blev opført i 1300-tallet; først som mindre trækirke 1353 og den nuværende murstenskirke fra 1377. Opførelsen og forskellige ombygninger fandt sted de følgende århundreder.

  Efter 2. Verdenskrigs ødelæggelser blev kirken forladt og stod hen i mange år med et nærmest tomt interiør; mange genstande var ført til andre kirker, men det 12 meter høje renæssancealter står dog bevaret i Johannes Kirke. Kirken står i sit ydre som restaureret, og der bliver igen holdt gudstjenester.

   

  Nationalmuseet & Trinitatis Kirke
  Muzeum Narodowe w Gdańsku & Kościół pw. św. Trójcy

  Nationalmuseets afdeling i Gdansk har en meget fin og betydelig samling af blandt andet malerier, møbler og andet indbo. Højdepunktet er Hans Memlings altertavle, Dommedag, fra Maria Basilika. Værket er udført i 1400-tallet og tidligere har været stjålet flere gange såsom under Napoleonskrigene.

  Museet er indrettet i et tidligere franciskanerkloster, der gennem tiden også har været anvendt som hospital. Etableringen af klostret blev besluttet i 1419, byggeriet startede i 1422, og de første munke flyttede ind to år senere. I 1431 blev der etableret et kapel ved klostret, og det blev 1480-1484 udbygget til en egentlig kirke. Det var dog ikke Trinitatis Kirke, der blev opført fra 1481, og som senere har gennemgået flere ombygninger.

  Klostret var på franciskanernes hænder indtil 1555, hvor det overgik til byrådet, der indrettede gymnasium her. I 1577 blev Trinitatis Kirke protestantisk, selv om franciskanerordenen fortsat var aktiv fra byen. Efter 2. Verdenskrig deltog franciskanere aktivt i restaureringen af komplekset, der hører til blandt de største af sin art i regionen.

   

  Søfartsmuseet, Gdansk

  Søfartsmuseet
  Muzeum Morskie

  Gdansks flot anlagte Maritime Museum ligger i det inderste af havnen på øen Ołowianka i genopførte magasinbygninger. Museets skibe ligger foran i floden Motława.

  Den polske og baltiske søfartshistorie fortælles på grundig vis, og der er mange genstande med til at levendegøre historien; fx uniformer og kanoner fra 1600-tallets polsk-svenske krig.

  Af skibe kan man se en del forskellige modeller, og udenfor ligger blandt andet SS Sołdek, der er det første havgående skib, der blev bygget i Polen efter 2. Verdenskrigs afslutning. Skibet løb af stabelen fra værftet i Gdansk og blev taget i drift 21. oktober 1949.

   

  Brama Stagiewna, Gdansk

  Mælkekandeporten
  Brama Stągiewna

  Mælkekandeporten er en af Gdansks byporte. Med to runde fæstningstårne er porten nærmest som en lille borg. Tårnene blev bygget i 1400-1500-tallene, og det højeste tårn måler 28 meter og har 4 meter tykke mure.

   

  Flere seværdigheder og mere info

  Køb pdf-bogen om Gdansk her.

Ture fra byen

  Westerplatte, Polen

  Westerplatte

  Westerplatte er navnet på den lange halvø ved mundingen af floden Wisłas i Østersøen. Tidligere var det skovklædte område et kurområde. I 1925 gav Folkeforbundet Polen tilladelse til at oprette et militært depot her på trods af, at stedet lå inden for Fristaden Danzigs territorium.

  I 1939 var der stationeret 182 polske soldater på posten, hvilket var konfliktfyldt for det tyske Danzig. Den 1. september tog 2. Verdenskrig sin begyndelse på Westerplatte med det første skud i den over fem år lange krig. Klokken 04.45 beskød slagskibet SMS Schleswig-Holstein den polske garnison og landsatte derefter tropper. Den polske modstand var hård, og først den 7. september overgav major Henryk Sucharskis tropper sig.

  I dag kan man se ruinerne af de polske anlæg, der er indrettet som et lille museum. Her er også en mindre kirkegård for de faldne soldater, og man kan også se det store monument fra 1966 for forsvaret og for de faldne; Pomnik Obrońców Wybrzeża.

   

  Oliwa

  Byen Oliwa ligger som en af Gdansks nordlige forstæder. Den er historisk kendt for Slaget ved Oliwa den 28. november 1627, hvor et søslag blev udkæmpet under den polsk-svenske krig. 33 år senere blev Freden i Oliwa indgået som afslutning på krigen mellem Sverige og blandt andre Polen.

  I Oliwa kan man se Oliwa Katedral/Katedra Oliwa, hvis facade blandt andet består af en barokportal fra 1688 og to slanke, 46 meter høje tårne. Kirken er 107 meter lang og er derved den længste cistercienserkirke i verden. Som et typisk kendetegn ved ordenens kirkebyggerier, er der et lille klokketårn ved navenes kryds.

   

  Sopot, Polen

  Sopot

  Byen Sopot er en fashionabel kur- og badeby, der tiltrækker folk fra hele verden. I den meget charmerende og afslappede by bringer stemningen en tilbage til det tidlige 1900-tals mange badebyer langs Østersøen.

  Det centrale Sopot er gaden ul. Bohaterów Monte Cassino, der løber mellem stationen og Gdansk-bugten. Langs gaden ligger 1800- og 1900-talshuse i blandt andet jugendstil. Det er også værd at tage en afstikker til sidegaderne, der også emmer af god atmosfære.

  For enden af gaden ul. Bohaterów Monte Cassino finder man Sopots 511,5 meter lange træmole, der er den længste af sin art i Europa. Molen fik den nuværende længde ved en udvidelse i 1928. Molen giver adgang til nærmest at gå i havet, og det er et yndet sted for promenader.

  Ved vandet ligger Grand Hotel, der hører til de fornemste og mest traditionsrige hoteller i Gdansk-området. Hotellet blev bygget i 1927, og ud over at være en statelig bygning, kan man blandt andet nyde en art deco-restaurant.

   

  Gdynia

  Gdynia er den nordligste af de tre sammenhængende byer i Trójmiasto, der også tæller Gdansk og Sopot. Byen er første gang nævnt i 1253, men forblev en mindre landsby i lang tid. I 1870 boede her således blot 1.200 mennesker.

  Gdynias store vækst kom med Folkeforbundets oprettelse af Fristaden Danzig, hvor Polen ikke længere havde adgang til Østersøen her. I stedet blev Den Polske Korridor vest om Gdansk Polens vej mod havet, og der skulle anlægges en ny havneby.

  I 1921 startede anlægget af Gdynias nye havn, som blev indviet 23. april 1923. Væksten i havnen kom hurtigt i 1920erne, blandt andet grundet en handelskrig mellem Polen og Tyskland, der bragte flere varer over på skibstrafik. I 1938 var havnen Europas 10. største og en af de mest moderne i Østersøområdet. Under 2. Verdenskrig anlagde Tyskland en flådehavn her.

  I dag er Gdynia da også mest kendt for sin havn, den skønne promenade hertil og de aktiviteter, der sker på og omkring havet. I havnen ses blandt andet museumsskibene Dar Pomorza, der er en stor tremastet fregat fra 1909, og ORP Błyskawica, der er en destroyer af Grom-klassen fra 1935.

  Gdynia er en moderne by uden mange gamle bygninger, men den er interessant på grund af sine mange 1900-talsbygninger i monumentalisme og tidlig funktionalisme.

  Læs mere om Gdynia

   

  Malbork, Polen

  Malbork

  De tyske korsriddere begyndte sine togter til området omkring Nogat-floden i 1200-tallet, og i 1309 etablerede stormester Siegfried von Feuchtwangen riddernes hovedkvarter i Malbork.

  I de følgende århundreder blev det mægtige fæstningsværk Malbork Borg/Zamek w Malborku opført, og det var en af Europas stærkeste borge. I dag er borgen en af Polens største seværdigheder, og som besøgende kan man kun blive imponeret.

  I 1457 overvandt den polske hær korsridderne og fik herredømmet over Malbork. Borgen var på polske hænder indtil 1772, hvor Preussen indtog den. Gennem 1800-tallet blev dele af borgen rekonstrueret, og den fik sit endelige og nuværende udseende i begyndelsen af 1900-tallet. I årene før 2. Verdenskrig blev borgen brugt til repræsentationslokaler. I 1945 blev Malbork igen polsk.

  Malbork Borg ligger smukt ved floden Nogat og består af en ydre fæstning, hvor der var stalde, kaserne og våbenarsenal. I den mellemste borg er der indrettet museum med genstande fra Malborks historie; Muzeum Zamkowe w Malborku.

  Det inderste og ældste af borgen er den såkaldte højborg, der blev opført som et befæstet kloster. Man kan komme op i tårnet, og herfra er der et fantastisk udsyn over hele det store fæstningsområde, floden og byen Malbork.

  Der er utallige udstillinger i Malborks mange bygninger. Man kan fx se borgens historie og dens 800 års arkitekturhistorie og en stor ravsamling.

   

  Ulveskansen
  Wilczy Szaniec

  I skovområdet i det tidligere Østpreussen ligger et af Adolf Hitlers førerhovedkvarterer, Ulveskansen. Anlægget er opført i forbindelse med Operation Barbarossa, der var navnet for Tysklands invasion af Sovjetunionen.

  Ulveskansen er etableret af Organisation Todt, der var en civil og militær ingeniørenhed til etablering af fx motorveje, broer og militæranlæg.

  Hitler opholdt sig her i årene 1941-1944. I alt blev det til omkring 800 dage mellem første besøg 23. juni 1941 og sidste ophold 20. november 1944. Komplekset blev sprængt i luften den 25. januar 1945, men meget murværk i de solide bygninger modstod sprængningerne, og man kan derfor få et fint indtryk af forholdene den dag i dag.

  Området er på i alt over seks kvadratkilometer, og det er inddelt i flere zoner for de mange bunkere og øvrige bygninger. I sin tid var højeste sikkerhed omkring den nazistiske inderkreds’ bunkere; den såkaldte Spærrekreds 1/Sperrkreis 1 for Adolf Hitler, Hermann Göring, Martin Bormann, Alfred Jodl og Wilhelm Keitel. I Spærrekreds 2 var rigsministre som fx Albert Speer, Joachim von Ribbentrop og Fritz Todt. Spærrekreds 3 var ydre sikkerhed med landminer, vagter og specialtropper.

  Den 20. juli 1944 fandt et attentat mod Adolf Hitler sted i Ulveskansen. Claus von Stauffenberg bragte en bombe til sprængning i en taske i et møderum. Klokkken 12.43 detonerede bomben og forrettede stor skade, mens Hitler kun blev let såret.

Køb og download den fulde PDF Guide
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Shopping
Med børn

  Badeland

  Aquapark Sopot
  ul. Zamkowa Góra 3-5
  aquaparksopot.pl

   

  Forlystelsespark

  Loopy’s World
  al. Grunwaldzka 229
  loopysworld.pl

   

  Søfartsmuseum

  Muzeum Morskie
  ul. Ołowianka 9-13
  cmm.pl

   

  Sejlture

  Zegluga
  Gdansk, Gdynia
  zegluga.gda.pl

   

  Zoologisk have

  Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża
  Karwieńska 3
  zoo.gd.pl

Gode links
Historisk overblik

  Gdansks tidlige historie

  Den første permanente bosættelse i området ved det nuværende Gdansk fandt sted i 600-tallet, da en række små fiskersamfund blev etableret. Dateringen stammer fra arkæologiske udgravninger, der desuden fastsætter startstedet for byen til at være der, hvor Długa-pladsen fører til floden Motława.

  I 979 blev Pommern og derved Gdansk erobret af den polske prins Mieszko I, og han grundlagde en fæstning i byen. Selve grundlæggelsen af Gdansk regnes officielt for at have fundet sted i år 997, da Prags biskop Adelbert kom til regionen og kristnede borgerne og området, der ikke mindst talte stammen af preussere. Gdansk var allerede her en vigtig handelsby på grund af sin strategisk gode placering tæt ved flere floders mundinger i Østersøen.

  I 1025 anerkendte Gdansk sammen med en række andre polske områder Boleslav I som den første konge. I 1100-tallet kom dominikanermunke fra Krakow til byen, hvilket styrkede både den økonomiske og kulturelle vækst i byen. Politisk var denne tid dog præget af skiftende regenter, og Polen blev på et tidspunkt i 1100-tallet opdelt i flere mindre hertugdømmer.

  I 1221 erobrede Danmarks kong Valdemar II Gdansk, men fire år senere vandt Swantopolk II området tilbage på polske hænder. Gdansk udviklede sig fortsat primært gennem sin handel, og i 1220erne kom købmænd fra Lübeck, der under Swantopolk II indførte købstadsrettigheder, der ledte til en yderligere stigning i handelen. Med mange skibsanløb fra England, Sverige og øvrige søfartsnationer var Gdansk ved at blive en betydningsfuld regional havn. I denne tid havde Gdansk 8.000 indbyggere, og dens tyske befolkning kaldte stedet for Stadt Danzig.

   

  Den Tyske Orden og Hanseforbundet

  Fra 1226 startede Den Tyske Ordens indflydelse med deres første indtog i Gdansk-regionen. Polen var da svækket, og fra øst kom et angreb fra tatarer i 1241. I 1308 belejrede Brandenburg Gdansk, og Władysław Łokietek fik hjælp af Den Tyske Orden. I kølvandet på de efterfølgende kampe besatte ordenen Gdansk og erobrede derved magten i byen. Ordenen påbegyndte opførelsen af det kolossale borganlæg i Malbork, som de gjorde til deres administrative centrum; deres hovedstad.

  Tyskerne styrkede markant Gdansks handelsposition, og specielt efter medlemskabet af Hanseforbundet i 1361 blomstrede havnen og samhandlen med andre byer i Østersøområdet. Der var dog løbende stridigheder med Polen, og polsk-litauiske styrker overvandt Den Tyske Orden i 1410, og det stoppede ordenens ekspansion mod øst. Efter sejren blev tyskerne udfordret i de polske områder, og i 1454 gjorde Gdansks borgere oprør og tilsluttede sig på ny Polen.

   

  1500-1600-tallene

  1500-tallet blev en lang opgangsperiode for Gdansk, der forinden havde opnået monopol på den vigtige kornhandel. Der herskede nu politisk stabilitet og udpræget frihed under kong Sigismund II. Kornhandlen skabte en stor eksport og mange varehusbyggerier i havneområderne, der blev kendt som Europas kornkammer.

  Gdansk blev i tiden Polens største by, og den blomstrede også kulturelt. Videnskaben trivedes, og der kom resultater, fx opdagede Nikolaj Kopernikus i Gdansk Jordens rotation om Solen. Byen havde også taget reformationen til sig allerede i 1523.

  I 1570erne kom det dog til et opgør, da Stephan Báthory blev ny polsk konge. Gdansk ville ikke anderkende ham og rettede sig i stedet mod Det Tysk-Romerske Rige, der kunne yde bystaten betydelige kommercielle fordele. Báthory døde i 1576, men Gdansk anerkendte stadig ikke den følgende polske konge, og det kom til en belejring i 1577. Byen forsvarede sig så stærkt, at den polske konge nøjedes med at modtage en undskyldning og en bod på 200.000 floriner.

  I 1600-tallet hærgede svenske hære det polske område. Som en af de eneste byer kom Gdansk ekspansivt gennem tiden og nåede op på 77.000 indbyggere. De lange krigshandlinger fik dog efterhånden en effekt; pengekassen blev tømt og byen forgældet.

   

  Stagnation og nedtur i 1700-tallet

  1700-tallet blev en periode med nedgang for det Polsk-Litauiske Rige. Ruslands zar, Peter den Store, belejrede Gdansk i 1734, og 30 år senere blev Stanislav kronet som den konge, der skulle blive den sidste i riget. I 1772-1773 skete den første deling af Polen mellem Rusland, Preussen og Østrig, og her blev Gdansk omringet af Preussen.

  Med delingen mistede Gdansk sit handelsmæssige opland og dermed sin centrale placering på de polske handelsveje. Det medførte hurtigt en nedgang i Gdansks økonomi og udvikling. I 1793 blev den anden deling af Polen gennemført, og denne gang kom Gdansk til Preussen som byen Danzig.

   

  Napoleon og 1800-tallet

  Preussen besatte Hannover i 1806, og den afstedkom en krigserklæring fra Sverige og Storbritannien. Det gik ud over Danzig som preussisk by; landets flåde blev ødelagt, og byens havn blev blokeret. Dette skete under Napoleonskrigene, som bragte Danzig og Preussen ind i flere kampe.

  I Napoleonstiden blev Gdansk oprettet som en fristad, og franske tropper blev stationeret her. Efter Napoleons senere nederlag fandt en ny deling af de polske områder sted. Det var på Wienerkongressen i 1815, og Danzig blev en del af Østpreussen, hvor hovedbyen var Königsberg; det nuværende Kaliningrad. Ved en ny deling året efter ophørte Polen med at eksistere som land.

  På trods af at Danzig nu var afskåret fra det tidligere Polen samt belagt med høje preussiske skatter, var Danzig en vigtig by, og i 1878 blev den gjort til hovedstad i Vestpreussen. Det var en region, som var opstået efter opdeling af Østpreussen i to områder, hvilket ikke mindst skete af militære årsager.

  Antallet af borgere steg dog støt i disse årtier; fra omkring 65.000 i 1850 til flere end 140.000 i år 1900. Sporvognene kørte i gaderne, der var præget af stigende travlhed. Den kommunale forvaltning startede også flere større anlægsarbejder fra 1860erne som fx kloakering og nye vandværker.

  Den 21, september 1903 blev et monument for kejser Wilhelm indviet i Danzig, og kejseren var selv til stede. Monumentet blev set som et manifest symbol på, at Danzig var en del af den preussiske og derved tyske stat, hvilket dog kom til at blive ændret de følgende år.

   

  1900-tallets verdenskrige

  Tyskland var en væsentlig del af 1. Verdenskrig, og efter det tyske nederlag i krigen blev det preussiske Danzig etableret som Fristaden Danzig af Folkeforbundet i 1920. Indbyggerne var i langt overvejende grad tyskere, og rundt om byen lå den såkaldte polske korridor, der ledte op til Gdynia som Polens eneste mulige større havneby. Den nye polske republik anlagde Gdynias havn i 1920erne, og med landets begrænsede adgang til Østersøen i øvrigt fandt en betydelig vækst sted her.

  For Danzigs vedkommende boomede byen i starten af tiden som fristat, men økonomien vendte hurtigt grundigt toldbarrierer, manglende industrialisering og generel svækkelse af den internationale økonomi.

  I denne tid varetog Polen en del af Danzigs drift som fx byens havn og internationale jernbaneforbindelser. Polen havde også et posthus i byen, og den polske tilstedeværelse skabte stadig større opposition på samme tid, som nogle søgte tilnærmelser til nabolandet.

  I 1933 kom nazisterne til magten, men grundet delvis international kontrol og styring, blev deres politiske magt reduceret indtil 1936-1937. Herefter blev Danzig mere afhængig af Tyskland, hvor Adolf Hitler var fører.

  Danzig skrev sig snart igen ind i historiebøgerne. Den polske militærpost ved Westerplatte tæt på byen var stedet, hvor 2. Verdenskrig officielt startede i 1939, og den 20. september samme år kunne Adolf Hitler blive tiljublet efter sit indtog i Danzigs gader.

  Gennem krigen og specielt i 1945, hvor der var kampe i forbindelse med den Røde Hærs fremmarch mod Berlin, blev store dele af Danzig ødelagt. 2. Verdenskrig medførte også et voldsomt fald i byens indbyggertal. I 1939 boede der cirka 250.000 her, og tallet lå i 1946 på 118.000. Kun omkring 5 % af førkrigsbefolkningen blev i byen efter krigen.

   

  Efterkrigstiden til i dag

  En storstilet genopbygning af den ødelagte bykerne fandt sted efter afslutningen af 2. Verdenskrig, og den moderne polske storby voksede omkring bykernen. Allerede inden 1960 havde indbyggertallet overhalet niveauet fra før 2. Verdenskrig, og tallet rundede 450.000 i 1980. I årtierne var mange forstæder blevet udbygget med store boligområder, og polske Gdansk var i vækst.

  Gdansk blev en polsk storby, og den kom igen i centrum i verdens medier og på den politiske front gennem 1970-1980erne, hvor fagforeningen Solidaritet med Lech Walesa i spidsen blev oprettet på Lenin-skibsværftet. Walesa og Solidaritet var en af de faktorer, der i løbet af et årti bragte det kommunistiske styre til et fald.

  Efter systemskiftet i Polen omkring 1990 har Gdansk på ny etableret sig som et attraktivt sted for turister. Hoteller, kulturinstitutioner og øvrige aktiviteter er skudt op både i byen og i hele Trojmiasto, som det økonomisk vigtige område bestående af Gdansk, Gdynia og Sopot hedder. Blandt de mange internationale begivenheder i byen de senere år var Europamesterkaberne i fodbold i 2012, hvor Gdansk var vært for fire kampe.